ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

22 ನವೆಂಬರ್ 2015

10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ (10th Kannada Quiz)

10ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯಪಾಠಗಳ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ
PPT Download ಮಾಡಲು ಪಾಠದ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕ್ರ. ಸಂ
ಗದ್ಯಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
1
ಯುದ್ಧ
2
ಶಬರಿ
3
ಲಂಡನ್ ನಗರ
4
ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು
5
ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ
6
ವ್ಯಾಘ್ರಗೀತೆ
7
ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ  (upload ಆಗಿಲ್ಲ)
8
ಸುಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆ (upload ಆಗಿಲ್ಲ)

10ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಪಾಠಗಳ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ
ಕ್ರ. ಸಂ
ಪದ್ಯಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
1
ಸಂಕಲ್ಪಗೀತೆ
2
ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ
3
ಹಡಗಲಿಬೇಡರು (upload ಆಗಿಲ್ಲ)
4
ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು (upload ಆಗಿಲ್ಲ)
5
ಹಸುರು  (upload ಆಗಿಲ್ಲ)
6
ಛಲಮೆನೆ ಮೆಱೆವೆಂ (upload ಆಗಿಲ್ಲ)
7
ವೀರಲವ (upload ಆಗಿಲ್ಲ)
8
ಕೆಮ್ಮನೆ ಮೀಸೆ ವೊತ್ತನೇ (upload ಆಗಿಲ್ಲ)


[ಸೂಚನೆ:- ಈ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ PPT ಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ (ವಿಂಡೋಸ್) ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ Nudi 5.0 Download ಮಾಡಿ ಅದರೊಡನೆ ಇರುವ Nudi Font ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೆ install ಮಾಡಿ.]


***********************
ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ