ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

18 ಜನವರಿ 2015

10ನೇ ತರಗತಿ ಗದ್ಯಪಾಠ-3 ಜೀವನ ದೃಷ್ಟಿ, ಮಾನಕಗಳುಗದ್ಯಪಾಠ-3  ಜೀವನ ದೃಷ್ಟಿ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:    1) ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕನ್ನಡದ ಕವಿ/ಸಾಹಿತಿಗಳ ಸಚಿತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ
                             2) ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಬಗ್ಗೆ/ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ (ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆ)
ಮಾನಕಗಳು (ಪ್ರತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ 5 ಮಾನಕಗಳು; ತಲಾ 3 ಅಂಕಗಳು)
1] ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕನ್ನಡದ ಕವಿ/ಸಾಹಿತಿಗಳ ಸಚಿತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ
1) ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆಯೇ?
2) ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಾಳೆಯಾಗುವಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆಯೇ?
3) ಮಾಹಿತಿ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆ ಇದೆಯೇ?
4) ಬರವಣಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ, ಮತ್ತು ಅಂದವಾಗಿದೆಯೇ?
5) ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷರಹಿತವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?

2] ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಬಗ್ಗೆ/ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ (ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆ)
          1) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಬಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ
          2) ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತನೆ
          3) ಪೂರ್ವತಯಾರಿ
          4) ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುವಿಕೆ
          5) ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ