ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

22 ನವೆಂಬರ್ 2015

10ನೆಯ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ PPT (10th First Language Kannada Quiz PPT)

ಸೂಚನೆಗಳು
* ಇಲ್ಲಿರುವ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳು Microsoft office Power point ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದು.
* ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಅಕ್ಷರ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
* ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯು 6 ಗುಂಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
* ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿರಿ.
* ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪಿಡಿಎಫ್ ಕಡತವನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

PPT Download ಮಾಡಲು ಪಾಠದ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
            ಗದ್ಯಪಾಠಗಳ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ PPT 
ಕ್ರ. ಸಂ
ಗದ್ಯಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
1
2
3
4
5
6
7
8
 

          ಪದ್ಯಪಾಠಗಳ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ PPT

ಕ್ರ. ಸಂ
ಪದ್ಯಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
1
2
3
4
ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು (upload ಆಗಿಲ್ಲ)
5
ಹಸುರು  (upload ಆಗಿಲ್ಲ)
6
7
ವೀರಲವ (upload ಆಗಿಲ್ಲ)
8[ಸೂಚನೆ:- ಈ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ PPT ಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ (ವಿಂಡೋಸ್) ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ Nudi 5.0 Download ಮಾಡಿ ಅದರೊಡನೆ ಇರುವ Nudi Font ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೆ install ಮಾಡಿ.]

**********************

**********************