ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

09 ಆಗಸ್ಟ್ 2017

8, 9 ಮತ್ತು 10ನೆಯ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು(ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ)

 8, 9 ಮತ್ತು 10ನೆಯ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು
 (ಗದ್ಯ, ಪದ್ಯ, ಪಠ್ಯಪೂರಕ ಅಧ್ಯಯನ)
 ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ

21 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

 1. Sir plz send me a 2 second language kannada lesson plan 7th and 9th std sir

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 2. Plz anyone one send own questions without exercise questions in kannada 1st language

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 3. Thank you Sir it helped me
  But in so many lessons they not have kavi kruti parichaya how can we write that But thanks to Question and Answer
  I want kavi kruti parichaya
  In which lesson that is not kavi kruti parichaya i want that

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ