ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

09 ಆಗಸ್ಟ್ 2017

8, 9 ಮತ್ತು 10ನೆಯ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು(ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ)

 8, 9 ಮತ್ತು 10ನೆಯ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು
 (ಗದ್ಯ, ಪದ್ಯ, ಪಠ್ಯಪೂರಕ ಅಧ್ಯಯನ)
 ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ

17 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

  1. Sir plz send me a 2 second language kannada lesson plan 7th and 9th std sir

    ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
  2. Plz anyone one send own questions without exercise questions in kannada 1st language

    ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ