ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

06 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015

೨೪) ಜನಪದ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ಕೋಶ: ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ವಿಶ್ವಕೋಶ (ಗ೨)

ಜನಪದ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ಕೋಶ: ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ವಿಶ್ವಕೋಶ (ಗ೨)
೯೭೬. ಗುದ್ದಲಿ ಗುರ್ತು ಹಾಕು = ರುಜು ಹಾಕು
(ಗುದ್ದಲಿ = ಸನಿಕೆ) ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತೆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಒತ್ತುವುದು ಬೇಡವೆಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯುವಷ್ಟು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕತೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ. ಬರೀ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಮಾಜ, ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಣಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಪ್ರ :ಪತ್ರದ ಸಾರ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಹೊರತೂ, ಗುದ್ದಲಿ ಗುರ್ತು ಹಾಕೋದೂ ಒಂದೆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಒತ್ತೋದೂ ಒಂದೆ – ಏನೇನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ
೯೭೭. ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡು = ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡು, ಪ್ರಾರಂಭಿಸು
ಪ್ರ : ಸರ್ಕರ ಎಷ್ಟೋ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಜನರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿಸಿದೆ, ಹಾದರಗಿತ್ತಿ ಏನೋ ತೋರಿಸಿ ನೆಲ ಗುದ್ದಿಸಿದ ಹಾಗೆ !
೯೭೮. ಗುದಿಗೆ ತೋರಿಸು = ಮೋಸ ಮಾಡು, ತುಣ್ಣೆ ತೋರಿಸು
(ಗುದಿಗೆ < ಗುದ್ದಿಗೆ = ಕಳ್ಳದನಗಳ ಕಾಲಿಗೆ ಲೊಟಲೊಟನೆ ಬಡಿಯುವಂತೆ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಮರದ ತುಂಡು)
ಪ್ರ : ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ತಿಂದು ತೇಗಿ, ಕೊನೆಗೆ ಗುದಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಹೋದ.
೯೭೯. ಗುದಿಮುರಿಗೆ ಬೀಳು = ತೆಕ್ಕೆ ಮುರಿ ಬೀಳು, ಹಾವುಗಳ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ಬೀಳು.
ಪ್ರ : ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಇಬ್ಬರೂ ಗುದಿಮುರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ರು, ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಾಕಾಯ್ತು
೯೮೦. ಗುದ್ದಗೆಯವರ ಗದ್ದುಗೆಯಾಗಿರು = ಲಿಂಗಾಯಿತ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿರು.
(ಗುದ್ದಿಗೆಯವರು = ಕರಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರು) ಕಳ್ಳ ದನಗಳು ಬೆಳೆ ಮೇಯಲು ನುಗ್ಗುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿಯುವಂತೆ ಒಂದು ಕೊರಡನ್ನು ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಇಳೆಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಿಗೆ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಲಿಂಗಾಯಿತರ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಕರಡಿಗೆ ಒಡುವಾಗ ಎದೆಗೆ ಬಡಿಯುವುದರಿಂದ, ದನಗಳ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಗುದ್ದಿಗೆ ರೂಪಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣರ ಸೃಜನ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಿದೆ.
ಪ್ರ : ಗುದ್ದಿಗೇನ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಡು = ಕರಡಿಗೆಯನ್ನು ಗೂಟಕ್ಕೆ ನೇತು ಹಾಕು.
ಪ್ರ : ಓಡುವಾಗ ಎದೆಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತದೆ ಕಾಣೋ, ನಿನ್ನ ಗುದ್ದಿಗೇನಾ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಓಟಕ್ಕೆ ಬಾ.
೯೮೨. ಗುನಿ – ಹಾರುಹುಯ್ಯಿ = ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಡಿ, ಬೆಂಡೆತ್ತು
(ಗುನಿ < ಕುನಿ = ಧಾನ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಸಿಪ್ಪೆ, ಉಮ್ಮಿ: ಹಾರು ಹುಯ್ಯಿ = ಹಾರುವಂತೆ ಚಚ್ಚು)
ಪ್ರ :ಸುಮ್ಮನೆ ಮನಗದಿದ್ರೆ ಗುನಿ ಹಾರು ಹುಯ್ದುಬಿಡ್ತೀನಿ, ತಿಳಕೋ
೯೮೩. ಗುನ್ನ ಬೀಳು = ಕಚ್ಚು ಬೀಳು, ತೂತು ಬೀಳು, ಏಟು ಬೀಳು
ಬುಗುರಿಯಾಟ ಆಡುವಾಗ, ಒಬ್ಬರ ಬುಗುರಿಯ ಮೊಳೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬುಗುರಿಗೆ ಕಚ್ಚು ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುನ್ನ ಬಿತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಬುಗುರಿಯಾಟ ಈ ನುಡಗಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ.
ಪ್ರ : ಅತ್ಲಿಂದ ಇತ್ಲಿಂದ ಗುನ್ನದ ಮೇಲೆ ಗುನ್ನಬಿದ್ರೆ, ಅಣ್ಣ ತಣ್ಣಗಾಗ್ತಾನೆ ಗಾಂಡ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು.
೯೮೪. ಗುಬುರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳು = ಮುಸುಕು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳು, ಬಟ್ಟೆ ಕವುಚಿಕೊಳ್ಳು
ಪ್ರ : ದುಬಟಿ ಗುಬುರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ.
೯೮೫. ಗುಮ್ಮನಗುಸುಕನಂತಿರು = ಮಳ್ಳಿಯಂತಿರು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವನಂತೆ ಗುಮ್ಮಾಗಿರು
ಪ್ರ : ಗುಮ್ಮನಗುಸುಕನಂತಿರೋರ್ನ ಎಂದೂ ನಂಬಾರ್ದು.
೯೮೬. ಗುಮ್ಮಕೊಂಡು ಹೋಗು = ಲಪಟಾಯಿಸು, ಸಂಭೋಗಿಸು.
ಕರು ಹಸುವಿನ ಕೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಮುಸುಡಿಯಿಂದ ಗುದ್ದಿ ಗುದ್ದಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಗುಮ್ಮುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದನಗಳು, ಹೋರಿಗಳು ಕೊಂಬಿನಿಂದ ತಿವಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಗುಮ್ಮುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಮೂಡಿದ್ದು ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು
ಪ್ರ : ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಮ್ಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲು ಅಂತ ಗುಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಹಲ್ಕಾ ನನ್ಮಗ.
೯೮೭. ಗುಯ್‌ಗುಟ್ಟು = ಗೊಣಗುಟ್ಟು
(ಗುಯ್‌ಗುಟ್ಟು < ಕುಯ್‌ಗುಟ್ಟು = (ನಾಯಿಗಳು) ಕುಯ್‌ಕುಯ್ ಎಂದು ಸದ್ದು ಮಾಡು)
ಪ್ರ : ನಾಯಿಗಳು ಗುಯ್ ಗುಟ್ಟಿದ್ಹಂಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಗುಯ್‌ಗುಟ್ತಾನೆ ಈ ಮುದಿಯ
೯೮೮. ಗುರುಗುಟ್ಟು = ಮೇಲ ಬೀಳಲು ಹವಣಿಸು
ಈದ ನಾಯಿ ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಅಪಹರಿಸಿಯಾರೆಂದು, ಹತ್ತಿರ ಹೆಜ್ಜೆ ಸಪ್ಪಳವಾದರೆ ಸಾಕು, ಗುರ್ ಎಂದು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಮೂಡಿದೆ
ಪ್ರ : ಹತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಗುರುಗುಟ್ತಾನೆ.
೯೮೯. ಗುಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರು = ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರು, ಹೆಟ್ಟಲು ಬರು
(ಗುಲ್ಲಿಸು = ಹೆಟ್ಟು, ತಿವಿ, ಅಲ್ಲಾಡಿಸು)
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಅಲ್ಲಿ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ, ಗುಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಬುಲ್ಲಿ ಹತ್ರಕೆ
೯೯೦. ಗುಲ್ಲೋಗುಲ್ಲಾಗು = ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗು, ದೊಡ್ಡ ಪುಕಾರಾಗು
ಪ್ರ : ಹೆಂಡ್ರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದೋನು ಗಂಡನೇ ಅಂತ ಊರೊಳಗೆಲ್ಲ ಗುಲ್ಲೋಗುಲ್ಲಾಗಿದೆ.
೯೯೧. ಗುಸುಗುಸ ಎನ್ನು = ಪಿಸಪಿಸಗುಟ್ಟು, ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸು
(ಗುಸ ಗುಸ < ಕುಸಕುಸ)
ಪ್ರ : ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಳ ಹುಪ್ಪಟೆ ಎಲ್ಲ ಗುಸು ಗುಸ ಪಿಸುಪಿಸ ಅಂತ ಅವೆ.
೯೯೨. ಗುಳ ತೊಡಿಸು = ಸಂಭೋಗಿಸು
(ಗುಳ < ಕುಳ < ಕುಡ = ನೇಗಿಲ ತುದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸುವ ಮೊಳದುದ್ದದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಟ್ಟಿ) ನೇಗಿಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಡೆದಿರುವ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ತಲೆಕೆಳಗಾದ (< U) ಅಕ್ಷರದಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಗಣೆಯ ತೂತಿಗೆ ಗುಳದ ತೊಟ್ಟನ್ನಿಟ್ಟು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಜಟಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ, ಬೇಸಾಯದ ಉಪಕರಣ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಅರ್ಥ ಹೊಮ್ಮುವಂತೆ ಜನಪದ ಸೃಜನ ಪ್ರತಿಭೆ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಡುಗಟ್ಟಿಸಿ ಬಳಸಿದೆ.
ಪ್ರ : ಗುಳ ತೊಡಿಸಿ ಬರುವಾಗ್ಗೆ ತಡವಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೆ. ಬರಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ.
೯೯೩. ಗುಳೇ ಹೋಗು = ವಲಸೆ ಹೋಗು
(ಗುಳೇ < ಕುಳಿ (ತ) = ವಲಸೆ)
ಪ್ರ : ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಊರುಬಿಟ್ಟು ಗುಳೇ ಹೋದರು
೯೯೪. ಗೂಟ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡಿರು = ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರು, ಅಲ್ಲಾಡದಂತಿರು
ಪ್ರ : ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಟ ಹೊಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಬಿಡೋರೆ ಎಲ್ಲ
೯೯೫. ಗೂಟಿ ತಿನ್ನು = ಹಂದಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನು
(ಗೂಟಿ < ಘೃಟಿ < ಘೃಷ್ಟಿ (ಸಂ) = ಹಂದಿ, ಸೂಕರ)
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಕೋಟಿ ತಿನ್ನೋ ಕಡೆ ಒಂದು ಗೂಟಿ ತಿನ್ನು
೯೯೬. ಗೂಡ್ರ ಹಿಡಿ = ಜಡಿ ಮಳೆ ಹಿಡಿ, ಹೊಗೆಯ ಗುಡಾರದಂತೆ ಕವಿದುಕೊಳ್ಳು
ಪ್ರ : ಉಡ್ರು ಗಾಳಿ, ಗೂಡ್ರ ಮಳೆ – ಗಡಗಡ ನಡುಗಬೇಕಾಯ್ತು
೯೯೭. ಗೂಡುಗಟ್ಟು = ಪರಿವೇಷ ಕಟ್ಟು, ಸುತ್ತುಗಟ್ಟು
ಪ್ರ : ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಗೂಡುಗಟ್ಟಿದೆ, ಕಾಣ್ತದ?
೯೯೮. ಗೂಡು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳು = ನೆಲೆಸೇರು, ಮನೆಯನ್ನು ತಲುಪು
(ಗೂಡು = ಮನೆ, ನೆಲೆ)
ಪ್ರ : ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಗೂಡು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡ್ಕೊ.
೯೯೯. ಗೂದೆ ಹೊರಟುಕೊಳ್ಳೋ ಹಂಗೆ ಹಣಿ = ಚೆನ್ನಾಗಿ ತದಕು, ಹಣ್ಗಾಯಿ ನೀರ್ಗಾಯಿ ಮಾಡು
(ಗೂದೆ <ಗೂದ < ಗೂಥ = ಅಮೇದ್ಯ; ಅಥವಾ ಗೂದೆ – ಗರ್ಭಕೋಶ, ಮಲದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಣಿಕಿಕ್ಕುವ ದೊಡ್ಡಕರುಳು)
ಪ್ರ : ಅವಳಿಗೆ ಗೂದೆ ಹೊರಟುಕೊಳ್ಳೋ ಹಂಗೆ ಹಣಿದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ
೧೦೦೦. ಗೂದೆ ಹೊರಡಿಸು = ತಿಣುಕುವಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸು
ಪ್ರ : ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೂ ಬಿಡದೆ. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೂ ಬಿಡದೆ, ಕೆಲಸದಾಳುಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಗೂದೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ
೧೦೦೧. ಗೂಸ ಕೊಡು = ಏಟು ಕೊಡು
(ಗೂಸ < ಗುಸ < ಘುಸ್ಸಾ (ಹಿಂ) = ಏಟು)
ಪ್ರ : ಸರಿಯಾಗಿ ಗೂಸ ಕೊಡೋತನಕ, ಅವನು ದಾರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ
೧೦೦೨. ಗೂಳಿಯಂತೆ ತಿರುಗು = ಯಾವ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಿಯಾಗಿ ತಿರುಗು
(ಗೂಳಿ = ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಹೋರಿ. ಅದು ಯಾರ ಬೆಳೆ ಮೇದರೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಿಲ್ಲ)
ಪ್ರ : ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಇಲ್ಲದೆ ಗೂಳಿಯಂತೆ ತಿರುಗ್ತಾನೆ.
೧೦೦೩. ಗೆಜ್ಜಲು ಹತ್ತು = ಉಡದೆ ತೊಡದೆ ಹಾಳಾಗು, ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಗೆಜ್ಜಲಿಗೆ ಉಣಿಸಾಗು
ಪ್ರ : ಗೆಜ್ಜೆ ಡಾಬಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾನಲ್ಲ, ಇವನ ಮುಸುಡಿಗೆ ಗೆಜ್ಜಲು ಹತ್ತ !
೧೦೦೪. ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡು = ಬಸವಿ ಬಿಡು
ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಸವಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಆಚರಣೆ; ನಾಂದಿಕ್ರಿಯೆ. ಬಸವಿ ಬಿಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಸುಖಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಟ್ಟಭದ್ರರ ಕಿತಾಪತಿಯನ್ನು ಈಗೀಗ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಜ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ.
ಪ್ರ : ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಾಲು ಕಂದಮ್ಮನಿಗೆ ಆಗಲೇ ಗೆಜ್ಜೆಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ ಆ ಕಚ್ಚೆಹರುಕ ಜಮೀನ್ದಾರ, ಅವನ ಮುಸುಡಿಗೆ ಇಸವು ಹತ್ತ !
೧೦೦೫. ಗೆಣಸು ಕೆತ್ತು = ಅಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗು, ಬಾಲಿಶ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗು
ಗೆಣಸಿನಲ್ಲಿ ಮರಗೆಣಸು ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಿಗೆಣಸು ಅಥವಾ ಹಬ್ಬುಗೆಣಸು ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧ. ಮಕ್ಕಳು ಬಳ್ಳಿಗೆಣಸವನ್ನು ಕೆತ್ತಿ, ಕಿತ್ತು, ಮಣ್ಣನ್ನು ತೊಳೆದು, ಹಸಿಯದನ್ನೇ ಕಟುಮ್ಮನೆ ಕಡಿದು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ತಮಗೆ ವಹಿಸಿದ ದನ ಮೇಯಿಸುವುದನ್ನೇ ಮರೆತುಬಿಡುವುದುಂಟು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಮೂಡಿದ್ದು ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು.
ಪ್ರ : ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನು ಗೆಣಸು ಕೆತ್ತುತ್ತೀಯಾ ? ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಟು ಬಾ.
೧೦೦೬. ಗೆಣ್ಣಿಕ್ಕು = ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರು
(ಗೆಣ್ಣು = ಕಬ್ಬು, ಬಿದಿರುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಟುಬಳೆ; ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಯ ಬಂದವರಿಗೆ ಗೋಮಾಳೆ ಮುರಿದು ಮೂಡುವ ಗಂಟಲಬಳೆ)
ಪ್ರ : ಗೆಣ್ಣಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಹತ್ರಕೆ ಕುಮ್ಮಣ್ಣಿ ನಿಗುರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ.
೧೦೦೭. ಗೆರೆ ದಾಟು = ಮಿತಿ ಮೀರು, ಹದ್ದು ಮೀರು
ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಜಿಂಕೆಯ ಬೆನ್ನಾಡಿ ಹೋದ ರಾಮ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಬಾರದೆ ಕಳವಳಗೊಂಡ ಸೀತೆ ‘ಓ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾ’ ಎಂಬ ಕೂಗಿಗೆ ವಿಹ್ವಲಗೊಂಡು ನೋಡಕೊಂಡು ಬರಲು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಒಂದು ಗೆರೆ ಹಾಕಿ, ಇದನ್ನು ದಾಟಿ ಹೊರಹೋಗಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದುದನ್ನೂ ಆದರೆ ರಾವಣ ಸಂನ್ಯಾಸಿ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಭಿಕ್ಷೆಬೇಡಿದಾಗ, ಆ ವೇಷವನ್ನು ನಂಬಿ ಗೆರೆ ದಾಟಿ ಅಪಹರಣಗೊಂಡದ್ದನ್ನೂ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಆ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರ : ನಾನು ಹಾಕಿದ ಗೆರೆ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ, ಅವನಿಷ್ಟ, ಅನುಭವಿಸಲಿ
೧೦೦೮. ಗೆಲುವಾಗಿರು = ಲವಲವಕೆಯಿಂದಿರು, ನಗುಮುಖದಿಂದಿರು
ಪ್ರ :ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಕೊಂಚ ಗೆಲುವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಪೂರ್ಣವಾಸಿಯಾದ್ರೆ ಸಾಕು
೧೦೦೯. ಗೇಣು ಹಾಕು = ಸೇವೆ ಮಾಡು, ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚು
ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತು ನಡುಬೆರಳುಗಳನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಗುರಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದವಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಗೇಣುದ್ಧ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಗೇಣು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೇಣು ಇದೆ ಎಂದು ಜಮೀನ್ದಾರರ, ಶ್ರೀಮಂತರ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿದೆ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು
ಪ್ರ : ಈ ಯಜಮೋಣನಿಗೆ ಗೇಣು ಹಾಕಿದಾಗಲೇ ಸಂತೋಷ, ತೆರಕೊಂಡವನೆ
೧೦೧೦. ಗೇದುಣ್ಣು = ದುಡಿದುಣ್ಣು, ಕಾಯಕ ಮಾಡಿ ಕವಳ ತಿನ್ನು
(ಗೇಯು = ಕೆಲಸ ಮಾಡು)
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಗೇದುಣ್ಣೋರವ್ವನ್ನ ಕೇದುಣ್ಣೋ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ
೧೦೧೧. ಗೇರು ಹಾಕು = ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸು, ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಮಾಡು
ಗೇರುಬೀಜದ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಗೆ ತಾಕಿದರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೈ ಚರ್ಮ ಸುಲಿದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗದಿರಲಿ ಎಂದು, ಹಿಗ್ಗಲಿ ಎಂದು, ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಗೇರುದುಪ್ಪ ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಗೇರುದುಪ್ಪ ತಾಕಿದರೂ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ಗೇರಿನಿಂದಾದ ಅಲರ್ಜಿ ಮಾಯಬೇಕಾದರೆ ತೂಬರೆ ಚಕ್ಕೆಯನ್ನು ಅರೆದು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಗಾಯ ಮಾದ ಮೇಲೆ ಜನ ಗೇರಕ್ಕನ ಆಟವನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ – ‘ಗೇರಕ್ಕ, ಗೇರಕ್ಕ, ತೂಬರಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ಮಾಟ ನೋಡಿದ?’ ಎಂದು.
ಪ್ರ: ನನ್ನ ಕಳ್ಳು ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸಾಕಿ ಸಲವಿ ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಆ ಕ್ರಿಯಾಭ್ರಷ್ಟ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕೆ ಗೇರು ಹಾಕಿದನಲ್ಲ !
೧೦೧೨. ಗೊಚ್ಚು ಹೊಡಿ = ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಡಿ
(ಗೊಚ್ಚು.< ಕೊಚ್ಚು = ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ)
ಪ್ರ : ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಕೊಂಡರೂ ಈ ಉಚ್ಚೆಗೊಚ್ಚನ್ನು ಸಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
೧೦೧೩. ಗೊಜ್ಜಿಗನಂತಾಡು = ಸಂಗನಂತಾಡು, ಶಿಖಂಡಿಯಂತಾಡು
(ಗೊಜ್ಜಿಗ < ಕೊಜ್ಜಿಗ < ಖೋಜಾ (ಹಿಂ.ಉ) = ನಪುಂಸಕ)
ಪ್ರ : ಗೊಜ್ಜಿಗನಂತಾಡೋನ ಜೊತೆ ಗೋಲಿ ಗೆಜ್ಜುಗ ಆಡೋಕೆ ನಾಚಿಕ ಆಗಲ್ವ?
೧೦೧೪. ಗೊಟಕ್ ಅನ್ನು = ಪ್ರಾಣ ಬಿಡು
ಕೊನೆಯ ಗುಟುಕನ್ನು (ಹಾಲು ಅಥವಾ ನೀರು) ಗುಟುಕರಿಸಿದ ಜೀವ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರು ಹಾರಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಸದ್ದಿನ ಅನುಕರಣದಿಂದಲೇ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಮೂಡಿದೆ.
ಪ್ರ : ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿವಸ ಗೊಟಕ್ ಅನ್ನೋರೇ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಟ ಹುಯ್ಸಿಕೊಂಡಿರಲ್ಲ.
೧೦೧೫. ಗೊಟರು ಮೂಸಿ ಗುಟುರು ಹಾಕು = ಮಡಿಲನ್ನು ಮೂಸಿ ಮುದಗೊಳ್ಳು, ಹಾರಲು ಹವಣಿಸು
(ಗೊಟರು < ಕೋಟರ = ತೂತು, ಮಡಿಲು (ಹಸುವಿನ ಯೋನಿಗೆ ಮಡಿಲು ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು)
ಪ್ರ : ಗೊಟರು ಮೂಸಿದ ಹೋರಿ ಗುಟುರು ಹಾಕದೆ ಇರ್ತದ?
೧೦೧೬. ಗೊಟ್ಟ ಎತ್ತು = ಬಲವಂತನಾಗು ಕುಡಿಸು
(ಗೊಟ್ಟ < ಕೊಟ್ಟ = ದನಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕುಡಿಸುವ ಬಿದರೆ ಅಂಡೆ)
ಪ್ರ : ಗೊಟ್ಟ ಎತ್ತುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮದಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
೧೦೧೭. ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ ಸೇರು = ನರ್ತನ ಸಂಗೀತಗಳ ಸೂಳೆಗೇರಿ ಸೇರು
(ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ < ಗೋಷ್ಠಿಗೇರಿ; ಗೊಟ್ಟಿ < ಗೋಷ್ಠಿ = ಸರಸಲ್ಲಾಪದ ತಾಣ)
ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ ಊರ ಬಳಿಯೇ ಅವ್ವೇರಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಊರಿದೆ. ಅವ್ವೆಯರು ಎಂದರೆ ಅಂತಃಪುರದ ಸ್ತ್ರೀಯರು. ಅರಸರಿಗೆ ಅರಸಿ ತಂದು ಬಯಕೆ ತೀರಿಸುವ ಬಂಗಾರದವರು
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಕೆಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೋರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ ತೌರುಮನೆ
೧೦೧೮. ಗೊಟ್ಟು ಬರು = ಬರ ಬರು, ಕ್ಷಾಮ ಬರು.
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಬಂದಿರೋದು ಗೊಟ್ಟುಗಾಲ
ನೆಟ್ಟಗೆ ಹಾಕು ನಿನ್ನ ಸೊಟ್ಟಗಾಲ
೧೦೧೯. ಗೊಡ್ಡು ಬೀಳು = ಬಂಜೆಯಾಗು, ಸೃಜನ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವಾಗು
ಪ್ರ : ಗೊಡ್ಡು ಬಿದ್ದ ಹಸು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕರಾವಿನ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಿಯಲ್ಲ !
೧೦೨೦. ಗೊಡ್ಡೇಟು ಹಾಕು = ಸಪ್ಪೆ ಹೊಡೆತ ಹೊಡಿ
(ಗೊಡ್ಡು = ಬಂಜೆ)
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಅಡ್ಡೇಟಿಗೊಂದು ಗೊಡ್ಡೇಟು
೧೦೨೧. ಗೊಣಗೊಣ ಎನ್ನು = ಮೂಗಿನಲ್ಲೇ ಗೊಣಗು
(ಗೊಣಗೊಣ < ಕೊಣ ಕೊಣ = ಅರ್ಥವಾಗದ ಸದ್ದಿನ ಅನುಕರಣ)
ಪ್ರ : ಮೂಗಿನಲ್ಲೇ ಗೊಣ ಗೊಣ ಅನ್ನೋ ನಿನಗೂ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಣಮಣ ಮಂತ್ರ ಹೇಳುವ ಪುರೋಹಿತರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಇಲ್ಲ.
೧೦೨೨. ಗೋಚದೆ ಸಿಕ್ಕುಗಟ್ಟು = ಬಾಚದೆ ಗಂಟು ಕಟ್ಟು
(ಗೋಚು = ಬಾಚು; ಸಿಕ್ಕು = ಗೋಜಲು)
ಪ್ರ: ಗೋಚದೆ ಸಿಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅವನ ಕೂದಲು ಜಡೆಗಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಾರೆ.
೧೦೨೩. ಗೋಜಲು ಗೋಜಲಾಗು = ಸಿಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಾಗು, ಗಂಟುಗಂಟಾಗು
ಪ್ರ : ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗೆ ಹರಿಯೋದನ್ನ ಇವನು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಗೋಜಲು ಗೋಜಲು ಮಾಡಿಟ್ಟಬಿಟ್ಟ.
೧೦೨೪. ಗೋಟಾಯಿಸು = ತಿರುವು, ನಾದು
ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಹಿಟ್ಟಿನ ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ಬೆಂದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಒಡೆದು ನುಣ್ಣಗಾಗುವಂತೆ ತಿರುವಿ ನಾದುತ್ತಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಗಿದೆ.
ಪ್ರ : ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೋಟಾಯಿಸಿದರೆ ಮುದ್ದೇಲಿ ಗಂಟುಳಿಯಲ್ಲ, ಉಣ್ಣೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ
೧೦೨೫. ಗೋಡಿ ಮಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸು = ಗೋಡೆಯಂತೆ ನಿಲ್ಲಿಸು, ಮೇಲುಮುಖವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸು
(ಮಕ್ಕೆ < ಮುಖಕ್ಕೆ)
ಪ್ರ :ಚಪ್ಪಡಿಯನ್ನು ಹಾಸಬೇಡ, ಗೋಡಿ ಮಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸು
೧೦೨೬. ಗೋಣು ಹಾಕು = ಹೂಗುಟ್ಟು, ತಲೆಯಾಡಿಸು
(ಗೋಣು = ಕುತ್ತಿಗೆ)
ಪ್ರ : ಮೋಣನಿಗೆ ಗೋಣು ಆಡಿಸೋದು ಒಂದು ಗೊತ್ತು
೧೦೨೭. ಗೋತಾ ಹೊಡಿ = ಮರಣ ಹೊಂದು, ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡಿ
ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಾಡದೆ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವುದಕ್ಕೆ ‘ಗೋತಾ ಹೊಡೀತು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ನುಡಿಗಟ್ಟಿದು.
ಪ್ರ : ಅವನು ಗೋತಾ ಹೊಡೆದು ಆಗಲೇ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂತು.
೧೦೨೮. ಗೋಮ ಇಕ್ಕು = ಊಟ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳದ ಎಂಜಲೆತ್ತಿ ಸಗಣಿ ನೀರಿನಿಂದ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸು
(ಗೋಮ < ಗೋಮಯ = ಸಗಣಿ)
ಪ್ರ : ಗೋಮ ಇಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೆ ಪಂಕ್ತಿ ಕೂಡಿಸಿ.
೧೦೨೯. ಗೋರ್ಗಂಬಕ್ಕೆತ್ತು = ಬಲಿಗಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು
(ಗೋರ್ಗಂಬ < ಘೋರಸ್ತಂಭ) ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಣನನ್ನು ಬಲಿಕೊಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಕೊಂಡೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವಂತೆ ಕೋಣನನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲೆಂದು ಅದರ ಕೊರಳನ್ನು ಕವಡಿನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗೋರ್ಗಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ ಕೊಸರಾಡಿ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಕೈಕೊಡದಂತೆ.
ಪ್ರ : ಗೋರ್ಗಂಬಕ್ಕೆತ್ತಿದ ಹೊರ್ತೂ ಅವನು ಬಾಯಿಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
೧೦೩೦. ಗೋಲನ್ನು ಮಾಡು = ಉಪಾಯ ಮಾಡು, ಯುಕ್ತಿ ಮಾಡು
(ಗೋಲನ್ನು < ಗೋಲ್‌ಮಾಲ್ (ಹಿಂ) = ಯುಕ್ತಿ, ತಂತ್ರ)
ಪ್ರ : ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಗೋಲನ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಲನ್ನೇ ಹೊಡೆದುಬಿಟ್ಟ
೧೦೩೧. ಗೋಲು ಹೊಡಿ = ಸುತ್ತು ಹಾಕು, ಪಹರೆ ತಿರುಗು
(ಗೋಲು < ಗೋಲ)
ಪ್ರ :ಹೊಸ ಬಂಟ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದವನೆ ಅರಮನೆ ಸುತ್ತ ಗೋಲು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ.
೧೦೩೨. ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನು = ಮರಣ ಹೊಂದು, ಆಯಸ್ಸು ಮುಗಿ
ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಇದು. ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಎಳೆವಾಗ ದೈವಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದುಂಟು
ಪ್ರ : ಅರವಿಂದ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಎಂದೋ ಗೋವಿಂದ ಅಂದ
೧೦೩೩. ಗೋವಿಂದ ಆಗು = ಇಲ್ಲವಾಗು, ಖಾಲಿಯಾಗು
ಪ್ರ : ಅಪ್ಪ ಕೂಡಿಟ್ಟದ್ದೆಲ್ಲ ಮಗನಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು
೧೦೩೪. ಗೌಡಸಾನಿಯಾಗು = ಯಜಮಾನಿಯಾಗು
(ಸಾನಿ < ಸ್ವಾಮಿನಿ = ಒಡತಿ)
ಪ್ರ : ನನ್ನ ಕಿರುಮಗಳೇ ಈ ಮನೆಯ ನಿಜವಾದ ಗೌಡಸಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ
೧೦೩೫. ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ನೀರು ಇಳಿಯದಿರು = ಸಾವು ಸಮೀಪಿಸು
ಪ್ರ : ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ದಿವಸ ಇರಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ನೀರು ಇಳಿಯಲ್ಲ
೧೦೩೬. ಗಂಟಲಿಗೆ ಗಾಳ ಎದೆಗೆ ಶೂಲ ಹಾಕು = ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡು
ಪ್ರ : ಅತ್ತೆ ನಾದಿನಿಯರು ಗಂಟಲಿಗೆ ಗಾಳ ಎದೆಗೆ ಶೂಲ ಹಾಕುವಾಗ ಸೊಸೆ ಹೇಗೆ ಸಹಿಸಿಯಾಳು?
೧೦೩೭. ಗಂಟಲಿಗೆ ಗಂಡಾಮಾಲೆ ಏಳು = ಕೆಟ್ಟದಾಗು
(ಗಂಡಾಮಾಲೆ = ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ದುರ್ಮಾಂಸದ ಗಂಟು)
ಪ್ರ : ಹಿಂಗೆ ಕಂಡೋರ ಮಕ್ಕಳ್ನ ಹುರಬಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ, ಗಂಟಲಿಗೆ ಗಂಡಾಮಾಲೆ ಏಳದೆ ಇರ್ತದ?
೧೦೩೮. ಗಂಟಲ ನರ ಹರಿದುಕೊಳ್ಳು = ಕಿರುಚಿಕೊಳ್ಳು, ಚೀರಿಕೊಳ್ಳು
ಪ್ರ : ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಲಿ ಅಂತ, ಏನು ಒಂದೇ ಸಮ ಗಂಟಲ ನರ ಹರಿದುಕೊಳ್ತಾನೆ.
೧೦೩೯. ಗಂಟಲ ಮಟ್ಟ ಗದುಕು = ಗಂಟಲವರೆಗೂ ಮುಕ್ಕು
(ಗದುಕು < ಕರ್ದುಕು < ಕರ್ದುಂಕು = ಕುಕ್ಕು, ತಿನ್ನು)
ಪ್ರ : ಗಂಡ ಗಂಟಲು ಮಟ ಗದುಕಿ ಬಂದವನೆ, ನೀನು ಉಣ್ಣು ಹೋಗು
೧೦೪೦. ಗಂಟಲು ಒಣಗಿಸಿಕೊಳ್ಳು = ಕಂಠಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು
ಪ್ರ : ಆಗದ್ದು ಹೋಗದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕೆ ಗಂಟಲು ಒಣಗಿಸಿಕೊಳ್ತೀಯ?
೧೦೪೧. ಗಂಟಲು ಕಟ್ಟು = ದುಃಖ ಉಕ್ಕು, ಗದ್ಗದಗೊಳ್ಳು
ಪ್ರ : ಮಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ತಾಯಿಗೆ ಗಂಟಲು ಕಟ್ಟಿ ಬಂತು
೧೦೪೨. ಗಂಟಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳು = ಆಹಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಧ್ವನಿಕೀರಲಾಗು, ಧ್ವನಿ ಹೊರಡದಿರು
ಪ್ರ : ನಾಟಕದ ದಿವಸವೇ ಪಾತ್ರ ಧಾರಿಯ ಗಂಟಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ?
೧೦೪೩. ಗಂಟಲು ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗು = ಮಾತು ನಿಲ್ಲು, ಸಾವುಂಟಾಗು
ಪ್ರ : ಇವನ ಗಂಟಲು ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗೋದನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು
೧೦೪೪. ಗಂಟಲು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳು = ಚೀರಾಡು
ಪ್ರ : ಹಿಂಗೆ ಗಂಟ್ಲು ಕಿತ್ಕೊಂಡರೆ ಗಂಟು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ?
೧೦೪೫. ಗಂಟಲು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡು = ಜೋರು ಮಾಡು
ಪ್ರ : ಈಚೀಚೆಗೆ ಇವಳು ಗಂಟಲು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನೀವೇ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕಲಿಸ್ತೇನೆ
೧೦೪೬. ಗಂಟಿಕ್ಕು = ಕೂಡಿಡು, ಗಂಟು ಮಾಡು
ಪ್ರ : ಅವನು ಗಂಟಿಕ್ಕಿರೋದು ಎಂಟು ತಲೆಮಾರಿಗೂ ಕರಗಲ್ಲ
೧೦೪೭. ಗಂಟು ಬೀಳು = ಬೆನ್ನು ಹತ್ತು, ಒಕ್ಕರಿಸು
ಪ್ರ : ಈಗಿರೋ ತೊಂದರೆ ಸಾಲ್ದೂ ಅಂತ, ಇವನೊಬ್ಬ ಬಂದು ನನಗೆ ಗಂಟುಬಿದ್ದ.
೧೦೪೮. ಗಂಟು ಮಾಡಿಕ್ಕು = ಗೋಜಲು ಮಾಡು, ಸಿಕ್ಕು ಮಾಡು
ಪ್ರ : ಬಗೆ ಹರಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದೋನು, ಇನ್ನೂ ಕಗ್ಗಂಟು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ
೧೦೪೯. ಗಂಟು, ಮುಳುಗಿಸು = ದೋಚು, ಹಾಳು ಮಾಡು
ಪ್ರ : ಅವನು ಗಂಟು ಮುಳುಗಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ
೧೦೫೦. ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟು = ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗು
ಪ್ರ : ಇಲ್ಲೊಂದು ಅರಗಳಿಗೆ ಇರಕೂಡದು, ಮೊದಲು ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟು
೧೦೫೧. ಗಂಟು ಹಾಕು = ಮದುವೆ ಮಾಡು
ಪ್ರ : ಪೋಲಿತನ ತಾನಾಗಿಯೇ ನಿಲ್ತದೆ, ಮೊದಲು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ತಂದು ಗಂಟು ಹಾಕು
೧೦೫೨. ಗಂಟು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳು = ಸಂಭೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗು
ಪ್ರ : ಗಂಟು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ನಾಯಿಗಳ ಹಾಗೆ ಗಂಡನ ಮುಖ ಅತ್ತ ಹೆಂಡ್ರು ಮುಖ ಇತ್ತ !
೧೦೫೩. ಗಂಟೆ ನಿಲ್ಲಿಸು = ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸು
ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ಲೋಹದ ನಾಲಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಗಂಟೆಯ ಕಂಠಕ್ಕೆ ತಾಕಿದಾಗಲೇ ಸದ್ದಾಗುವುದು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ
ಪ್ರ : ಮೊದಲು ಗಂಟೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ, ತಂಟೆ ಬೇಗ ಬಗೆ ಹರೀತದೆ
೧೦೫೪. ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸು = ಕೂಗಾಡು, ಹಲಾಬಿ ಕಟ್ಟು
ಪ್ರ: ಹಿಂಗೆ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಂಟೇ ಕಿತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ, ಮರೀಬೇಡ
೧೦೫೫. ಗಂಡನ್ನ ತಿಂದುಕೊಳ್ಳು = ಮುಂಡೆಯಾಗು
ಪ್ರ : ನಿನ್ನ ಗಂಡನ್ನ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಗಡಿಗೇಲಿ ನೀರು ಹೊರ ಅಂತ ಬಯ್ತಾಳಲ್ಲ ಆ ಗಯ್ಯಾಳಿ
೧೦೫೬. ಗಂಡುಗಾರೆಗೂಟ ಜಡಿ = ಮೋಸ ಮಾಡು, ಅಪಕಾರವೆಸಗು
ಪ್ರ: ನೀನೇ ನನ್ನ ಭಾಗದ ದೇವರು ಅಂತಿದ್ದೋನು, ನನಗೇ ಗಂಡುಗಾರೆಗೂಟ ಜಡಿದ
೧೦೫೭. ಗಂಡುಗತ್ರಿ ಹಾಯು = ನೆಟ್ಟ ಕತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು ಹಿಂದೆ ರಾಜನ ಸೇವಕರು, ವೇಳೆವಾಳಿಗಳು ನಾನಾ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿವೇಕಕ್ಕಿಂತ ಭಕ್ತಿಯ ಉತ್ಸಾಹ, ಭಾವೋದ್ರೇಕ ಇಂಥ ಅಂಧಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ. ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಅಂಥ ಅಂಧಾಚರಣೆಯ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಪ್ರ : ಗಂಡುಗತ್ರಿ ಹಾದು ಘಟ ಒಗೆಯೋಕೂ ಅವನು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಲ್ಲ
೧೦೫೮. ಗಂಡುಗೊಡಲಿ ಮಸೆ = ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸು
(ಮಸೆ = ಉಜ್ಜು, ಹರಿತಗೊಳಿಸು) ಕೊಡಲಿಗೂ ಗಂಡು ಗೊಡಲಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾವುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೊಡಲಿಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಸೌದೆ ಒಡೆಯುವ, ಅಥವಾ ಮರ ಕಡಿಯುವ ಕೊಡಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬೆಟ್ಟಗಲ ಬಾಯಿದ್ದರೆ, ಗಂಡುಗೊಡಲಿಗೆ ರೇಖಾಚಂದ್ರನಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಗೇಣುದ್ದ ಬಾಯಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಶು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪರಶುರಾಮ ಬಳಸಿದ್ದು ಇದನ್ನೇ. ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ ಪರಶುರಾಮನ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡೇ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ
ಪ್ರ : ಅವನು ಗಂಡುಗೊಡಲಿ ಮಸೆದರೆ, ನಾನು ಬಂಡಗುಡಲು ಮಸೆಯಲು ಸಿದ್ದ
೧೦೫೯. ಗಂತಲು ಮಾಡು = ಜಗಳ ತೆಗೆ, ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡು
(ಗಂತಲು < ಗಂತ್ಲು < ಗಂಟ್ಲು< ಗಂಟು = ಸಿಕ್ಕು, ಗೋಜಲು)
ಪ್ರ : ಗಂತಲು ಜನರ ನಂಟಸ್ತನ ನಮಗೆ ಬೇಡ
೧೦೬೦. ಗಂದೊಗಲು ಇಳೇ ಬೀಳು = ಕೌತ ಜೋಲು ಬೀಳು
(ಗಂದೊಗಲು < ಗಂಗೆದೊವಲು < ಗಂಗೆ + ತೊವಲು = ಗೂಳಿಯ ಕೊರಳ ಕೆಳಗೆ ಜೋಲಾಡುವ ತೊಗಲು) ಸುಖಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದವರ ಶ್ರೀಮಂತ ಕೌತ (ಕೆನ್ನೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ಉಬ್ಬಿದ ಮಾಂಸಭರಿತ ಚರ್ಮ) ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಜೋಡು ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರ : ಹಸಿವಿನ ಗಂಧವೇ ಗೊತ್ತಿರದ ಶ್ರೀಮಂತರು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇಳಿಬಿದ್ದಿರುವ ಗಂದೊಗಲೇ ಸಾಕ್ಷಿ
೧೦೬೧. ಗುಂಜು ಗುಂಜಿಕೊಳ್ಳು = ಶ್ಯಪ್ಪ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳು
(ಗುಂಜು = ಶ್ಯಪ್ಪ, ತೆಂಗಿನ ನಾರು ; ಗುಂಜಿಕೊಳ್ಳು = ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳು)
ಪ್ರ : ಏನು ನೀನು ಗುಂಜಿಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನ ಗುಂಜ್ನ?ಹೋಗೋ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ.
೧೦೬೨. ಗುಂಡಿಗೆಯಿರು = ಧೈರ್ಯವಿರು
(ಗುಂಡಿಗೆ = ಎದೆ, ಹೃದಯ)
ಪ್ರ : ಗುಂಡಿಗೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡೋ ನೋಡ್ತೀನಿ
೧೦೬೩. ಗುಂಡುಗುಂಡಾಗಿರು = ದುಂಡುದುಂಡಾಗಿರು
ಪ್ರ : ಮೈನೆರದ ಮೇಲೆ ಗುಂಡುಗುಂಡಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ವ?
೧೦೬೪. ಗುಂಡು ಹಾಕು = ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸು
ಪ್ರ : ಗುಂಡು ಹಾಕೋದು ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ಗಂಡ ಮನೆಗೆ ಬರೋದೆ ಸರ್ಹೋತ್ತಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಲಕ್ಕೋ ನನ್ನೊತ್ತಿಗೆ.
೧೦೬೫. ಗುಂಡು ಹೊಡೆದಂತೆ ಮಾತಾಡು = ಎದೆಗೆ ನಾಟುವಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡು
ಪ್ರ : ಯಾರ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗದೆ, ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದಂತೆ ಮಾತಾಡೋ ಆಸಾಮಿ ಅವನು
೧೦೬೬. ಗೊಂಗಡಿ ಎತ್ತು = ಜಾಗಬಿಡು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡು
(ಗೊಂಗಡಿ = ಕಂಬಳಿ, ಜಾಡಿ)
ಪ್ರ : ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿನ್ನ ಗೊಂಗಡಿ ಎತ್ತು
೧೦೬೭. ಗೊಂಜಾಯಿ ಮಾತಾಡು = ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಮಾತಾಡು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರದ ಮಾತಾಡು
(ಗೊಂಜಾಯಿ < ಗೋಸಾಯಿ (ಸನ್ಯಾಸಿ) ಅಥವಾ ಗುಂಜು + ಆಯು = (ಕೂದಲನ್ನು ಅಥವಾ ನಾರನ್ನೂ ಆರಿಸುವವನು) ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳು ಮೂಲವಾಗಿರಬಹುದೆ?)
ಪ್ರ : ಅವನ ಗೊಂಜಾಯಿ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ ತಲೆ ಯಾಕೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ತಿ?


ಜನಪದ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ಕೋಶ: ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ವಿಶ್ವಕೋಶ (ಘ)
೧೦೬೮. ಘಟ ಒಗೆ = ಪ್ರಾಣ ಬಿಡು.
(ಘಟ = ಗಡಿಗೆ; ಒಗೆ = ಬಿಸಾಡು, ಎತ್ತಿ ಹಾಕು) ಲೋಹದ ಬಿಂದಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿದರೆ ಒಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ತಗ್ಗು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಗಡಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿದರೆ ತಗ್ಗು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ, ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗಡಿಗೆಯ ಕ್ಷಣ ಭಂಗುರತೆಯ ಬಾಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ದೇಹದ ಕ್ಷಣಭಂಗುರತೆಯನ್ನು ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರ : ಈ ಗಣವಾಣಿ ಜೊತೆ ಕಚ್ಚಾಡೋದ್ಕಿಂತ ಘಟ ಒಗೆಯೋದು ಲೇಸು
೧೦೬೯. ಘಾಟು ಹಾಕು = ವಿರಸ ಮೂಡಿಸು, ಹೊಗೆಯಿಕ್ಕು
(ಘಾಟು = ಕೆಮ್ಮು ಬರಿಸುವ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೊಗೆ)
ಪ್ರ : ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಘಾಟು ಹಾಕಿ, ಆಡಳಿತ ಸೂತ್ರದ ಸೀಟು ಹಿಡಿಯುವ ಕುತಂತ್ರದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು

೨೩) ಜನಪದ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ಕೋಶ: ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ವಿಶ್ವಕೋಶ (ಗ೧)

ಜನಪದ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ಕೋಶ: ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ವಿಶ್ವಕೋಶ (ಗ೧)
೮೮೪. ಗಕ್ಕುಪಟ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲು = ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳು.
(ಗಕ್ಕುಪಟ್ಟು = ಕಕಮಕ, ತಬ್ಬಿಬ್ಬು)
ಪ್ರ : ದೆವ್ವದಂತೋನು ಗಕ್ಕನೆ ಎದುರು ನಿಂತಾಗ, ನಾನು ಗಕ್ಕುಪಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟೆ.
೮೮೫. ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು = ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು
ಪ್ರ : ಮಗ್ಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗದಿದ್ರೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹೊಡೀತಾರೆ
೮೮೬. ಗಡಗಡನೆ ನಡೆ = ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕು
(ಗಡಗಡ < ಘಾಡ + ಘಾಡ = ಬೇಗ ಬೇಗ)
ಪ್ರ : ಗಡಗಡನೆ ನಡೆದು ಬಾ, ಕತ್ತಲಾಗ್ತಾ ಬಂತು.
೮೮೭. ಗಡರುಗಬ್ಬು ಮಾಡು = ಜೋರು ಮಾಡು, ಆವುಟ ಮಾಡು
ಪ್ರ : ನಿನ್ನ ಗಡರಗಬ್ಬು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಅದುಮಿಕೊಂಡು ಹೋಗು.
೮೮೮. ಗಡಿ ಮೀರಿ ಗಡಾರಿ ನುಂಗಿರು = ಹದ್ದು ಮೀರಿ ಹರಾಮಿಯಾಗಿರು
(ಗಡಿ = ಎಲ್ಲೆಕಟ್ಟು, ಸರಹದ್ದು; ಗಡಾರಿ = ಒರಳು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಧನಿಯಾ ಕುಟ್ಟಲು ಬಳಸುವ ಮೊಳದುದ್ದರ ಕಬ್ಬಿಣದ ಒನಕೆಮಂಡಿ)
ಪ್ರ : ಅವಳು ಗಡಿ ಮೀರಿ ಗಡಾರಿ ನುಂಗಿದೋಳು, ಯಾರಿಗೂ ಬಾಯಿ ಕೊಡಲ್ಲ.
೮೮೯. ಗಣೆ ನಿಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಲಗು = ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದೆ ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿ ಮಲಗು, ಮಾನೆ ನಿಗುರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಲಗು.
(ಗಣೆ < ಗಳೆ = ಬಿದಿರ ಬೊಂಬು, ಶಿಷ್ನ ; ನಿಲೆ ಹಾಕು = ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸು)
ಪ್ರ :ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹಿಂಗೆ ಗಣೆ ನಿಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ರೆ, ಹೆತ್ತೋರೂ ಎಷ್ಟೂ ಅಂತ ದುಡೀತಾರೆ?
೮೯೦. ಗಣೆಮರದಂತಿರು = ಉದ್ದವಾಗಿರು, ಬೊಂಬಿನಂತೆ ಎತ್ತರವಾಗಿರು
ಪ್ರ : ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಗಣೆಮರದಂತೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತವರೆ.
೮೯೧. ಗತಿ ಕಾಣಿಸು = ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡು
ಪ್ರ : ಸತ್ತೋರಿಗೆ ಒಂದು ಗತಿ ಕಾಣಸದೆ ಇದ್ರೆ ಆಗ್ತದ?
೮೯೨. ಗತಿಗೆಡಿಸು = ಹಾಳು ಮಾಡು, ನಿರ್ಗತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರು
ಪ್ರ : ಸರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂಸಾರಾನ ಸೊಸೆ ಬಂದು ಗತಿಗೆಡಿಸಿಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಲು
೮೯೩. ಗತಿ ನೆಟ್ಟಗಾಗು = ಹಾಳಾಗು, ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸು, ಮರಣ ಹೊಂದು
(ನೆಟ್ಟಗಾಗು = ಹೆಣವಾಗು; ಉಸಿರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕೈಕಾಲು ಮಡಿಚಲು ಆಗದಂತೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ಬಿದಿರುಕಡ್ಡಿಯಂತಾಗುವುದನ್ನು ಇದು ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ.)
ಪ್ರ : ನೀನವತ್ತು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡೀದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಗತಿ ನೆಟ್ಟಗಾಗ್ತಿತ್ತು
೮೯೪. ಗದ್ದಗೈಯಾಗು = ಚಿಂತಾಮಗ್ನನಾಗು
ಪ್ರ : ಸಂಸಾರಸದ ಸಿಕ್ಕನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಗದ್ದಗೈಯಾಗಿ ಕುಳಿತ.
೮೯೫. ಗದುಕಿ ಹೋಗು = ತಿಂದು ಹೋಗು, ಕಬಳಿಸಿ ಹೋಗು
(ಗದುಕು < ಕರ್ದುಕು <ಕರ್ದುಂಕು = ಕುಕ್ಕು, ತಿ‌ನ್ನು)
ಪ್ರ : ಹೆಂಡ್ರನ್ನು ತದುಕಿದ್ದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದ್ದಬದ್ದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಗದಕಿ ಹೋದ
೮೯೬. ಗದ್ದೆಗೆ ನೀರು ತಿದ್ದು = ಸಂಭೋಗಿಸು, ವೀರ್ಯಸ್ಖಲನ ಮಾಡು
(ಗದ್ದೆ = ಯೋನಿ; ತಿದ್ದು = ಹಾಯಿಸು)
ಪ್ರ :ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗದ್ದೆಗೆ ನೀರು ತಿದ್ದೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ನಕ್ಕ.
೮೯೭. ಗರ್ಜಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳು = ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿರು.
(ಗರ್ಜಲು < ಗರ್ಜ (ಹಿಂ) = ಆಸೆ)
ಪ್ರ : ತಿನ್ನೋರ ಉಣ್ಣೋರ ಮುಂದೆ ಗರ್ಜಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವ ನಿನಗೆ?
೮೯೮. ಗಪ್‌ಚಿಪ್ಪಾಗು = ಮೌನವಾಗು, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳು
ಪ್ರ : ಯಾರದೋ ಹೆಜ್ಜೆ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಗಪ್‌ಚಿಪ್ಪಾದಳು
೮೯೯. ಗಫಾ ಹೊಡಿ = ಉಡಾಪೆ ಹೊಡಿ, ರೈಲು ಬಿಡು.
ಪ್ರ : ಗಫಾ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಾಸಿನ ನಫೆ ಇದೆಯಾ?
೯೦೦. ಗರಂ ಆಗು = ಸಿಟ್ಟುಗೊಳ್ಳು
(ಗರಂ = ಬಿಸಿ)
ಪ್ರ : ಗರಂ ಆದೋನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನರಂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು
೯೦೧. ಗರ ಬಡಿದಂತಾಗು = ಸ್ತಂಭೀಭೂತನಾಗು, ಮಾತುಕತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಂಬದಂತೆ ನಿಲ್ಲು
(ಗರ < ಗ್ರಹ)
ಪ್ರ : ಆ ಸುದ್ಧಿ ಕೇಳಿ ಗರಬಡಿದಂತಾದ, ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸ, ಮಾತಾಡ
೯೦೨. ಗರ್‌ಮಿರ್ ಅನ್ನು = ಜೋರು ಮಾಡು, ಆವುಟ ಮಾಡು
ಪ್ರ : ಗರ‍್ಮಿರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಳೆ ಮುರಿಯೋಂಗೆ ತದಕಿ ಜಾನ್ ನಿಕಲ್‌ಗಯಾ ಮಾಡು
೯೦೩. ಗರಾಗತಿ ಕೇಳು = ಭವಿಷ್ಯ ಕೇಳು, ಕಣಿ ಕೇಳು
(ಗರಾಗತಿ < ಗ್ರಹಗತಿ)
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಹೊರೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಗರಾಗತಿ ಕೇಳ್ದಂಗೆ
೯೦೪. ಗರಿಗಟ್ಟು = ಬಲಕಾಯಿಸು, ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದು
ಪ್ರ : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗರಿಗಟ್ಟಿಕೊಂಡ
೯೦೫. ಗರಿ ಮುರಿಯದಿರು = ಸುಕ್ಕಾದಿರು, ಸುಂಕು ಮುರಿಯದಿರು
ಪ್ರ : ಇಸ್ತ್ರೀ ಮಾಡಿದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗರಿಮುರಿಯದಂತೆ ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡ
೯೦೬. ಗಲೀತ ಬೀಳು = ಏಟು ಬೀಳು
(ಗಲೀತ < ಗಳಿತ ? = ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂತಹ ಒದೆ)
ಪ್ರ :ಗಲೀತ ಬೀಳದ ಹೊರತೂ ಮಲೀತಾ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲ್ಲ
೯೦೭. ಗಲ್ಲೆ ಬಾನಿಗೆ ತುಂಬು = ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ತುಂಬು
(ಗಲ್ಲೆ < ಗಲ್ಲಾ (ಮರಾಠಿ) = ಕಾಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ದುಡ್ಡು ತುಂಬುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಬಾನಿ = ಹರವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಗುಡಾಣಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ)
ಪ್ರ : ಯಾರು ಉಂಡಿರಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿ, ಇವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಲ್ಲೇಬಾನಿಗೆ ತುಂಬೋದೇ ಕೆಲಸ.
೯೦೮. ಗಸ್ತು ಕೊಡು = ಕೈಕೊಡು, ಮೋಸ ಮಾಡು
(ಗಸ್ತು = ಪಹರೆ, ಕಾವಲು)
ಪ್ರ :ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗಸ್ತು ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಇವನು
೯೦೯. ಗಳಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರು = ಭೋಗಿಸಲು ಬರು
(ಗಳಗಂಟೆ < ಗಳ + ಗಂಟೆ = ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಗಂಟೆ; ಗಳ = ಕೊರಳು) ಎತ್ತುಗಳ ಕೊರಳಿಗೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟುವುದುಂಟು. ಅವು ನಡೆಯುವಾಗ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಾಡುವುದರಿಂದ ಗಳಗಳ ಶಬ್ದವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತವಾಗು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಒಳಗ್ಗಂಟ ಬಾ ಅಂದಿದ್ಕೆ ಗಳಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ
೯೧೦. ಗಳಿಗೆಗೊಂದು ಗಂಟೆಗೊಂದು ಮಾತಾಡು = ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬದಲಿಸುತ್ತಿರು, ನಿಲುವು ಬದಲಾಯಿಸು
ಪ್ರ : ಗಳಿಗ್ಗೊಂದು ಗಂಟೆಗೊಂದು ಮಾತಾಡೋ ಊಸರವಳ್ಳಿ ನಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕೆಡ್ತೀವಿ
೯೧೧. ಗ್ಯಪ್ತಿ ಇರು = ನೆನಪಿರು
(ಗ್ಯಪ್ತಿ < ಜ್ಞಪ್ತಿ = ನೆನಪು, ಅರಿವು)
ಪ್ರ : ಅವನೇ ತುಟಿ ಮೀರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ಯಪ್ತಿ ಅದೆ.
೯೧೨. ಗಾಚಾರ ಕೂಡು = ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕೂಡಿ ಬರು, ಕಾದಿರು
(ಗಾಚಾರ < ಗ್ರಾಚಾರ < ಗ್ರಹಚಾರ = ಗ್ರಹಬಲ)
ಪ್ರ :ಅವನಿಗೆ ಗಾಚಾರ ಕೂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಿರೋದು
೯೧೩. ಗಾಚಾರ ಬರು = ತೊಂದರೆ ಬರು, ಕಷ್ಟಬರು
ಪ್ರ : ಇವನ ದೆಸೆಯಿಂದ, ನನಗೊಳ್ಳೆ ಗಾಚಾರ ಬಂತಲ್ಲ
೯೧೪. ಗಾಚಾರ ಬಿಡಿಸು = ದೆವ್ವ ಬಿಡಿಸು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಚ್ಚು
ಪ್ರ : ಇವತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಗಾಚಾರ ಬಿಡಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ
೯೧೫. ಗಾಡಿ ಬಿಡು = ಬೊಗಳೆ ಬಿಡು, ಬುರುಡೆ ಬಿಡು
ಪ್ರ : ನೀನು ಗಾಡಿ ಬಿಡಬೇಡ, ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸುಮ್ನಿರು
೯೧೬. ಗಾಡಿ ಬಿಡು = ಮರಣ ಹೊಂದು
ಪ್ರ : ಇವನು ಈಗಲೋ ಆಗಲೋ ಗಾಡಿ ಬಿಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
೯೧೭. ಗಾಡಿ ಬಿಡು = ಜಾಗ ಬಿಡು, ಹೊರಡು
ಪ್ರ : ನೀನು ಮೊದಲಿಲ್ಲಿಂದ ಗಾಡಿ ಬಿಡು, ನೀನಿದ್ದಷ್ಟೂ ತಲೆನೋವು
೯೧೮. ಗಾಣಕ್ಕಿಟ್ಟ ಕಬ್ಬಾಗು = ನೀರಸ ಸಿಪ್ಪೆಯಾಗು, ಮೂಳೆ ಚಕ್ಕಳವಾಗು
(ಗಾಣ = ಆಲೆ, ಕಬ್ಬನ್ನು ಅರೆಯುವ ಯಂತ್ರ)
ಪ್ರ : ಒಳ್ಳೆ ತುಂಡು ತೊಲೆಯಂತಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಕಿದ್ದಂತೆ ಗಾಣಕ್ಕಿಟ್ಟ ಕಬ್ಬಾಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ?
೯೧೯. ಗಾಣದೆತ್ತಿನಂತೆ ದುಡಿ = ಎದ್ದಾಗಳಿಂದ ಮಲಗುವ ತನಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುಡಿ.
ಗಾಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಎತ್ತು ಅತ್ತಿತ್ತ ಅಲೆದಾಡುವಂತಿಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲುವಂತಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ತಿರುಗುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಗಾಣಿಗ ವೃತ್ತಿ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ. ಈಗ ಎತ್ತು ಕಟ್ಟಿ ಹೊಂಗೆಬೀಜವನ್ನೋ, ಹಿಪ್ಪೆ ಬೀಜವನ್ನೋ, ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳನ್ನೋ ಗಾಣದಲ್ಲಿ ಅರೆದು ಹೊಂಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಹಿಪ್ಪೆ ಎಣ್ಣೆ, ಹುಚ್ಚಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕಾದ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ನಾಗರಿಕತೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯಂತ್ರಗಳು ಎತ್ತುಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರ : ಗಾಣದೆತ್ತಿನಂತೆ ದುಡಿಯೋ ಜನರು ಈ ಮನೇಲಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋರ್ಗೇ ಮಾನ್ಯತೆ
೯೨೦. ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಹಾಕು = ನೋವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸು, ಉರಿಯುವುದರ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕು
ಪ್ರ : ಗಾಯವನ್ನು ಮಾಯಿಸೋ ಜನರಿಗಿಂತ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಹಾಕೋ ಜನರೇ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಮನೇಲಿ
೯೨೧. ಗಾರುಗಾರಾಗು = ಉರುಕುರುಕಾಗು, ನಯನುಣುಪಿಲ್ಲದಿರು
(ಗಾರು = ಉರುಕು)
ಪ್ರ : ಆಡೋ ಮಾತು ಗಾರ್‌ಗಾರಾದ್ರೆ ನಂಟಸ್ತನ ಉಳೀತದ?
೯೨೨. ಗಾವಿನ ಮರಿ ಸಿಗಿದಂತೆ ಸಿಗಿ = ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲು, ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಸಿಗಿ.
ಮಾರಿ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಯ ಮುಂದೆ ಮರಿಗಳ (ಕುರಿ, ಮೇಕೆ, ಹೋತ, ಟಗರು) ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಂಡುಗುಡಲಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು. ಬಂಡುಗುಡಲನ್ನು ಬಳಸದೆ ಆಸಾದಿ ಮರಿಯ ಗೋಮಾಳೆಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ. ರಕ್ತವನ್ನು ಗಟಗಟನೆ ಕುಡಿದು, ಹಲ್ಲಿನಿಂದಲೇ ಸಿಗಿಯುವ ಆಚರಣೆಯೂ ಉಂಟು. ಇದಕ್ಕೆ ‘ಗಾವುಸಿಗಿ’ ‘ಗಾವು ಕೊಡು’ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳುಂಟು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ.
ಪ್ರ : ಏನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ನನ್ನ, ಗಾವಿನ ಮರಿ ಸಿಗದಂಗೆ ಸಿಗಿದು ಬಿಟ್ಟೇನು, ಹುಷಾರ್ !
೯೨೩. ಗಾಳ ಹಾಕು = ಹೊಂಚು ಹಾಕು.
(ಗಾಳ = ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧನ) ಒಂದು ಉದ್ದನೆಯ ಬಿದಿರುಕಡ್ಡಿಗೆ ದಾರಕಟ್ಟಿ, ದಾರದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ಕೊಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕ ಒಂದನ್ನು ಸಿಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೀನು ಬೇಟೆಗಾರ ದಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು, ಅದರ ದಾರ ನೀರೊಳಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಎಸೆದು, ಕಾಯುತ್ತಾ ಕೂರುತ್ತಾನೆ. ಗಾಳದ ಕೊಕ್ಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿರುವ ಎರೆಹುಳವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಬಂದ ಮೀನಿನ ಗಂಟಲಿಗೆ ಕೊಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು, ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಗ್ಗಾಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮೀನು ಬೇಟೆಗಾರ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಚಿಮ್ಮುತ್ತಾನೆ, ದಾರ ತನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ. ಆಗ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಬೆಸ್ತವೃತ್ತಿ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ.
ಪ್ರ : ಅವನು ಸರಿಯಾದ ಗಾಳಾನೆ ಹಾಕಿದ್ದ, ಆದರೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ.
೯೨೪. ಗಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗು = ಮೀನು ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗು
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ನಾಡೆಲ್ಲ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ಗೋಕರ್ನದೋರು ಗಾಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು.
೯೨೫. ಗಾಳಿಗಂತ್ಲು ಮಾಡು = ತರಲೆ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಹೆಣಗಿಸು
(ಗಂತಲು < ಗಂಟ್ಲು < ಗಂಟು = ಸಿಕ್ಕು, ಗೋಜು)
ಪ್ರ : ಗಾಳಿಗಂತ್ಲು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಂಶದೋರಿಗೆ ಹಾಲು ಅನ್ನ ಉಂಡಷ್ಟು ಸಂತೋಷ.
೯೨೬. ಗಾಳಿಗುದ್ದಿ ಮೈ ನೋಯಿಸಿಕೊಳ್ಳು = ವ್ಯರ್ಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗು
ಪ್ರ : ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಕೇಳು, ವೃಥಾ ಗಾಳಿ ಗುದ್ದಿ ಮೈನೋಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ.
೯೨೭. ಗಾಳಿಗೊಡ್ಡಿದ ದೀಪವಾಗು = ನಂದಿ ಹೋಗು
(ಒಡ್ಡು = ಎದುರು ನಿಲ್ಲಿಸು)
ಪ್ರ : ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬದುಕು ಗಾಳಿಗೊಡ್ಡಿದ ದೀಪವಾಯ್ತು
೯೨೮. ಗಾಳಿಗೋಪುರ ಕಟ್ಟು = ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸು, ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಳ ಹಾಕು
ಪ್ರ : ವಾಸ್ತವ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋ, ಗಾಳಿಗೋಪುರ ಕಟ್ತಾ ಕೂರಬೇಡ
೯೨೯. ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ತೂರಿಕೊಳ್ಳು = ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳು, ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ತೂರಿಕೊ
ಧಾರಣೆ ಬಂದಾಗ ಮಾರಿಕೊ
೯೩೦. ಗಾಳಿ ಬಿಡಿಸು = ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡು, ದೆವ್ವ ಬಿಡಿಸು
ವಾಮಾಚಾರದವರು ದೆವ್ವ ಬಿಡಿಸುತ್ತೇವೆಂದು, ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದು ಸೆಟೆದು ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಘಾಟು ಹಾಕುವುದು, ಹುಣಿಸೇ ಬರಚಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದನ ಚಚ್ಚಿದಂತೆ ಚಚ್ಚುವುದು, ಜುಟ್ಟನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಲೆಯನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಅದ್ದಿ ತೆಗೆಯುವುದು – ಮುಂತಾದ ಶಿಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ನುಡಿಗಟ್ಟಿದು.
ಪ್ರ : ಅವನು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಮರೀಬಾರ್ದು, ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಗಾಳಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಹಲಾಲ್‌ಕೋರನಿಗೆ
೯೩೧. ಗಾಳಿ ಬೀಸು = ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗು
ಪ್ರ : ಅವನ ಗಾಳಿ ಇವನಿಗೂ ಬೀಸಿರಬೇಕು, ತಲೆ ಕೆಟ್ಟವನಂತೆ ಆಡ್ತಾನೆ.
೯೩೨. ಗಾಳಿ ಮೆಟ್ಟಿ ಗೊಟಕ್ಕನ್ನು = ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದು ಸಾಯಿ
(ಮೆಟ್ಟಿ = ತುಳಿದು, ಎರಗಿ ; ಗೊಟ್ಟಕ್ಕನ್ನು = ಮರಣ ಹೊಂದು)
ಪ್ರ : ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಸಿದ ಆ ಗಯ್ಯಾಳಿ ಗಾಳಿ ಮೆಟ್ಟಿ ಗೊಟಕ್ ಅಂದ್ಲು
೯೩೩. ಗಾಳಿ ಹಿಡಕೊಂಡು ಬರು = ವಾಸನೆ ಹಿಡಿದು ಬರು.
ವಾಸನೆ ಹಿಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಣಪಕ್ಷಿಗಳು ಎತ್ತಿದಕೈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಣ ಹದ್ದು ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ವಾಸನೆ ಹಿಡಿದು ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿ ಇರುವೆಡೆಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ನಾಯಿ ವಾಸನೆ ಹಿಡಿದು ದರೋಡೆಕೋರರನ್ನು ಕೊಲೆಗಡುಕನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ನುಡಿಗಟ್ಟಿದು.
ಪ್ರ : ಇವತ್ತು ಬಾಡು ಹಿಟ್ಟಿನ ದಿನ ಅಂತ. ಯಾರು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಗಾಳಿ ಹಿಡಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟವನೆ ನೋಡು, ಹೊಲಸಿನ ರೆಕ್ಕೆಯೋನು
೯೩೪. ಗ್ಯಾನ ನೆಟ್ಟಗಿರು = ಬುದ್ಧಿ ನೆಟ್ಟಗಿರು, ಅರಿವು ಸರಿಯಾಗಿರು
(ಗ್ಯಾನ < ಜ್ಞಾನ = ಅರಿವು)
ಪ್ರ : ಗ್ಯಾನ ನೆಟ್ಟಗಿದ್ದೋರು ಆಡೋ ಮಾತಲ್ಲ, ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಇದು
೯೩೫. ಗ್ಯಾಪಕ ಇರು = ನೆನಪಿರು
(ಗ್ಯಾಪಕ < ಜ್ಞಾಪಕ = ನೆನಪು, ಸ್ಮರಣೆ)
ಪ್ರ : ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಆರೋಪ ಹಬ್ಬಿದಾಗ, ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಗ್ಯಾಪಕ ಇದೆಯಾ?
೯೩೬. ಗ್ರಾಸ್ತೆಯಂತಿರು = ಗರತಿಯಂತಿರು, ಸಭ್ಯಳಂತಿರು
(ಗ್ರಾಸ್ತೆ < ಗೃಹಸ್ಥೆ = ಗರತಿ)
ಪ್ರ : ಗ್ರಾಸ್ತೆಯಂತೆ ಇದ್ದೋಳು ಈಗ ನಿತ್ಯ ರ್ವಾತೆ ತೆಗೆಯೋದೇ ಕೆಲಸ
೯೩೭. ಗ್ವಾಕೆ ಮುರಿಯೋವರೆಗೂ ಸಾಕು = ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಸಲಹು.
(ಗ್ವಾಕೆ < ಗೊಂಕೆ = ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ)
ಪ್ರ : ಅವನು ಸಾಕಿ ಗ್ವಾಕೆ ಮುರಿದಿದ್ದು ಸಾಕು, ಇನ್ನು ನನ್ನ ಹಣೆಪಾಡು, ಯಾರ ಹಂಗಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ.
೯೩೮. ಗ್ವಾಮಾಳೆ ಹಿಸಕು = ಗಂಟಲನ್ನು ಹಿಸುಕು, ಸಾಯಿಸು
(ಗ್ವಾಮಾಳೆ < ಗೋಮಾಳೆ < ಗೋನಾಳಿ = ಗಂಟಲು ಬಳೆ)
ಪ್ರ : ಗಾಣ್ಚಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ವಾಮಾಳೆ ಹಿಸುಕಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಜೋಕೆ!
೯೩೯. ಗಿಜಗುಟ್ಟು = ಪಿದಿಪಿದಿಗುಟ್ಟು, ಜನ ಸಂದಣಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿರು
(ಗಿಜ < ಕಿಜ < ಕಿಚ್ = ಕಿಚ ಕಿಚ ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಧ್ವನಿ)
ಪ್ರ : ಮನೆ ತುಂಬ ಜನ ಗಿಜಗುಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
೯೪೦. ಗಿಟಕರಿ = ಕಿಕ್ಕಿರಿ, ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರು
(ಗಿಟಕರಿ < ಗಿಟಗರಿ = ಕಿಕ್ಕಿರಿ, ಪದಾರ್ಥಗಳು ಗಿಟಗಿಟ ಸದ್ದು ಮಾಡು)
ಪ್ರ : ಅವರ ಮನೇಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಗಿಟಕರೀತಾ ಬಿದ್ದಿದ್ರೂ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲ
೯೪೧. ಗಿಟ್ಟದಿರು = ನಫೆ ಸಿಕ್ಕದಿರು, ದೊರಕದಿರು
(ಗಿಟ್ಟು = ದೊರಕು, ಸಿಕ್ಕು)
ಪ್ರ : ನೀವು ಕೇಳೋ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಮಗೇನೂ ಗಿಟ್ಟಲ್ಲ
೯೪೨. ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳು = ಸಂಪಾದಿಸು
ಪ್ರ : ಹೋದ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬರಲ್ಲ, ಈ ಗಿರಾಕಿ
೯೪೩. ಗಿಡ ಬೀಳು = ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳು, ಕಾಡು ಸೇರು
(ಗಿಡ = ಕಾಡು) ಕೆಲವು ಆದಿವಾಸಿ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡುಗಳು ತಾವು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನವಿದ್ದು ಮರಳಿ ತಮ್ಮ ಹಾಡಿಗೆ (ಊರಿಗೆ) ಬರುವ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಹೆಣ್ಣುಗಂಡುಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಕುಲದ ಹಿರಿಯರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ತಕರಾರು ತೆಗೆಯದೆ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಲಿಚ್ಛಿಸುವ ಹೆಣ್ಣುಗಂಡುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡುವ, ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಶಿಷ್ಟ ನಾಗರಿಕರ ಸಂಕುಚಿತ ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಸ್ಥಾವಾದದ್ದು ಎನ್ನಿಸದಿರದು. ಆದಿವಾಸಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ನುಡಿಗಟ್ಟಿದು.
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಹುಡುಗು ಬುದ್ಧಿಯೋ, ಗಿಡ ಬಿದ್ದಿಯೋ?
೯೪೪. ಗಿರಗಟ್ಟೆ ಆಡಿಸು = ನಿರಂತರ ತಿರುಗಿಸಿ ಸುಸ್ತು ಮಾಡು
(ಗಿರಗಟ್ಟೆ > ಗಿರಗಟ್ಲೆ = ಗಿರ್ ಎಂದು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾ ತಿರುಗುವ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಚಕ್ರ ಅಥವಾ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರೆತ್ತಲು ಬಳಸುವ ತಿರುಗುಚಕ್ರ, ರಾಟವಾಳ)
ಪ್ರ : ಇವತ್ತು ಅವನು ಹಲ್ ಹಲ್ ಗಿರಗೋ ಹಂಗೆ ಗಿರಗಟ್ಟೆ ಆಡಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ
೯೪೫. ಗಿಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಲ್ಲು ಬಿಡು = ಪರಚಿಬಿಟ್ಟು ನಗು, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಹಲ್ಲುಗಿಂಜು
(ಗಿಲ್ಲು = ಪರಚು; ಹಲ್ಲುಬಿಡು = ನಗು, ತಮಾಷೆ ಎಂಬಂತೆ ಹಲ್ಲುಗಿಂಜು)
ಪ್ರ : ಗಿಲ್ಲೋದು ಗಿಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೇಲೆ ನೀನು ಹಲ್ಲುಬಿಟ್ರೆ, ಹಲ್ಲನ್ನೆಲ್ಲ ಉದುರಿಸಿಬಿಡ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಬರಲ್ವ?
೯೪೬. ಗಿಲೀಟು ಮಾಡು = ಮರುಳು ಮಾಡು ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಆಕರ್ಷಿಸು
(ಗಿಲೀಟು < Gilt = ಚಿನ್ನದ ಮುಲಾಮು, ಲೇಪ)
ಪ್ರ : ಅಂತೂ ಏನೇನೋ ಗಿಲೀಟು ಮಾಡಿ, ಐದು ಗಿರಾಕೀನೆ ತಂದಿದ್ದೀಯ
೯೪೭. ಗಿಲುಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗು = ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು
(ಗಿಲುಬು = ಕೀಳು, ಸಂಪಾದಿಸು)
ಪ್ರ : ಬಂದಾಗ ಏನಾದರೂ ಗಿಲುಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ
೯೪೮. ಗಿಳಿಪಾಠವಾಗು = ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸು
ಪ್ರ : ಗಿಳಿಪಾಠದಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸ್ವಂತಿಕೆ ಮೂಡುವುದಿಲ್ಲ.
೯೪೯. ಗೀಜಗನ ಗೂಡಾಗಿರು = ಜನ ಕಿಕ್ಕಿರಿದರು, ಪಿದಿ ಪಿದಿಗುಟ್ಟು
ಪ್ರ : ಮದುವೆ ಮನೇಲಿ ಜನ, ಗೀಜಗನ ಗೂಡಿನಂತೆ, ಪಿದಿಪಿದಿಗುಟ್ಟತಾ ಇದ್ರು.
೯೫೦. ಗೀತವಾಗು = ಭಜಿಸುವ ಹಾಡಾಗು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಠಿಸುವ ವಿಷಯವಾಗು
(ಗೀತ = ಹಾಡು, ಕೀರ್ತನೆ)
ಪ್ರ : ಎದ್ದರೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಗೀತವಾಗಿಬಿಡ್ತು, ಮತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯ ಮನೇಲಿ ಎತ್ತಿ ನೋಡಿ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ.
೯೫೧. ಗೀಳಿ ಹಾಕು = ಸೀಳಿ ಹಾಕು, ಚಿಂದಿ ಮಾಡು
(ಗೀಳು = ಸೀಳು)
ಪ್ರ : ಬಾಳೆ ಎಲೇನ ಗೀಳಿ ಹಾಕಿದ್ಹಂಗ ಬಟ್ಟೇನೆಲ್ಲ ಗೀಳಿ ಹಾಕ್ಯವನೆ ಚೋಟುದ್ದದ ಪೋರ
೯೫೨. ಗೀಳು ಹಿಡಿ = ತೀವ್ರತರದ ಬಯಕೆಯಾಗು, ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ವಿಷಯವಾಗು
(ಗೀಳು = ಅದಮ್ಯ ಆಸೆ)
ಪ್ರ : ಆ ಹುಡುಗಿ ಗೀಳು ಹಿಡಿದು ದಿನೇ ದಿನೇ, ನೂಲೆಳೆಯಂತೆ, ನವೆದು ಹೋದ
೯೫೩. ಗುಕ್ಕು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳು = ಅನ್ನ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳು
(ಗುಕ್ಕು < ಗುಟುಕು = ತುತ್ತು, ಒಂದು ಸಾರಿ ನುಂಗುವಷ್ಟು ಆಹಾರ)
ಪ್ರ : ಇವರ ಮಕ್ಳುಮರಿ ಸಾಯ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಗುಕ್ಕು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ
೯೫೪. ಗುಜುಗುಜು ಎನ್ನು = ಗುಸುಗುಸು ಪಿಸಪಿಸ ಎನ್ನು
(ಗುಜುಗುಜು < ಕುಚು ಕುಚು = ಹಕ್ಕಿಪಕ್ಷಿಗಳ ಶಬ್ದ ಕೋಲಾಹಲ)
ಪ್ರ : ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಗುಜುಗುಜು ಅಂತಿದ್ದರು, ಇಣಿಕಿ ನೋಡಿ ಹಂಗೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ.
೯೫೫. ಗುಜುಗುಂಪಲು ಬೀಳು = ತಳಮಳಿಸು, ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟುವ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗು
ಪ್ರ : ಅವರು ಗುಜು ಗುಂಪಲು ಬಿದ್ದದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳೋಕಾಗಲ್ಲ – ಗುಜುಗುಜು ಗುಂಪಲು ಎಲ್ಲ ಸೊಂಪಲು ಎನ್ನಬಹುದೇನೋ.
೯೫೬. ಗುಜ್ಜು ಕೊಡು = ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ನಿಲ್ಲಿಸು
(ಗುಜ್ಜು = ಮಾಳಿಗೆಯ ತೊಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮರದ ಅಥವಾ ಬಿದಿರಿನ ಬೊಂಬು)
ಪ್ರ : ಗಾದೆ : ಹಳೇ ಮನೆಗೆ ಮಾರಿಗೊಂದು ಕೂಚ, ಮೊಳಕೊಂದು ಗುಜ್ಜು
೯೫೭. ಗುಟುಕು ಜೀವವಾಗಿರು = ಈಗಲೋ ಆಗಲೋ ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರು, ದೊಡ್ಡ ಜೀವ ಹೋಗಿರು.
ಪ್ರ : ಗುಟುಕು ಜೀವವಾಗಿರೋನಿಗೆ ನಟಿಕೆ ಮುರೀತಾ ಇದ್ದೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಮಾರಿ.
೯೫೮. ಗುಟುಕು ನೀರು ಕುಡಿಸು = ಸತಾಯಿಸು, ಸಾಕು ಸಾಕು ಅನ್ನಿಸು, ಹೊಡೆದು ಸುಸ್ತು ಮಾಡು
ಪ್ರ : ನೋಡೋಕೆ ಈಟ್ಟುದ್ದ ಅವನೆ, ಘಟಾನುಘಟಿಗಳಿಗೆ ಗುಟುಕು ನೀರು ಕುಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ.
೯೫೯. ಗುಟುರು ಹಾಕು = ಅಬ್ಬರಿಸು, ರಂಗಳಿಸು, ಕಾಲು ಕೆರೆದು ನಿಲ್ಲು
(ಕುಟುರು < ಗುಟುರು = ಗೂಳಿಯ ಡುರುಕು ಶಬ್ದ)
ಪ್ರ : ಬಾರಿಗೆ ಬಂದ ಕಡಸು ಕಂಡು ಬೀಜದ ಹೋರಿ ಗುಟುರು ಹಾಕಿತು
೯೬೦. ಗುಡರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲು = ಕುಗ್ಗಿ ನಿಲ್ಲು, ಮಾರುದ್ಧ ದೇಹವನ್ನು ಗೇಣುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲು
ಪ್ರ : ಭಯಕ್ಕೋ, ಚಳೀಗೋ ಧಣಿ ಮುಂದೆ ಆಳು ಗುಡರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದ.
೯೬೧. ಗುಡುಗಾಡು = ಅಬ್ಬರಿಸು, ಹಾರಾಡು
ಪ್ರ : ಬಂದು ಬಂದೋನೇ ಬಡಿವಾರ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಡೀ ಮದುವೆ ಮನೆಯೊಳಗೆಲ್ಲ ಗುಡುಗಾಡಿಬಿಟ್ಟ.
೯೬೨. ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹೊರು = ದಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡು
ಪ್ರ : ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹೊರೋದು, ಹೊಳೆಗೆ ನೀರು ಹೊರೋದು – ಎರಡೂ ಒಂದು
೯೬೩. ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಬೆಟ್ಟ ಮಾಡು = ಸಣ್ಣದನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡು, ರಂಪ ಎಬ್ಬಿಸು
ಪ್ರ : ಬಾರಾಬಂಗಾಳಿ ಜನ ತಮ್ಮ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಡ್ಡೀನ ಗುಡ್ಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗುಡ್ಡಾನ ಬೆಟ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
೯೬೪. ಗುಡಾರ ಹಾಕು = ನೆಲೆಯೂರು, ಬೀಡು ಬಿಡು
(ಗುಡಾರ < ಗೂಡಾರ < ಗೂಡಾಗಾರ = ಡೇರೆ, ಗುಡಿಸಲು)
ಪ್ರ : ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ
೯೬೫. ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರ ಹಾಳಾಗು = ಮನೆಮಟ ನಾಶವಾಗು
ಪ್ರ : ಇಂಥವರಿಂದ ಗುಂಡಿಗುಂಡಾರ ಹಾಳಾಗ್ತವೇ ವಿನಾ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ
೯೬೬. ಗುಡಿಸಿ ಗುಂಡಾಂತರ ಮಾಡು = ಚೊಕ್ಕಟ ಮಾಡು, ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡು, ಗುಡಿಸಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಹಾಕು
ಪ್ರ : ಅಪ್ಪ ಸತ್ತು ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಮನೇನ ಗುಡಿಸಿ ಗುಂಡಾಂತರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಮಗರಾಮ
೯೬೭. ಗುಡ್ಡಿಗೆ ಬರು = ತೆಳ್ಳಗಾಗು, ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗು
(ಗುಡ್ಡಿಗೆ = ಕಿರಿದಿಗೆ)
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಗುಡ್ಡೆ ಬಾಡು ತಿಂದು ಗುಡ್ಡಿಗೆ ಬಂದ್ರು
೯೬೮. ಗುಡ್ಲು ಹಾಕು = ಋತುಮತಿಯಾಗು, ದೊಡ್ಡವಳಾಗು
ಹೆಣ್ಣು ನೆರೆದರೆ (ದೊಡ್ಡವಳಾದರೆ) ಅತ್ತಿಮರದ ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಗುಡ್ಲು (< ಗುಡಿಸಲು) ಹಾಕಿ ಅದರೊಳಗೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಚಿಗಳಿ ಉಂಡೆ (ಎಳ್ಳುಂಡೆ) ಕೊಬರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ ಮುತ್ತೈದೆಯರೆಲ್ಲ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ನೀರುಯ್ದು (ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ) ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮಲಗಿಸದೆ ಎಬ್ಬಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಕೆಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೂತಕವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಗುಡ್ಲು ಹಾಕೋ ಕಾಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ
ಮಡ್ಲು ತುಂಬೋ ಕಾಲವೂ ಬತ್ತದೆ
೯೬೯. ಗುಣವಾಗು = ವಾಸಿಯಾಗು, ಮೇಲಾಗು
ಪ್ರ : ನಾಟಿ ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೇನೇ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣವಾದದ್ದು.
೯೭೦. ಗುಣಾಕಾರ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡು = ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ನೋಡು
ಪ್ರ : ಅವನು ಯಾವುದನ್ನೂ ಗುಣಾಕಾರ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿ, ಸರಿ ಅನ್ನಿಸಿದರೆ ಊಂ ಅಂತಾನೆ ಅಷ್ಟೆ.
೯೭೧. ಗುಣಿ ತೋಡು = ಗುಂಡಿ ತೋಡು, ಹೆಣ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಲು ಸಮಾಧಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು
(ಗುಣಿ < ಕುಣಿ < ಕುಳಿ = ಗುಂಡಿ, ಸಮಾಧಿ)
ಪ್ರ : ಆ ಪರಚಾಂಡಾಳನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಗುಣಿ ತೋಡಿ, ಅಣಿ ಮಾಡಿ, ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ
೯೭೨. ಗುತ್ತನಾಗಿರು = ಬಿಗಿಯಾಗಿರು, ಮೈಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಂತಿರು
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಕೈಗೆ ಗುತ್ತನಾಗಿ ಕೂತ ಬಳೆ ಚಂದ
ಮೈಗೆ ಗುತ್ತನಾಗಿ ಕೂತ ಕುಬಸ ಚೆಂದ
೯೭೩. ಗುತ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು = ಸ್ವಾಮ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಾಗದಿರು
(ಗುತ್ತಿಗೆ < ಕುತ್ತಿಗೈ(ತ) = ಕಂತ್ರಾಟು)
ಪ್ರ :ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾವುದೊಂದು ಪಂಗಡವೂ ಗುತ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಕ್ಕಿದೆ.
೯೭೪. ಗುದಗಲು ಕೊಡು = ಏಟು ಕೊಡು, ಒದೆ ಕೊಡು
(ಗುದಗಲು < ಗುದಗು = ಅಗಣಿಗೂಟಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಕದ ತೆಗೆಯಲಾಗದಂತೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಾಕುವ ಮರ)
ಪ್ರ : ಗುನಿ ಹಾರಿ ಹೋಗೋ ಹಂಗೆ ಗುದುಗಲು ಕೊಟ್ರೆ ತಣ್ಣಗಾಗ್ತಾಳೆ.
೯೭೫. ಗುದ್ದರಿಸಿ ಬರು = ಸಂಭೋಗಿಸಿ ಬರು
(ಗುದ್ದರಿಸು = ಗುದ್ದು, ಜಡಿ)
ಪ್ರ : ನೀನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕ್ಕಿದ ಹುಡುಗೀರ್ಗೆ ಗುದ್ದರಿಸಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವರ ಗತಿಯೇನು, ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀಯ?

೨೨) ಜನಪದ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ಕೋಶ: ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ವಿಶ್ವಕೋಶ (ಕ೬ ಮತ್ತು ಖ)

ಜನಪದ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ಕೋಶ: ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ವಿಶ್ವಕೋಶ (ಕ೬)
೮೩೦. ಕೊಳೆತು ನಾರು = ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಡಿ
(ನಾರು < ನರು = ಸುವಾಸನೆ ; (ಆದರೆ ಇಂದು ದುರ್ವಾಸನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ)
ಪ್ರ : ಕೊಳೆತು ನಾರುವ ನೀರಿರುವಂತೆಯೇ ಕೊಳೆತು ನಾರುವ ಜನರಿರುತ್ತಾರೆ.
೮೩೧. ಕೊಳೆ ಹಾಕು = ಒಂದೇ ಕಡೆ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಕೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡು ; ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪರ್ಕವಿರುವ ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕು.
ಕತ್ತಾಳೆಯನ್ನು ಕುಯ್ದು ನೀರಿರುವ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಹೂತು ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲೇರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆಯುವವರೆಗೂ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಕೊಳೆತ ಮೇಲೆ ಈಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಸೆಣೆದು ಮೇಲಿನ ತಿರುಳಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಒಳಗಿನ ಸಣಬನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಆರಲು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಣಬಿನಿಂದ ಹಗ್ಗ, ಹುರಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಹೊಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಣಬಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕತ್ತಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಳೆ ಹಾಕುವ ಕ್ರಿಯೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಮೂಡಿದೆ.
ಪ್ರ : ಹರೇದ ಹುಡುಗೀನ ಹದ್ದುಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕೆಂದು ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಗೆ ಕೂಡಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಕೊಳೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಅವಳು ಹುಚ್ಚಿಯಾಗದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ?
೮೩೨. ಕೋಟಿ ಅನ್ನು ಆಡು = ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಬಯ್ಯು, ತೆಗಳು
(ಅನ್ನು ಆಡು = ಬಯ್ಯು, ತೆಗಳು)
ಪ್ರ : ನಮ್ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅಂದ್ಲು ಆಡಿದ್ಲು; ದೇವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತ ನಾನು ತುಟಿಪಿಟಕ್ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ
೮೩೩. ಕೋಡಂಗಿಯಂತಾಡು = ಲಘುವಾಗಿ ವರ್ತಿಸು, ಕೋತಿಯಂತಾಡು.
ಬಯಲುನಾಡಿನ ಬಯಲಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಸ್ಯಪಾತ್ರ ಎಂದರೆ ಕೋಡಂಗಿ. ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ, ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಗೆಯನ್ನು ಚಿಮ್ಮಿಸುವ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಂಡಿಯಂತಿರುವ ಪಾತ್ರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಯಕ್ಷಗಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಡಂಗಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹನುಮನಾಯಕ ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ನುಡಿಗಟ್ಟಿದು.
ಪ್ರ : ಘನತೆ ಇಲ್ಲ, ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕೋಡಂಗಿ ಹಂಗೆ ಆಡ್ತಾನೆ.
೮೩೪. ಕೋಡಿ ಬೀಳು = ಹೊರಹೊಮ್ಮು, ಉಚ್ಚಳಿಸಿ ಹರಿ
(ಕೋಡಿ = ತುಂಬಿದ ಕೆರೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಹೊರಹೋಗಲು ಮಾಡಿರುವ ಹೊರದಾರಿ)
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಕಟ್ಟಿದ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಬೀಳದೆ ಇರಲ್ಲ
ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆ ಬೇರೆಯಾಗದೆ ಇರಲ್ಲ
೮೩೫. ಕೋಡು ಮೂಡು = ಅಹಂಕಾರ ಅಧಿಕವಾಗು, ತನ್ನ ಸಮಾನರಿಲ್ಲವೆಂದು ಬೀಗು
(ಕೋಡು = ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೊಂಬು, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಶಿಖರ)
ಪ್ರ : ಕೋಡು ಮೂಡಿದಂಗೆ ಎಗರಾಡ್ತಾನೆ, ಕೆಟ್ಟು ಬದುಕಿದೋನು
೮೩೬. ಕೋಣೆ ಗೆದ್ದು ಕೋಟೆ ಗೆಲ್ಲು = ಒಳಗೆ ಗೆದ್ದು ಹೊರಗೆ ಗೆಲ್ಲು, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೇರಗೊಳಿಸಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ನೇರಗೊಳಿಸು
ಪ್ರ: ಗಾದೆ – ಮನೆ ಗೆದ್ದು ಮಾರು ಗೆಲ್ಲು
ಕೋಣೆ ಗೆದ್ದು ಕೋಟೆ ಗೆಲ್ಲು
೮೩೭. ಕೋದಂಡ ಎತ್ತು = ಶಿಕ್ಷಿಸು.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. ಇಳಿಬಿಟ್ಟಿರುವ ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕೈಗಳೆರಡನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸೇದುವುದು. ಬಹುಶಃ ಪೋಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಎತ್ತುವ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೋಲುವಂಥದು.
ಪ್ರ : ಕೋದಂಡ ಎತ್ತಿ, ತಿಂದ ದಂಡದ ಕೂಲನ್ನೆಲ್ಲ ಕಕ್ಕಿಸಿಬಿಡ್ತೀನಿ
೮೩೮. ಕೋರಲು ಕೊಡು = ಬಲಿ ಕೊಡು
(ಕೋರಲು = ಬಲಿ)
ಪ್ರ : ಅವರು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಕೋಟಲೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿ ಬಾಳನ್ನೇ ಕೋರಲು ಕೊಟ್ಟರು.
೮೩೯. ಕೋಲಾಟ ಆಡಿಸು = ಕುಣಿಸು, ಸುಸ್ತು ಮಾಡಿಸು, ಸಾಕು ಸಾಕು ಅನ್ನಿಸು.
ಕೋಲಾಟ ಒಂದು ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆ. ಮೊಳದುದ್ದದ ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಎರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹಿಡಿದು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ವಿವಿಧ ಭಾವಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಬಾಗು ಬಳುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ, ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ, ಪರಸ್ಪರ ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಘಟ್ಟಿಸುತ್ತಾ, ವಿವಿಧ ಪಥಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾ, ಕೊನೆಗೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೋಲುಗಳನ್ನು ತಾಟುಯ್ದು ಮುಗಿಸುವ ಆಟ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಗಳಿವೆ.
ಪ್ರ : ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಲಾಟ ಆಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಕು ಸಾಕು ಅನ್ನಿಸಿದ್ದೀನಿ.
೮೪೦. ಕೋಲು ಬೇಟೆಯಾಗು = ಹಾಹಾಕಾರವಾಗು, ಅಲ್ಲಕಲ್ಲೋಲವಾಗು.
ಕೋಲು ಬೇಟೆ ಎಂಬುದು ಬೇಟೆಯ ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಹತ್ತಾರು ಊರುಗಳ ಜನ ಕಾಡಿನ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ವಿಧಾನ. ಹೊಡೆದ ಮೊಲಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಅವರವರ ಊರಿಗೆ ಮರಳುವಂಥದು. ಬೇಟೆಗೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕೈಯೊಳಗಿರುವ ರುಡ್ಡುಗೋಲುಗಳಿಂದ (ಕೆಳಗೆ ಬೊಡ್ಡೆಯಿದ್ದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸಣ್ಣಗಿರುವ ಕೋಲು, ಮೊಲಕ್ಕೆ ಬೀಸಿ ಹೊಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವಂಥದು) ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಸೋಹುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಗಿಡ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲು ಪೊದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಲ ಎದ್ದು ಅಂಕುಕೊಂಕಾಗಿ ಓಡತೊಡಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಡಿಗೆ ಕಾಡೇ ಘೋಷ ಮಾಡಿದಂತೆ ಬೇಟೆಗಾರರು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಕೂಗು ಹಾಕುತ್ತಾ ಅದರ ಬೆನ್ನು ಬೀಳುವರು. ಆ ಕೂಗು, ಕೇಕೆ, ಆ ರಭಸ – ಹೆಜ್ಜೇನು ಗೂಡಿಗೆ ಕಲ್ಲೆಸೆದಂತಹ ದೃಶ್ಯ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ನುಡಿಗಟ್ಟಿದು.
ಪ್ರ : ಜಮೀನಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಾಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಜಗಳವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕೋಲುಬೇಟೇನೇ ಜರುಗಿ ಹೋಯ್ತು.
೮೪೧. ಕೋಲೆ ಬಸವನಂತೆ ತಲೆಯಾಡಿಸು = ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರು, ಗಿಳಿಪಾಠ ಒಪ್ಪಿಸು.
(ಕೋಲೆ < ಕವಿಲೆ < ಕವಿಲು = ಗೂಳಿ, ಎತ್ತು) ಕೋಲೆ ಬಸವನನ್ನು ಆಡಿಸುತ್ತಾ ಉದರಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನ ಅದನ್ನು ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕೋಲೆ ಬಸವನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಬಟ್ಟೆ ಶಾಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ, ಕೆಲವು ಸಂಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿ, ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೌದೆಂಬಂತೆ ತಲೆಯನ್ನು ಗುಮುಕು ಹಾಕಿಯೋ, ಅಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ ತಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿಯೋ ಜನಮನ ರಂಜನೆಗೊಳಿಸಿ, ಜನರಿಂದ ಕಾಸುಕರಿಮಣಿ, ಕಾಳು ಕಡಿ, ದವಸಧಾನ್ಯ ಶೇಖರಿಸಿ ಜೀವಿಸುವ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಕೋಲೆ ಬಸವ ಸಂಜೀವಿನಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ನುಡಿಗಟ್ಟಿದು.
ಪ್ರ : ಅವಂದೇನು ಹೇಳ್ತಿ ಬಿಡು, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೋಲೆ ಬಸವನಂತೆ ತಲೆಯಾಡಿಸ್ತಾನೆ.
೮೪೨. ಕೋವೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕು = ಅಪಾಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕು, ಗಂಡಾಂತರಕ್ಕೆ ಎದೆಯೊಡ್ಡು
(ಕೋವೆ = ಹುತ್ತದ ಕೊಳವೆಯಾಕಾರದ ರಂದ್ರ)
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಕೋವಿಗೆ ಎದೆಯೊಡ್ಡೋದು, ಕೋವೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕೋದು – ಎರಡೂ ಒಂದೆ.
೮೪೩. ಕೋವೆ ನೀರಿಗೆ ಕೊಡಮೆ ಹಾಕು = ದಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗು.
(ಕೋವೆ < Cove = ಕೊಲ್ಲಿ, ಖಾರಿ) ಕೊಡಮೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧನ. ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬರುವ ಹೊಳೆ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಗಳಿಂದ ಹೊಸ ನೀರು ಕೆರೆಗೆ ಬಂದು ತಕ್ಷಣ, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪುಳಕವುಂಟಾಗಿ, ಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಅಪಾಯ ಲೆಕ್ಕಸದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವಂತೆ, ಹೊಸ ನೀರಿನ ಎದುರು ಈಜುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ.ಇವುಗಳಿಗೆ ‘ಹತ್ತು ಮೀನು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ನೀರಿನ ಗಾತ್ರ ಕಡಮೆಯಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ತವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆವು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದಲೋ ಅವು ಮತ್ತೆ ಕೆರೆಯತ್ತ ಬರತೊಡಗುತ್ತವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ‘ಇಳಿಮೀನು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ರೈತರು ನೀರು ಕಡಮೆ ಹರಿದು ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಡಮೆಯನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ನೀರೆಲ್ಲ ಕೊಡಮೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ನೀರು ಕೊಡಮೆಯಿಂದ ಹಾದು ಹೋದರೂ ಮೀನುಗಳು ಕೊಡಮೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತವಾಗುತ್ತವೆ.
ನೀರು ಬರುವ ಹಳ್ಳ ಕೋವೆ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆರೆಯ ನೀರು ನಿಲ್ಲಲು ಯಾವ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮೂಲೆಗಳಿವೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೋವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕೋವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತಂಗಿರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹರಿವ ಹೊಸ ನೀರು ಬರದೆ ಮೀನು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಹೋಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇಳಿದು ಬರುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ತಂಗಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡಮೆ ಹಾಕಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀರು ಕೊಡಮೆಯ ಮೂಲಕ ಹರಿಯದಿರುವುದರಿಂದ ಮೀನು ಕೊಡಮೆಗೆ ಬೀಳಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮೀನುಬೇಟೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರ : ಕೋವೆ ನೀರಿಗೆ ಕೊಡಮೆ ಹಾಕೋ ದಡ್ಡ ಕೆಲಸಾನ ನೀನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ?
೮೪೪. ಕೋಳಿ ಕೆದಕಿದಂತೆ ಮಾಡು = ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಅಲ್ಲಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಷ್ಟು ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡು
ತಾಯಿಗೋಳಿ ತನ್ನ ಹೂಮರಿಗಳನ್ನು ‘ಲೊಕ್ ಲೊಕ್’ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ತಿಪ್ಪೆಯನ್ನೋ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣನ್ನೋ ಕೆರೆದು ಅಲ್ಲಿರುವ ಹುಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ; ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕೆರೆದು ಲೊಕ್ ಲೊಕ್ ಎಂದು ಮರಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಹುಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಷ್ಟು ಕೆದಕುವ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕೋಳಿಯ ವರ್ತನೆ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲಸೆಲೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರ : ಅವನನ್ನು ತೋಟದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದರೆ ಮುಗೀತು. ಕೋಳಿ ಕೆದಕಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಷ್ಟು ಕೆದಕಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ.
೮೪೫. ಕೋಳಿ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡು = ಕೋಳಿಯನ್ನು ಕುಯ್ಯಿ; ಕುಯ್ದು ಸಾರು ಮಾಡು.
ಕೋಳಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕುಯ್ದಾಗ, ಅದರ ತಲೆ ಬಾಯನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅದರ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಯುವ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರನ್ನೋ ಹಾಲನ್ನೋ ಕೊನೆಯ ಗುಟುಕಾಗಿ ಕೊಡುವುದು ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಪದ್ಧತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಯುವ ಕೋಳಿ ಬಾಯಿಗೂ, ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ, ಎನ್ನದೆ ನೀರು ಬಿಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಗ್ರಾಮೀಣದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ನುಡಿಗಟ್ಟಿದು.
ಪ್ರ : ಇವತ್ತೇನು ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಸಾರು ಅಂದ್ರೆ, ನಂಟ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ಕೋಳಿ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಂದಳು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಾಕೆ.
೮೪೬. ಕೌಟ್ಲೆ ಕುಣಿಸು = ಬೂಸಿ ಹೇಳು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳು
(ಕೌಟ್ಲೆ < ಕೌಟಿಲ್ಯ? = ಸುಳ್ಳು, ಕುತಂತ್ರ)
ಪ್ರ : ಕೌಟ್ಲೆ ಕುಣಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವನು ಎತ್ತಿದ ಕೈ.
೮೪೭. ಕೌಲು ಆಗು = ಒಪ್ಪಂದವಾಗು, ರಾಜಿಯಾಗು
(ಕೌಲು < ಕಬೂಲು (ಹಿಂ) = ಒಪ್ಪಿಗೆ, ಒಪ್ಪಂದ)
ಪ್ರ : ಕೌಲು ಆಗಿರೋವಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಕಾಲೆಳೆಯೋದು ಏನು ಬಂತು?
೮೪೮. ಕಂಗಾಲಾಗು = ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವಾಗು, ಮೂಳೆ ಚಕ್ಕಳವಾಗು
(ಕಂಗಾಲು < ಕಂಕಾಲ = ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ)
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಕಂಗಾಳಾದ್ರೂ ಹಂಗಾಳಾಗಬಾರ್ದು
೮೪೯. ಕಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಕೈಯೂರದಿರು = ಅನ್ನ ನೀರು ಮುಟ್ಟದಿರು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲು ಕಂಚಿನ ತಣಿಗೆ, ಚೊಂಬು ಬಹಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಆಮೇಲೆ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬಂದವು. ಬಹುಶಃ ಇದು ಕಂಚಿನ ಯುಗದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂದ ನುಡಿಗಟ್ಟಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡುವ ಉದ್ದನೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಚೊಂಬಿಗೂ ಕಂಚು ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಮೂಡಿರಲೂ ಸಾಧ್ಯ.
ಪ್ರ : ನಾನಿದುವರೆಗೂ ಅವರ ಮನೆಯ ಕಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಕೈಯೂರಿಲ್ಲ.
೮೫೦. ಕಂಚೀಲಿ ಮಿಂಚಿ ಕಾಳ ಹಸ್ತೀಲಿ ಗುಡುಗು = ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರು, ಇಲ್ಲಿ
ಮುಖ ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಕವೂರು.
ಕಂಚಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಹಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಊರುಗಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣರ ನಿತ್ಯದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾರಣವಿರಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರಸು ಮನೆತನಗಳು ದಂಡೆತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಂಚಿ ಕಾಳಹಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರಗಳುಂಟು. ಆ ಅರಸುಮನೆತನಗಳ ಅಥವಾ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಸೈನಿಕರ ಕುಟುಂಬದವರ ಅಜ್ಞಾತಮನಸ್ಸು, ಎಷ್ಟೆ ತಲೆ ಮಾರುಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕುಕ್ಕಿ ಮರಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂಶ. ಬೆಳಕಿಗೆ ವೇಗ ಜಾಸ್ತಿ, ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವೇಗ ಕಡಮೆ. ಮಿಂಚುಗುಡುಗು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ, ಮಿಂಚು ಕಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಡುಗು ಕಾಳಹಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸೋಜಿಗವಾದರೂ ವಾಸ್ತವ. ಇತಿಹಾಸಜ್ಞರು ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಸಿಕ್ಕನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬಾಚಿ ಹೆರಳು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಪ್ರ : ಇದೇನು ನೀನು ಬಂದು ಹಿಂದು ಮುಂದು ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀಯ? ಕಂಚೀಲಿ ಮಿಂಚಿ ಕಾಳಹಸ್ತೀಲಿ ಗುಡುಗೋ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೇಳು?
೮೫೧. ಕಂಟು ಉಂಟಾಗು = ವೈಮನಸ್ಯ ಮೂಡು
(ಕಂಟು = ಸೀದ ವಾಸನೆ, ತಳಹೊತ್ತಿದ ಕಮುಟು ವಾಸನೆ)
ಪ್ರ : ನಂಟು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟು ಉಂಟಾಗೇ ಆಗ್ತದೆ, ಸಹಿಸ್ಕೋ ಬೇಕು
೮೫೨. ಕಂಡಾಟವಾಡು = ಗೊತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸು, ಎಲ್ಲ ವರಸೆಗಳನ್ನೂ ಹಾಕು
(ಕಂಡ = ನೋಡಿದ, ತಿಳಿದ; ಆಟ = ನಾಟಕ, ಕುಣಿತದ ವರಸೆ, ಭಂಗಿ)
ಪ್ರ : ಅವನು ಕಂಡಾಟನೆಲ್ಲ ಆಡಿದ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಜಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂದ್ರೂ ಜಗ್ಗಲಿಲ್ಲ.
೮೫೩. ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಅನ್ನು = ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಯ್ಯಿ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಹೀಗಳೆ
(ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ = ನಾನಾ ಮಾರ್ಗ; ಅನ್ನು = ತೆಗಳು)
ಪ್ರ : ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಅಂದು ಆಡಿದ್ದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿಬಿಟ್ಟ.
೮೫೪. ಕಂತ್ರಿ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸು = ಅಸಂಸ್ಕೃತ ನಡೆ ತೋರಿಸು, ಕೆಟ್ಟಸ್ವಭಾವ ತೋರಿಸು
(ಕಂತ್ರಿ < Country = ಅನಾಗರಿಕ, ಕೆಟ್ಟ ತಳಿ)
ಪ್ರ : ಕೊನೆಗೂ ತನ್ನ ಕಂತ್ರಿ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟ
೮೫೫. ಕಂತ್ರಾಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು = ಗುತ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು
(ಕಂತ್ರಾಟು < Contract = ಗುತ್ತಿಗೆ)
ಪ್ರ : ಕಂತ್ರಾಟು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ವಿದ್ಯೆ ಇವರಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ
೮೫೬. ಕಂತೆ ಎತ್ತು = ಹೊರಡು, ಜಾಗಬಿಡು
(ಕಂತೆ = ಚಿಂದಿಬಟ್ಟೆಯ ಗಂಟು, ಹೊರೆ)
ಪ್ರ : ಮೊದಲು ನೀನಿಲ್ಲಿಂದ ಕಂತೆ ಎತ್ತು
೮೫೭. ಕಂತೆ ಒಗೆ = ಮರಣ ಹೊಂದು.
(ಕಂತೆ = ಮೀಸಲು ಕಂಬಳಿ) ಹಾಲುಮತ ಕುರುಬ ಜನಾಂಗದವರು ತಮ್ಮ ಕುಲಗುರುವಾದ ರೇವಣ್ಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಯೋಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರರ ಜಾತ್ರೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಕಂತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಮೀಸಲು ಕಂತೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಕುಲಗುರು ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ಕುರುಬ ಜನಾಂಗದ ಒಡೆಯರುಗಳು ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕುರಿತುಪ್ಪಟವನ್ನು ಹಿಂಜಿ, ಹೊಸೆದು, ನೇದು, ಮುಮ್ಯೂಲೆಯ ಮೀಸಲು ಕಂತೆ (ಸಣ್ಣಗಂಬಳಿ)ಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹಳೆಯ ಕಂತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಮುಚ್ಚಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂತೆ ಒಗೆಯುವುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಚರಣಾ ಮೂಲದ ನುಡಿಗಟ್ಟಿದು.
ಪ್ರ : ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಕಂತೆ ಒಗೆದರೂ, ತನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕಂತೆ ಬಳಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
೮೫೮. ಕಂದಾಕು = ಸತ್ತ ಕರುವನ್ನು ಈಯು
(ಕಂದಾಕು < ಕೊಂದು + ಹಾಕು = ಗರ್ಭಪಾತವಾಗು, ಸತ್ತ ಕರು ಹಾಕು; ಕಂದು, ಕಂದಿ=ಕರು. ಉದಾ: ‘ಹಂದಿಯೊಡನಾಡಿನ ಕಂದಿನಂತಾದರು’- ಅಲ್ಲಮ)
ಪ್ರ : ತುಂಬಾದ ಹಸು ಈ ಸಾರಿ ಯಾಕೋ ಏನೋ ಕಂದಾಕಿಬಿಡ್ತು.
೮೫೯. ಕಂದನ್ನ ಕಾಲುದೆಸೆ ಹಾಕು = ಸತ್ತ ಮಗುವನ್ನು ಹೆರು
ಸತ್ತ ಮಗುವನ್ನು ಹೆತ್ತರೆ ಅದನ್ನು ಮೊರದೊಳಕ್ಕೆ ಹಾಕದೆ ಬಾಣಂತಿಯ ಕಾಲುದೆಸೆ ಹಾಕುವ ಪದ್ಧತಿ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಪದ್ಧತಿಯ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು, ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಈಗ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಲಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಕಂದಾಚಾರದ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರ : ಮಗು ಬಾಣಂತಿ ಚೆನ್ನಾಗವರ ಎಂದು ಮಳ್ಳಿಯೊಬ್ಬಳು ಕೇಳಿದಾಗ, ಕಂದನ್ನ ಕಾಲುದೆಸೆ ಹಾಕಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವ ಎಂದಳು ಕಡಿದುಗಾತಿ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳು/
೮೬೦. ಕಂಬಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕಿ ಈಚು = ಹಿಂಸಿಸು, ಘಾಸಿಗೊಳಿಸು
(ಕಂಬಚ್ಚು < ಕಂಬಿಯಚ್ಚು < ಕಂಬಿ + ಅಚ್ಚು = ಸರಿಗೆ (ಎಳೆ) ತೆಗೆಯುವ ರಂದ್ರವುಳ್ಳ ಲೋಹದ ಅಚ್ಚು; ಈಚು = ಜೀವು) ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸರಿಗೆ (ಕಂಬಿ) ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಆ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಬಿಯನ್ನು ತೂರಿಸಿ ಎಳೆದಾಗ ಅದು ಜೀವಿಕೊಂಡಂತಾಗಿ ಸಣ್ಣಗಾತ್ರಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು.
ಪ್ರ : ಆ ಕೆಲಸದಾಳನ್ನು ಕಂಬಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕಿ ಈಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀಚರು.
೮೬೧. ಕಂಬ ಸುತ್ತು = ವ್ಯರ್ಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗು
ಪ್ರ: ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಂಬ ಸುತ್ತುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯವೆ?
೮೬೨. ಕಂಬಳಿ ಮೇಲೆ ಕನುಕ ಮಿದಿ = ಅವಿವೇಕದ ಕೆಲಸ ಮಾಡು
(ಕಂಬಳಿ = ಕುರಿಯ ತುಪ್ಪಟದ ನೂಲಿನಿಂದ ನೇದದ್ದು; ಪುಕ್ಕ ಇರುವಂಥದು; ಕನುಕ > ಕಣಕ = ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡಲು ಮಿದಿಯುವ ಮೈದ ಹಿಟ್ಟು)
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಕಂಬಳೀಲಿ ಕಣಕ ಮಿದಿಯೋದೂ ಒಂದೆ
ಎಣ್ಣೇಲಿ ತಿಕ ತೊಳೆಯೋದೂ ಒಂದೆ
೮೬೩. ಕಂಬಿ ಕೀಳು = ಓಡು
(ಕಂಬಿ = ಆಟದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಸರಳು) ನೆಟ್ಟ ಕಂಬಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಗಂತವ್ಯದ ಗೆರೆ ಮುಟ್ಟಲು ಓಡುವ ಪಂದ್ಯದಾಟ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರ : ನಿಜ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅರಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕೇಳು, ಕಂಬಿ ಕಿತ್ತ
೮೬೪. ಕಂಬಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಯಾಲೆ ಉಡಿಸು = ಹೊಟ್ಟೆ ಜೋಲು ಬೀಳದಂತೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸೀರೆ ಉಡಿಸು
(ಕಂಬಿ = ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟುವ ಸೀರೆಯ ಮಡಿಕೆ ; ಸ್ಯಾಲೆ = ಸೀರೆ) ಬಾಣಂತಿಯರ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಗ್ಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಡರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಜೋಜು ಬೀಳದಂತೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಸೀರೆ ಉಡಿಸುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಂಬಿ ಹಾಕುವುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರ : ಕಂಬಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಯಾಲೆ ಉಡಿಸದಿದ್ರೆ, ಬೊಜ್ಜು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂದು ಅಂದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯ?
೮೬೫. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡು = ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡು
ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಅಧಿಕಾರದ ರುಚಿ ಹಲ್ಲಿಗಿಳಿದು, ನೂರಾರು ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏರಲು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಜನಜನಿತ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡು ಎನ್ನದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡು ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಪ್ರ : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ನಾವು ಪೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗೋದು ಹೆಂಗೆ?
೮೬೬. ಕುಂಟ್ತಾ ಬಂದದ್ದು ಕುಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗು = ಐಶ್ವರ್ಯ ಬರುವಾಗ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗುವಾಗ ಒಷ್ಟೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗು
ಪ್ರ : ಒಗಟು – ಬರುವಾಗ ಕುಂಟ್ತಾ ಬರ್ತಾಳೆ
ಹೋಗುವಾಗ ಕುಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ (ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ)
೮೬೭. ಕುಂಟೆ ಹೊಡಿ = ಹರಗು, ಹರ್ತನೆ ಹೊಡಿ
ಮೊದಲು ಬಿತ್ತನೆ, ಪೈರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹರ್ತನೆ, ನಾಲ್ಕು ಚಿಪ್ಪಿನ (ಲೋಹದ ತಾಳು)ಕುಂಟೆ, ಎರಡು ಚಿಪ್ಪಿನ ಕುಂಟೆಗಳನ್ನುಲ ಹರಗಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಪೈರು ತೆಳುವಾಗಿರುವ ಕಡೆ ತೇಲಿಸಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ಪೈರು ಮಂದವಾಗಿರುವ ಕಡೆ ಅದುಮಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ನೆಲವನ್ನು ಕೊತ್ತಿದಂತಾಗಿ ಪೈರು ಮೊಂಟೆ ಹೊಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸಾಯ ಮೂಲದ ನುಡಿಗಟ್ಟಿದು.
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ರೆಂಟೆ ಹೊಡೆದೋನ ಹೊಲವನ್ನು ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆದೋನು ಕೆಡಿಸಿದ
೮೬೮. ಕುಂಡಿ ಕೆರಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೊತ್ತಿರದಿರು = ಪುರಸೊತ್ತಿರದಿರು, ಅಧಿಕ ಕೆಲಸವಿರು
(ಕುಂಡಿ = ನಿತಂಬ, ಹೊತ್ತು = ವೇಳೆ)
ಪ್ರ : ನನಗೆ ಕುಂಡಿ ಕೆರಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನು ಮಂಡಿ ಕೂತ್ರೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ?
೮೬೯. ಕುಂಡಿ ತಿರುವಿಕೊಂಡು ಹೋಗು = ಅಲಕ್ಷಿಸಿ ಹೋಗು, ಬೆಲೆ ಕೊಡದೆ ಹೋಗು
ಪ್ರ : ಕೊಂಚ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ ಇರಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಡಿ ತಿರುವಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ಲು
೮೭೦. ಕುಂಬಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸು = ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸು, ತುತ್ತತುದಿಗೇರಿಸು
(ಕುಂಬಿ = ಶಿಖರ, ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿ)
ಪ್ರ : ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉಬ್ಬಿಸಿ ಕುಂಬಿ ಮೇಲೆ ಕುಂಡ್ರಿಸಿದರೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವೂ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ.
೮೭೧. ಕುಂಭಕೋಣಂ ಮಾಡು = ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡು
ಕುಂಭ ಕೋಣಂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ. ಬಹುಶ ಆಳುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡುವುದುಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಆಗದವರ ಹಲ್ಲು ಮುರಿಯುವ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದುಂಟು. ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಈ ನುಡಗಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರ : ಕುಂಭಕೋಣಂ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಜಂಭದ ಕೋಳಿಗಳ ರೆಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ.
೮೭೨. ಕೆಂಚಿ ತುಂಬು = ಮಡಿಲುದುಂಬು
(ಕೆಂಚಿ < ಚೆಂಚಿ = ಚೀಲ) ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ, ಕೊಬರಿಗಿಟುಕು, ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ, ಅಕ್ಕಿ-ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಕ್ಕಿ ಗಂಟಕ್ಕಿ ಕಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಂಚಿ ತುಂಬುವುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಂತಾನಾಪೇಕ್ಷೆಯ ಸೂಚನೆ ಎನ್ನಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಡಿಲು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉಡಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿರುವಂತೆಯೇ ಯೋನಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ.
ಪ್ರ : ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಕೆಂಚಿ ತುಂಬೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರೆ, ಇನ್ನೇನು ಆಯ್ತು
೮೭೩. ಕೆಂಡ ಕಾರು = ದ್ವೇಷಿಸು, ಮಚ್ಚರಿಸು
(ಕಾರು = ಕಕ್ಕು)
ಪ್ರ : ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಮನೆಯೋರೆಲ್ಲ ಕೆಂಡ ಕಾರ್ತಾರೆ.
೮೭೪. ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಂತಾಗು = ಬಿರುಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ನೆಲ ಕಾದ ಹೆಂಚಾಗಿರು
ಪ್ರ : ಎಂಥ ಸುಡು ಬೇಸಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಂತಾಗ್ತಿತ್ತು.
೮೭೫. ಕೆಂಡದವಲಾಗು = ಕಿಡಿಕಿಡಿಯಾಗು, ಕೋಪಗೊಳ್ಳು
(ಅವಲು = ಉರಿವ ಕೊಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕೆಂಡದಿಂದ ಸಿಡಿದ ಕಿಡಿ)
ಪ್ರ : ಸುದ್ಧಿ ಕೇಳಿ, ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡದವಲಾಗಿಬಿಟ್ಟ.
೮೭೬. ಕೊಂಕಣ ಸುತ್ತಿ ಮೈಲಾರಕ್ಕೆ ಬರು = ಬಳಸು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರು, ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಮಾತಾಡು.
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇ ಮೈಲಾರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮೈಲಾರಲಿಂಗನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನದಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅರ್ಥಾತ್ ಸೇತುವೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಜನ ಸುತ್ತು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ
ಪ್ರ : ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೊಂಕಣ ಸುತ್ತಿ ಮೈಲಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ರೀತಿಯದು.
೮೭೭. ಕೊಂಗನಂತಾಡು = ತಮಿಳರಂತೆ ಅಡಪಡ ಎಂದು ಎಗರಾಡು, ಒರಟೊರಟಾಗಿ ವರ್ತಿಸು
(ಕೊಂಗ = ತಮಿಳ) ಕೊಂಗನಾಟ್ಟುಗರ್ ಎಂಬುದರಿಂದ ತಮಿಳರಿಗೆ ಕೊಂಗರು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿರಬೇಕು. ಗ್ರಾಮೀಣರಲ್ಲಿ ತಮಿಳರವನು ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಕೊಂಗರವನು ಎಂಬ ಮಾತೇ ಹೆಚ್ಚು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರ : ಮೊದಲನೇ ಅಳಿಯ ಸಾಧು, ಎರಡನೆಯ ಅಳಿಯ ಕೊಂಗ ಆಡಿದಂಗಾಡ್ತಾನೆ.
೮೭೮. ಕೊಂಚ ದೇವರಾಗು = ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನಿರು, ಬಾಯಿ ಬಿಡದೆ ಮೌನದಿಂದಿರು
ದೇವರು ಕಲ್ಲಿನದ್ದೋ, ಲೋಹದ್ದೋ ವಿಗ್ರರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ.
ಪ್ರ : ಈಗ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲ ದೇವರಾಗಿ ಅಂತ ಸಭೇನ ಕೈಮುಗಿದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ.
೮೭೯. ಕೊಂಡ ಹಾಯು = ನಿಷ್ಕಳಂಕತೆಯನ್ನು ರುಜುವಾತು ಪಡಿಸು
(ಕೊಂಡ < ಕುಂಡ = ಅಗ್ನಿ ಇರುವ ಕಂದಕ) ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯ ಪರಿಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊಂಡ ಹಾಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಮಡೆ ಹೊತ್ತ ಪೂಜಾರಿ, ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಬೀಗ ಚುಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡವರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಕೊಂಡ ಹಾಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂಟು ಮುಂಟು ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ, ದೋಷ ಮಾಡದವರಿಗೆ ಕೊಂಡದ ಕೆಂಡ ಕಾಲನ್ನು ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಜನರಲ್ಲುಂಟು. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಮಾಯಣದ ಸೀತೆಯ ಅಗ್ನಿಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ಅವಳು ಕೂದಲು ಕೊಂಕದೆ ಹೊರಬರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಘಟನೆ ಮೂಲವಾಗಿರಬೇಕು.
ಪ್ರ : ಇವತ್ತು ಕೊಂಡ ಹಾಯಬೇಕಾಗಿರೋದರಿಂದ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಾಯಿಗೆ ನೀರೂ ಹುಯ್ದಿಲ್ಲ.
೮೮೦. ಕೊಂಡಾಡಿ ಕ್ವಾಟೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೂಡಿಸು = ಹೊಗಳಿ ಶಿಖರಕ್ಕೇರಿಸು
(ಕೊಂಡಾಡು = ಹೊಗಳು; ಕ್ವಾಟೆ < ಕೋಟೆ; ಮ್ಯಾಲೆ < ಮೇಲೆ)
ಪ್ರ : ಅವನನ್ನು ಚೆಂಡಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಾಡಿ ಕ್ವಾಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.
೮೮೧. ಕೊಂತದಿಂದ ಒತ್ತು = ಬಲವಂತ ಮಾಡು, ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡು
(ಕೊಂತ = ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಒರಳಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಒತ್ತುವ ಲಿಂಗಾಕಾರದ ಮರದ ಗೂಟ)
ಪ್ರ : ಕೊಂತದಿಂದ ಒತ್ತದ ಹೊರ್ತು ಮಾರಾಯನ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತು ಉದುರಲ್ಲ.

ಜನಪದ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ಕೋಶ: ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ವಿಶ್ವಕೋಶ (ಖ)
೮೮೨. ಖರ್ಚಿಗೆ ಕೊಡು = ಒದೆ ಕೊಡು, ಏಟು ಕೊಡು
ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚಕ್ಕೆಂದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸುವ ಪರಿಪಾಠ ಉಂಟು. ಅದು ಬೇರೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರ : ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಹೇಳು, ಕೈ ತುಂಬ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ.
೮೮೩. ಖೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗು = ಸಿಟ್ಟು ನೆತ್ತಿಸುಳಿಗೇರು
(ಖೇತ್ರ < ಖೇಚರ = ಆಕಾಶ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚರಿಸುವ ಗ್ರಹ ತಾರಕೆಗಳು)
ಪ್ರ : ಹಾದರಗಿತ್ತಿಯ ಊಸರವಳ್ಳಿ ಮಾತು ಕೇಲಿ ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಖೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಯ್ತು.

೨೧) ಜನಪದ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ಕೋಶ: ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ವಿಶ್ವಕೋಶ (ಕ೫)

ಜನಪದ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ಕೋಶ: ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ವಿಶ್ವಕೋಶ (ಕ೫)
೭೫೭. ಕೆನ್ನೆಗೆ ಉಂಡಿಗೆ ಹಾಕು = ಕೆನ್ನೆ ಕಚ್ಚು, ಪ್ರೀತಿಯ ಆಧಿಕ್ಯವನ್ನು ಕೆತ್ತು.
(ಉಂಡಿಗೆ = ಹಲಸಿನ ತೊಳೆ ತಿನ್ನಲು ಹಣ್ಣಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕುವ ಕಚ್ಚು ಅಥವಾ ತೂತು)
ಪ್ರ : ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕೋ ಉಂಡಿಗೇನ ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹಾಕ್ತಿಯೇನೋ ಪೋರ.
೭೫೮. ಕೆಪ್ಪರೆಗೆ ತಪ್ಪರಿಸು = ಮೆಲುಕಿಗೆ ಹೊಡಿ, ಕೆನ್ನೆಗೆ ತಾಡಿಸು
(ಕೆಪ್ಪರೆ = ಮೆಲುಕು, ದವಡೆ, ತಪ್ಪರಿಸು < ಚಪ್ಪರಿಸು = ತಾಡಿಸು)
ಪ್ರ : ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಪ್ಪರೆಗೆ ತಪ್ಪರಿಸಿಬಿಡ್ತೀನಿ
೭೫೯. ಕೆರ ಕಡಿಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡು = ನಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡು
ನಾಯಿ ಹಳೆಯ ಕೆರವನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಾ ಮಾಂಸದ ಮೂಳೆ ಕಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಸವಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ನಾಯಿಯ ವರ್ತನೆ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ.
ಪ್ರ : ಕೆರ ಕಡಿಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ತಾನೆಂಥ ಗುಣಸಂಪನ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾನೇ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
೭೬೦. ಕೆರ ಬಿಡೋ ತಾವ ಇರಿಸು = ದೂರವಿರಿಸು, ಬಾಗಿಲಾಚೆ ಇರಿಸು.
(ತಾವ < ತಾವಿನಲ್ಲಿ < ಠಾವಿನಲ್ಲಿ = ಜಾಗದಲ್ಲಿ) ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆರ ಮೆಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಡುಮನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಗಿಲಾಚೆ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಬಿಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಧಾನ್ಯ ಒಕ್ಕುವ ಕಣದ ಒಳಕ್ಕೂ ಕೆರ ಮೆಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಗರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಯವಾಗಿ, ನಡುಮನೆ ಊಟದ ಮನೆಗೂ ಬೂಟುಗಾಲಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೂಢಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಧೂಳು ಪಾಳಿನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗುವ ಹಾನಿಯ ಬಗೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಇದು ನಗರನಾಗರಿಕತೆಯ ಪ್ರಸಾದ.
ಪ್ರ :ಅವನು ಒಳ್ಳೇವನಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಕೆರ ಬಿಡೋ ತಾವ ಇರೀಸು.
೭೬೧. ಕೆರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗು = ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೋಗು
ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮನೆಗೂ ಕಕ್ಕಸ್ಸು ಮನೆಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನೂ, ಕೆರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೊಳೆ ಅಥವಾ ನಾಲೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಬೆಂಗಾಡಿದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರ : ಕೆರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗಲೋ ಆಗಲೋ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಾ, ಕೂತಿಕೋ.
೭೬೨. ಕೆರೆ ಕೋಳು ಹೋಗು = ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೀನುಬೇಟೆಯ ದಾಳಿಯಾಗಿ, ನೀರೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗಡವಾಗಿ ಒಣಗು, ಬತ್ತಿ ಹೋಗು.
(ಕೋಳು = ದಾಳಿ, ಗ್ರಹಣ (ಪಂಪ ಗೋಗ್ರಹಣವನ್ನು ‘ತುರುಗೋಳ್’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಬಹುದು)
ಪ್ರ : ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕೆರೆ ಹೋಳು ಹೋಯ್ತು, ಮೀನೂ ಇಲ್ಲ, ನೀರೂ ಇಲ್ಲ.
೭೬೩. ಕೆರೆ ಬಾವಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳು = ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು.
ಪ್ರ : ನೀವು ಹಿಂಗೇ ಹಿಜ ಕೊಟ್ರೆ, ಕೆರೆ ಬಾವಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ.
೭೬೪. ಕೆಲಸ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳು = ಶ್ರಮ ತಪ್ಪಿಸು, ಆರಾಮವಾಗಿರಲು ಅನುವಾಗು
ಪ್ರ : ನೀನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸೊಸೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈ ಕೆಲಸ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿರಬಹುದು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡು
೭೬೫. ಕೆಳಕ್ಕೆ ತುಳಿ = ತಲೆ ಎತ್ತದಂತೆ ಮಾಡು.
ವಿಷ್ಣು ವಾಮನಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯಿಂದ ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬೇಡಿ, ಆಮೇಲೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಆಕಾಶದ ತುಂಬ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ, ಭೂಮಿಯ ತುಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ ಇಟ್ಟು, ಮೂರನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಡಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡು ಎಂದನೆಂಬ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ತುಳಿದನೆಂಬ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ.
ಪ್ರ : ಪಟೇಲ ನನ್ನನ್ನು ಅನಾಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತುಳಿದುಬಿಟ್ಟ, ಮೇಲೇಳದಂತೆ.
೭೬೬. ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳು = ಕೆಡು, ನಿರ್ಗತಿಕಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರು
ಪ್ರ : ನಾವು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ರೆ, ನಂಟರೂ ಆಗಲ್ಲ, ನಲ್ಲರೂ ಆಗಲ್ಲ.
೭೬೭. ಕೇಡು ಇಳೇಲಿಕ್ಕು = ಕೆಡುಕು ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುತ್ತಿರು, ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿರು
(ಇಳೇಲಿಕ್ಕು < ಇಳಿಯಲಿಕ್ಕು = ಇಳಿಯತೊಡಗು)
ಪ್ರ : ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕೆಡು ಅನ್ನೋದು ಇಳೇಲಿಕ್ತದೆ.
೭೬೮. ಕೇಡು ಬಗೆದು ಓಡು ಹಿಡಿ = ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಗೆದು ತಾನೇ ಕೆಟ್ಟು ಹಾಳಾಗು
ಕಂಠ ಕಿತ್ತ ಮಡಕೆಯ ತಳಭಾಗವನ್ನು ಬಾಳಲಿಯಂತೆ ಕಾಳು ಹುರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅದಕ್ಕೆ ಓಡು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ಭಿಕ್ಷಾಪಾತ್ರೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇಡು ಬಗೆದು, ತಾನೇ ತಿರುಪೆಗಿಳಿದದ್ದನ್ನು ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರ :ಅನ್ಯರಿಗೆ ಕೇಡು ಬಗೆದೂ ಬಗೆದೂ ಕೊನೆಗೆ ತಾನೇ ಓಡು ಹಿಡೀಬೇಕಾಯ್ತು.
೭೬೯. ಕೇಪು ಹೊಡಿ = ಸಂಭೋಗಿಸು.
(ಕೇಪು = ತುಪಾಕಿಯ ಗುಂಡುಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಅಣಸು, ಗುಂಡಿ)
ಪ್ರ :ಕೇಪು ಹೊಡದ್ರೆ ಗಂಡುಳ್ಳ ಗರತಿಗೇ ಹೊಡೀಬೇಕು, ಯಾಕೇಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೂ ದೂರು ನಮ್ಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ.
೭೭೦. ಕೇಮೆ ಇಲ್ಲದಿರು = ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಿರು, ಪೋಲಿ ತಿರುಗು
(ಕೇಮೆ > ಕೇವೆ = ಕೆಲಸ)
ಪ್ರ : ಕೇಮೆ ಇಲ್ಲದೋರು ಅವರಿವರ ಮೇಲೆ ಗೊಂಬೆ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ.
೭೭೧. ಕೇರಿ ಕಾಣದಿರು = ಊರು ಕಾಣದಿರು
(ಕೇರಿ = ಬೀದಿ, ಊರು)
ಕೇರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬೀದಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿರುವಂತೆಯೆ ಊರು ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ. ತುಮಕೂರು ಬಳಿ ‘ಊರುಕೇರಿ’ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮವೇ ಇದೆ. ಅವು ಜೋಡು ನುಡಿ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿಕ್ಕೇರಿ (ಕಿರಿದು + ಕೇರಿ = ಕಿರಿಯೂರು) ಇಕ್ಕೇರಿ (ಹಿರಿದು + ಕೇರಿ= ಹಿರಿಯೂರು) ಎಂಬ ಊರ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇರಿಯೇ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ, ಊರು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ.
ಪ್ರ : ಊರು ಕಾಣೆ ಕೇರಿ ಕಾಣೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೋಗಲಿ?
೭೭೨. ಕೈ ಅಲ್ಲಾಡಿಸು = ಇಲ್ಲವೆನ್ನು, ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನು
ಪ್ರ :ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೈ ಅ‌ಲ್ಲಾಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ.
೭೭೩. ಕೈ ಆಡಿಸು = ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಉದ್ರೇಕಿಸು, ಕಾಮ ಪ್ರಚೋದಿಸು
ಪ್ರ : ಮೊದಲು ಕೈಯಾಡಿಸು, ಆಮೇಲೆ ಝಾಡಿಸು
೭೭೪. ಕೈ ಎತ್ತು = ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸು, ಸಮರ್ಥಿಸು
ಪ್ರ : ಗೊತ್ತುವಳಿಗೆ ಕೈ ಎತ್ತಿದೋರೇ ಕಡಮೆ.
೭೭೫. ಕೈ ಎತ್ತು = ಇಲ್ಲವೆನ್ನು, ಪಾಪರ್ ಎಂದು ಸಾರು
ಪ್ರ : ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಕೊನೆಗೆ ಕೈ ಎತ್ತಿಬಿಟ್ಟ.
೭೭೬. ಕೈ ಒಡ್ಡು = ಬೇಡು, ಯಾಚಿಸು
ಪ್ರ : ಗಂಡ ಕಂಡಕಂಡೋರ ಎದುರು ಕೈ ಒಡ್ಡಿದರೆ, ಹೆಂಡ್ರು ಕಂಡಕಂಡೋರಿಗೆ ಮೈ ಒಡ್ತಾಳೆ – ಹೆಚ್ಚೇನು ಕಡಮೆಯೇನು?
೭೭೭. ಕೈ ಕಚ್ಚು = ಲುಕ್ಸಾನು ಆಗು, ನಷ್ಟ ಆಗು
ಪ್ರ :ಬೆಲ್ಲದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರಿ ಸರಿಯಾಗೇ ಕೈ ಕಚ್ಚಿತು.
೭೭೮. ಕೈಕಡಿ = ಹೊಡೆಯಲು ತವಕಿಸು, ಹೊಡಿ
(ಕಡಿ = ನವೆಯಾಗು, ನಸನಸ ಎನ್ನು)
ಪ್ರ : ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೆ, ಇವರ ಕೈ ಕಡಿಯೋ ಬದಲು, ಕಾವು ಕಡಿಯಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತ?
೭೭೯. ಕೈಕಾಲು ತಣ್ಣಗಾಗು = ಪ್ರಾಣ ಹೋಗು, ಮರಣ ಹೊಂದು.
ಪ್ರ : ಕೈಕಾಲು ತಣ್ಣಗಾದವು, ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ, ಅತ್ತೇನು ಫಲ?
೭೮೦. ಕೈಕಾಲು ಬಿದ್ದು ಹೋಗು = ಸುಸ್ತಾಗು
ಪ್ರ : ಆ ದೇಗುಲದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಕಾಲು ಬಿದ್ದು ಹೋದವು.
೭೮೧. ಕೈ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸು = ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬೀಳು, ಹೊಡೆದಾಟಕ್ಕಿಳಿ
ಪ್ರ : ನಾನು ಅಡ್ಡ ಹೋಗದಿದ್ರೆ ಕೈ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸುತಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದು ಖಾತ್ರಿ
೭೮೨. ಕೈ ಕೈ ಹಿಸುಕಿಕೊಳ್ಳು = ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟಿತೆಂದು ಸಂಕಟಪಡು
ಪ್ರ : ಏನೋ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಏನೋ ಆಯಿತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ಕೈ ಹಿಸುಕಿಕೊಂಡೆ.
೭೮೩. ಕೈ ಕೊಡು = ಮೋಸ ಮಾಡು
ಪ್ರ: ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ಹಲ್ಕಾ ನನ್ಮಗ.
೭೮೪. ಕೈ ಕೊಸರಿಕೊಂಡು ಹೋಗು = ಕೈ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಸಿಡಾರನೆ ಹೋಗು
ಪ್ರ : ಕೈ ಕೊಸರಿಕೊಂಡು ಹೋದೋನ ಹಿಂದೆ ಯಾಕೆ ಒಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು?
೭೮೫. ಕೈಗೂ ಸಿಗದಿರು ಬಾಯ್ಗೂ ಸಿಗದಿರು = ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳು, ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡು ತಿರುಗು
ಪ್ರ : ವಾರದಿಂದ ಕಾದರೂ ಅವನು ಕೈಗೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ಗೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
೭೮೬. ಕೈಗೆ ಅಮರದಿರು = ಕೈ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದಿರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾತ್ರವಾಗಿರು
(ಅಮರು = ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕು)
ಪ್ರ : ಮಲಗೋಬ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪಗಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಗೆ ಅಮರಲ್ಲ.
೭೮೭. ಕೈಗೆ ಹಚ್ಚು = ಕೊಡು, ಕೊಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡು
(ಹಚ್ಚು = ಲೇಪಿಸು)
ಪ್ರ : ಮಕ್ಕಳು ಅಳ್ತಾ ಅವೆ, ಕೈಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಚ್ಚು.
೭೮೮. ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿರು = ಪರಾಧೀನವಾಗಿರು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲದಿರು
(ಗೊಂಬೆ < ಬೊಂಬೆ < ಪೊಮ್ಮೈ(ತ)) ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಚೆಲುವ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ದಿಲ್ಲಿಯ ಸುಲ್ತಾನನ ಮಗಳು ಪ್ರೇಮಿಸಿದ್ದಳೆಂಬ ಕಥಾ ಐತಿಹ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು, ‘ಮದುವೆಯಾಗೇ ವರನಂದಿ’ ಎಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ, ಹಾಡಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಕುಣಿಸುತ್ತಾ ತಿರುಗುವ ಅಲೆಮಾರಿ ಗಾಯಕ ವರ್ಗವಿತ್ತು. ಈ ಕೈಗೊಂಬೆಗೂ ಸೂತ್ರದ ಗೊಂಬೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಮೂಡಿದ್ದು ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು.
ಪ್ರ : ಹೆಂಡ್ರು ಗಂಡನ್ನ ಕೈಗೊಂಬೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಕುಣಿಸ್ತಾ ಅವಳೆ.
೭೮೯. ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಕೂರು = ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನಾಗಿ ಕೂಡು.
ಪ್ರ : ಬದುಕೋ ಮಾರ್ಗ ತಪ್ತು ಅಂತ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಕೈಚೆಲ್ಲಿ ಕೂಡಬಾರ್ದು.
೭೯೦. ಕೈ ಜೋಡಿಸು = ಕೈ ಮುಗಿ, ನಮಸ್ಕರಿಸು.
ಗ್ರಾಮೀಣರು ದೇವರಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಕೈ ಮುಗಿಯುವ ಪದ್ಧತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದಾಗ ಕೈ ಮುಗಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಎದ್ದಿರಾ? ಬಂದಿರಾ? ಸೌಖ್ಯನಾ? ಎಂಬ ಕುಶಲಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮುಖೇನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಈಗಲೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮೇಲು ವರ್ಗದವರು, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಭೂದೇವರೆಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡವರು, ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದಂತೆ ತಮಗೂ ಕೈ ಮುಗಿಯಬೇಕೆಂದು ಅಧರ್ಮವಾದರೂ ಧರ್ಮವೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿರಬೇಕು, ಬಲಾತ್ಕರಿಸಿರಬೇಕು. ಶೂದ್ರರೂ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರೂ ಕಾಲುಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ಮೈಲಿಗೆಯಾಗುವುದೆಂದೂ ಕೈ ಮುಗಿಯುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ತಂದರಿಬೇಕೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಲಾಘದ ಪದ್ಧತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೈ ಮುಗಿಯುವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಸಮೀಪಗತವಾಗಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ದೂರದಿಂದಲೇ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಡಿಪ್ರಜ್ಞೆಯವರ ಹುನ್ನಾರು ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದೆ ಎಂಬುದು ಚಿಂತನಾರ್ಹ. ಅಂದರೆ ಸಮಾನರು ಸವರ್ಣೀಯರು ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಸಮಾನರಲ್ಲದವರು ಸವರ್ಣಿಯರಲ್ಲದವರು ಕಾಲಿಗೆರಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಕೈ ಮುಗಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಭಾವ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ವೈದಿಕಶಾಹಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಗಂಡಸರು ಶರಟು ಬನಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬರಿ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ಯಾಂಟು ಕಳಚಿ ಬರೆಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸೊಂಟದ ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಜನಿವಾರ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಾಯ. ಆದರೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಕುಬುಸ ಕಳಚಿ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಜನಿವಾರ ನಿಷೇಧವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೆಂಗಸರು ಶೂದ್ರ ಹೆಂಗಸರು ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಂಗಸರ ಸೊಂಟದ ಮೇಲಿನ ಉಡುಪನ್ನು ತೆಗೆದು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಲಿಗೆರಗುವ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಡಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವುದೆಂದು ಬರೀ ಕೈ ಮುಗಿಯುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ತಂದಿರಬೇಕು ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರ : ಆಳುಗಳಾದ ನಾವು ದಣಿಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಕೈ ಜೋಡಿಸದಿದ್ರೆ, ಅವರು ಕಾಲಿನ ಜೋಡನ್ನು ಕೈಗೆ ತಗೊಂತಾರೆ.
೭೯೧. ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳು = ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗು, ಸಂಬಂಧ ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳು
ಪ್ರ : ಲಾಗಾಯ್ತಿನಿಂದ ಹೆಣಗೀ ಹೆಣಗೀ ಹೆಣ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಸದ್ಯ ಇವತ್ತು ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಂಡೆ
೭೯೨. ಕೈ ತೊಳೆದು ಮುಟ್ಟುವಂತಿರು = ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರು, ತುಂಬ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಕೆಂಪಗೆ ಇರು, ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರು.
ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ರೂಪ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳೆರಡೂ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಕ್ತವಾಗಿ ಅಭಿ‌ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸುಂದರಿ ಎಂಬ ಸವಕಲಾದ ಪೇಲವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೂ, ತಾಜಾತನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಸಚಿತ್ರ ಸಶಕ್ತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರವಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಳೆಗೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಕೊಳೆಯ ಕಲೆ, ಮಚ್ಚೆ ಅಥವಾ ಕೆರೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿನ, ಕೆಂಪಗಿನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಕೊಳೆಯ ಕಲೆ ಅಥವಾ ಕರೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ; ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚುತ್ತದೆ. ಕೈ ತೊಳೆದು ಮುಟ್ಟುವಂತಿರಬೇಕಾದರೆ ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣಿನಂಥ ಅಥವಾ ಹಲಸಿನ ತೊಳೆಯಂಥ ಬಣ್ಣ ಉಳ್ಳವಳು ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೀಸಲು ಬಣ್ಣದ ಮೀಸಲು ಸೌಂದರ್ಯದ ಕಟ್ಟೆರಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು
ಪ್ರ : ಕೈ ತೊಳೆದು ಮುಟ್ಟಬೇಕು – ಹಂಗಿದ್ದಾಳೆ ಹುಡುಗಿ, ಕಣ್ಣು ಮಚ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆಯಾಗು.
೭೯೩. ಕೈ ನೆರೆಗೆ ಬರು = ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರು
(ಕೈನೆರೆಗೆ < ಕೈನೀರಿಗೆ; ಕೈನೀರು = ಧಾರೆ ನೀರು (ಕೆಯ್ನೀರೆರೆದು = ಧಾರೆ ಎರೆದು (ಪಂ.ಭಾ))
ಪ್ರ : ಆ ಹುಡುಗಿ ಮೈನೆರೆದು ಕೈನೆರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
೭೯೪. ಕೈ ಬಾಯಿ ಆಡಿಸು = ಮಾತು ನಿಂತು ಸನ್ನೆ ಮಾಡು, ಸಾವು ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗು
ಪ್ರ : ಕೈ ಬಾಯಿ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಕತೆ ಮುಗೀತಾ ಬಂತು
೭೯೫. ಕೈ ಬಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರು = ನಡೆ ನುಡಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರು
ಪ್ರ : ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನ ದೊರಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಬಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು
೭೯೬. ಕೈ ಬಾಯ್ಗೆ ಬರು = ರುಗ್ಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರು, ಯಾವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲೇನೋ ಎನ್ನುವಂತಿರು
ಪ್ರ : ಗೌಡ ಕೈ ಬಾಯ್ಗೆ ಬತ್ತಾ ಅವನೆ, ಬೇಗ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ
೭೯೮. ಕೈ ಬಿಡು= ಉಣ್ಣಲು ತೊಡಗು
ಪ್ರ : ಪಂತಿ ಕೂಡಿದೆ, ಬಡಿಸಿದ್ದೂ ಆಗಿದೆ, ನೀವಿನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಿ
೭೯೯. ಕೈ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡು = ಲಂಚ ಕೊಡು
ಪ್ರ : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕೈ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಆಗಲ್ಲ.
೮೦೦. ಕೈ ಮಸುಕಿಕ್ಕು = ಕೈ ಮದ್ದು ಇಕ್ಕು
(ಕೈ ಮಸುಕು = ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಾಂಬೂಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯವಾಗುವ ಮದ್ದು ಕೊಂಡು) ಊಸರವಳ್ಳಿ (ಗೋಸುಂಬೆ)ಯ ರಕ್ತದಿಂದ ಆ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತೀತಿ. ಅದನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮದ್ದು ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ತಾವು ತಿನ್ನುವ ಅನ್ನ ಹುಳುವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯುಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಯಾರಿಗೂ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಿಗಾದರೂ ಹಾಕಿ ಅವರು ಉಸಿರಾಡಬೇಕಂತೆ. ಬಹುಶಃ ತಿನ್ನುವ ಅನ್ನ ಹುಳುವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಪ್ರ : ಯಾರೋ ಕೈ ಮಸುಕು ಇಕ್ಕಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮರದ ಬೊಡ್ಡೆಯಂತಿದ್ದ ಮಗ ಹಿಂಗೆ ಗಳು ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
೮೦೧. ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಗು = ಹಿಡಿತ ತಪ್ಪು, ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದ ಹಂತ ತಲುಪು
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋದದ್ದಕ್ಕೆ ಮೈಗೀರಿಕೊಂಡೇನು ಫಲ?
೮೦೨. ಕೈ ಮುರಿದಂತಾಗು = ಶಕ್ತಿ ಉಡುಗಿದಂತಾಗು.
ಪ್ರ : ಕೈ ಹಿಡಿದ ಹೆಂಡ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈ ಮುರಿದಂಗಾಯ್ತು ಅಂತಾನೇ ಲೆಕ್ಕ
೮೦೩. ಕೈ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪಿಕ್ಕದಿರು = ಕನಿಷ್ಠ ಸಹಾಯವನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾಡದಿರು, ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡದಿರು
ಪ್ರ : ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಅವನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಯಾರೂ ಅವನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪಿಕ್ಕಲ್ಲ.
೮೦೪. ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕು = ಆಣೆ ಮಾಡು, ಭಾಷೆ ಹಾಕು.
ಪ್ರ : ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ.
೮೦೫. ಕೈಲಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೊಗ್ಗಯ್ಯನಾಗು = ನಿರ್ಗತಿಕನಾಗು, ಭಿಕ್ಷುಕನಾಗು.
(ಗೊಗ್ಗಯ್ಯ < ಗೊರವಯ್ಯ = ಮೈಲಾರಲಿಂಗನ ಭಕ್ತ) ಗೊರವಯ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರಡಿ ಕೂದಲಿನ ಟೊಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಕಂಬಳಿಯ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಹಣೆಗೆ ದೇವರ ಭಂಡಾರ (ಅರಿಶಿನ) ವನ್ನು ಬಳಿದುಕೊಂಡು, ಡಮರುಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನುಡಿಸುತ್ತಾ ಬೀದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಹಿರೇ ಮೈಲಾರದ ಮೈಲಾರ ಲಿಂಗನ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಣೇವು ಹಾಕುವುದು, ಸರಪಣಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಎದುರು ಸಿಕ್ಕಿದವರಿಗೆ ಬಳಿಯುತ್ತಾರೆ, ಬೇಡವೆಂದವರಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಕೊರಳಿಗೆ ಕವಡೆಸರ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಉಣ್ಣುವುದಕ್ಕೆ ಮರದ ದೋಣಿ ಇರುತ್ತದೆ. ದೇವರ ನಾಯಿಗಳೆಂದು, ಹುಲಿಗಳೆಂದು ದೋಣಿಯೊಳಗಿನ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನದೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕುರುಬಜನಾಂಗದವರ ಆರಾಧ್ಯದೈವ ಮೈಲಾರಲಿಂಗ. ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ ಗೊರವಯ್ಯಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇವರಿಗೆ ವಗ್ಗಯ್ಯ (< ವ್ಯಾಘ್ರಯ್ಯ) ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಉಂಟು. ಮೈಸೂರಿನ ಕಡೆ ಅಳುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನಿರಿಸಲು ಅಗೋ ಗಡಬಡಯ್ಯ ಬಂದ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಡಮರುಗದ ಗಡಬಡ ಎಂಬ ಸದ್ದಿನಿಂದ ಗಡಬಡಯ್ಯ ಎಂಬ ನಾಮಕರಣ ನಾಮಧೇಯ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಘ್ರಯ್ಯ ಎಂಬುದು ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಯ್ಯ ಆಗಿರುವ ಶಬ್ದ ಸಾದೃಶ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗೊರವಯ್ಯ ಗೊಗ್ಗಯ್ಯ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಟಿಕಸ್ಪಷ್ಟ.
ಪ್ರ : ಕೈಲಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೊಗ್ಗಯ್ಯನಾದದ್ದು ನನ್ನ ತಪ್ಪು, ಯಾರ‍ನ್ನು ದೂರಿ ಏನು ಫಲ?
೮೦೬. ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ = ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸು
ಪ್ರ : ದರಿದ್ರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಸಕತ್ತು ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಂಡೆ
೮೦೭. ಕೈ ಹಾಕು = ಸಹಾಯ ಮಾಡು
ಪ್ರ : ಬಾರಪ್ಪ, ಈ ಹೊರೆಗೊಂದು ಕೈ ಹಾಕಿ ತಲೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತು.
೮೦೮. ಕೈ ಹಿಡಿ = ಮದುವೆಯಾಗು
ಪ್ರ : ಈಕೇನ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಲಾಗಾಯ್ತು ಮೈ ಮೇಲೊಂದು ಏಟು ಹಾಕಿಲ್ಲ
೮೦೯. ಕೈ ಹಿಡಿ = ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗು
ಪ್ರ : ಈ ಮಾರಾಯ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿಯದಿದ್ರೆ, ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ.
೮೧೦. ಕೊಕ್ ಕೊಡು = ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸು, ವರ್ಗಾಯಿಸು
ಕೊಕ್ಕೋ ಆಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಗುಂಟು. ಸಾಲಾಗಿ ಕುಳಿತ ಯಾರದಾದರೂ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ‘ಕೊಕ್’ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ, ಕುಳಿತ ಜಾಗವನ್ನು, ಬಿಟ್ಟು ಆತ ಎದ್ದು ಒಡಬೇಕು, ಎದುರು ಬಣದ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ನಿರ್ದೇಶನವಿದೆ.
ಪ್ರ : ಸಂಬಂಧಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗದಿದ್ರೂ ನನಗಿಲ್ಲಿಂದ ಕೊಕ್ ಕೊಟ್ರು.
೮೧೧. ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕು = ದಾನ ಮಾಡು ಜೀವಿಸು, ಅನ್ಯರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡುಣ್ಣು
ಪ್ರ : ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕೋ ಜನ ಇವತ್ತು ಕಡಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ
೮೧೨. ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟವನಂತೆ ಮಾತಾಡು = ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತಾಡು, ಸಾಲಗಾರನನ್ನು ಹಂಗಿಸಿ ನುಡಿವಂತೆ ಬಡಬಡಿಸು.
ಪ್ರ : ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೋನಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಪ್ಪರೆಗೆ ತಟ್ಟಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ
೮೧೩. ಕೊಡತಿ ಉಳಿಕೊಡು = ನಾಮ ಹಾಕು, ಕೊಡದೆ ಮೋಸ ಮಾತಾಡು
(ಕೊಡತಿ < ಕೊಡಂತಿ = ಮರದ ಸುತ್ತಿಗೆ, ಉಳಿ = ಬಡಗಿಯ ಉಕ್ಕಿನ ಹತಾರ (Chisel) ಬಡಗಿ ವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲದ್ದು ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯ ಕೊಡತಿ ಉಳಿಗಳು ಶಿಷ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿವೆ. ಗಂಟನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಧ್ವನಿ.
ಪ್ರ : ಆ ಠಕ್ಕರ್ ಸೂಳೇಮಗ ನಿನಗೆ ಕೊಡೋದು ಕೊಡ್ತಿ ಉಳೀನೆ, ತಿಳಕೋ.
೮೧೪. ಕೊನೆ ಕೊಡು = ಕೈ ಎತ್ತು, ಮೋಸ ಮಾಡು
(ಕೊನೆ > ಗೊನೆ = ಶಿಷ್ನ)
ಪ್ರ : ನಿನಗೆ ಕೊಡೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಕೊನೇನೇ!
೮೧೫. ಕೊಪ್ಪಲು ಹಾಕು = ಅನ್ನ ಸತ್ರವನ್ನಿಡು.
ಕೊಪ್ಪಲು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಗುಂಪು, ರಾಶಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿರುವ ಹಾಗೆಯೇ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹುಲ್ಲುಕೊಪ್ಪಲು, ಹೂಗೊಪ್ಪಲು) ಅನ್ನ ಸತ್ರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದ ಯಾವ ಶಬ್ದಕೋಶವೂ ಈ ಜಾನಪದೀಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿಟ್ನಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು (ಅಂದರೆ ಅನ್ನವಿಲ್ಲದ ಬರೀ ಮುದ್ದೆ ಊಟದ ಛತ್ರ) ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು (ಅನ್ನಸತ್ರ) ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳು ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ.
ಪ್ರ : ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಕಾಡಿನೋರು ಕೊಪ್ಪಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಉಂಡು ಬರದೆ, ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ತೆರಬೇಕು?
೮೧೬. ಕೊಬರಿಗಿಟಕಾಗಿರು = ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಾಗಿರು, ಬಲಿತು ಹೋಗಿರು.
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಳ್ಳಾದಾಗ ಅಂದರೆ ಒಳಗಿನ ನೀರೆಲ್ಲ ಇಂಗಿ ಹೋಗಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ತಿರುಳಿನ ಭಾಗ ಕರಟದಿಂದ ಕಳಚಿಕೊಂಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಕರಟವನ್ನು ಒಡೆದು, ಒಳಗಿನದನ್ನು ಹೊರದೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಬರಿಗಿಟುಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ನುಡಿಗಟ್ಟಿದು
ಪ್ರ : ಹುಡುಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಹಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾಳೆ ಅಷ್ಟೆ. ಬಲಿತು ಕೊಬರಿ ಗಿಟಕಾಗಿದ್ದಾಳೆ.
೮೧೭. ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸು = ಅಹಂಕಾರ ಇಳಿಸು
(ಕೊಬ್ಬು = ನೆಣ, ಚರ್ಬಿ)
ಪ್ರ : ಹೆಂಗೆ ಅವನ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀನು ಸುಮ್ನೀರು.
೮೧೮. ಕೊರಡಿಗೆ ಹಾಕು = ಎದೆ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗವಿರುವ ಕರಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳು
(ಕರಡಿಗೆ = ಲಿಂಗವಿರುವ ಲೋಹದ ಭರಣಿ ; ಕೊರಡಿಗೆ = ನೊಗದ ಮೇಲಿನ ನೇಗಿಲಿನ ಈಚವನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಜರುಗಾಡದಂತೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಬಂಧಿಸುವಂಥ ಉಳುವ ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ಪೋಣಿಸಿರುವ ಅಂಗೈ ಅಗಲದ ಅಂಗೈ ಮಂದದ ಗೇಣುದ್ದದ ಬಾಗಿದ ಮರದ ದಿಂಡು) ಬೇಸಾಯದ ವೃತ್ತಿ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ. ಇಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಲಾಂಛನವಾದ ಕರಡಿಗೆಗೆ ಬೇಸಾಯದ ಸಾಧನವಾದ ಕೊರಡಿಗೆ ರೂಪಕವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಷ್ಟೆ.
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಉಳೋ ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ಕೊರಡಿಗೆ
ಶಿವ ದಾರಕ್ಕೆ ಕರಡಿಗೆ
೮೧೯. ಕೊರಡು ಮೂಡು = ಎರಡು ಕಾಮನಬಿಲ್ಲುಗಳು ಮೂಡು
ಒಂದು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಕಮಾನಿನಂತೆ ಬಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಗಿರದೆ ನೆಟ್ಟಗಿದ್ದರೆ ಕೊರಡು ಮೂಡಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜನಪದರು. ಇದು ಮೂಡಿದರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರೂ, ಮಳೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರ : ಕೊರಡು ಮೂಡಿದೆ ನೋಡೋ ಕಮಂಗಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಗ್ಗಿ ಕರಡು ನೋಡ್ತಾನೆ.
೮೨೦. ಕೊರಬಲಿತು ಕೂತಿರು = ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಾಗಿರು
(ಕೊರ.< ಕರ = ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅಧಿಕವಾಗಿ)
ಪ್ರ : ಈಗ ತಾನೇ ಮೀಸೆ ಮೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗನಿಗೆ, ಕೊರಬಲಿತು ಕೂತಿರೋ ಆ ಹುಡಗೀನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವರಿಗೇನು ಬುದ್ಧಿಗಿದ್ಧಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ?
೮೨೧. ಕೊರೆ ಬೀಳು = ಮಂಜು ಬೀಳು, ಇಬ್ಬನಿ ಬೀಳು
(ಕೊರೆ = ಹಿಮ, ಇಬ್ಬನಿ)
ಪ್ರ : ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊರೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಕೊರೆಗೆ ಮೈ ಒಡ್ಡಬೇಡ, ಶೀತ ಆಗ್ತದೆ.
೮೨೨. ಕೊರೆ ಬೀಳು = ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ ಇರು
(ಕೊರೆ = ಅರ್ಧ ತುಂಬಿದ ಚೀಲ, ಕೊರತೆ ಇರುವಂಥದು)
ಪ್ರ : ತುಂಬಿದ ಪಲ್ಲಾ ಚೀಲ ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕೊರೆ ಚೀಲ ಹಂಗಿರಲಿ.
೮೨೩. ಕೊಸರಾಡು = ಹಿಡಿತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗುಂಜಾಡು, ಎಳೆದಾಡು
(ಕೊಸರು <ಕೊಜರು (ತ) = ಗುಂಜು, ಕೀಳು)
ಪ್ರ : ಮೊದಮೊದಲು ಕೊಂಚ ಕೊಸರಾಡಿದಳು, ಆಮೇಲೆ ಅವಳೇ ಕೊಸೆದಾಡಿದಳು.
೮೨೪. ಕೊಸರು ಕೇಳು = ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕೊಂಚ ಬಿಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಚೌಕಾಸಿ ಪ್ರಯತ್ನ.
ಪ್ರ : ಕೊಂಡೋರು ಕೊಸರು ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೊಡೋದು ಬಿಡೋದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮರ್ಜಿ.
೮೨೫. ಕೊಸೆಯೋಕೆ ಬರು = ಸಂಭೋಗಿಸಲು ಬರು
(ಕೊಸೆ = ಸಂಭೋಗಿಸು)
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಕೋಣನಿಗೆ ಕೊಸೆಯೋ ಸಂಕಟ
ಎಮ್ಮೆಗೆ ಈಯೋ ಸಂಕಟ
೧೨೬. ಕೊಳ್ಳಿ ಇಕ್ಕು = ಬೆಂಕಿ ಇಕ್ಕು, ಸುಡು
(ಕೊಳ್ಳಿ = ಉರಿಯುವ ಸೌದೆ, ಕಟ್ಟಿಗೆ)
ಪ್ರ : ಅಯ್ಯೋ ಅವನ ಹುಟ್ಟಿಗಷ್ಟು ಕೊಳ್ಳಿ ಇಕ್ಕ, ನೋಡೋಕಾಗಲ್ಲ
೮೨೭. ಕೊಳ್ಳಿ ಹೊಕ್ಕ ಮನೆಯಾಗು = ಎಲ್ಲ ನಾಶವಾಗು, ಭಸ್ಮವಾಗು
(ಕೊಳ್ಳಿ = ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯುವ ಸೌದೆ ಸೀಳು)
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಕಳ್ಳ ಹೊಕ್ಕ ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ತದೆ
ಕೊಳ್ಳಿ ಹೊಕ್ಕ ಮನೇಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ತದೆ?
೮೨೮. ಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಗು = ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೇಣಾಗು, ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗು
(ಕೊಳ್ಳು = ಕೊರಳು, ಉಳ್ಳು = ಉರುಳು, ನೇಣು)
ಪ್ರ : ಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ ಹೆಣ್ಣೇ ನನ್ನ ಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಗಬೇಕ?
೮೨೯. ಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಗುದ್ದಿಗೆ ಹಾಕು = ಮದುವೆ ಮಾಡು.
(ಗುದ್ದಿಗೆ = ಕಳ್ಳ ದನಗಳ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ, ಕಾಲಿಗೆ ಲೊಟಲೊಟನೆ ಬಡಿಯುವ ಕಣಕಾಲು ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಕಣಕಾಲುದ್ದದ ಮರದ ತುಂಡು, ದಡಿ)
ಗುದ್ದಿಗೆ ಮುಂಗಾಲುಗಳಿಗೆ ಬಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕಳ್ಳದನಗಳು ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಬೇಗ ಹೊಲ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬೆಳೆ ಮೇಯಲು ಹೇಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೊ ಹಾಗೆ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹೆಂಡತಿ ಪೋಲಿಗಂಡನ ಸ್ವೇಚ್ಚಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮೂಗುದಾರ ಹಾಕಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಧ್ವನಿ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರ : ಇವನ ಪೋಲಿತನ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ, ಮೊದಲು ಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಗುದ್ದಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು.

೨೦) ಜನಪದ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ಕೋಶ: ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ವಿಶ್ವಕೋಶ (ಕ೪)

ಜನಪದ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ಕೋಶ: ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ವಿಶ್ವಕೋಶ (ಕ೪)
೬೯೪. ಕಿಸಲೆಯಂತಾಡು = ಹಸುಳೆಯಂತಾಡು, ಎಳೆಸೆಳೆಸಾಗಿ ಆಡು
(ಕಿಸಲೆ < ಕಿಸಲಯ = ಚಿಗುರು, ಮಗುರು)
ಪ್ರ : ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಿಸಲೆಯಂತಾಡ್ತಿಯಲ್ಲ.
೬೯೫. ಕ್ರಿಯಾ ಅನುಸರಿಸು = ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿ ಬಾಳು, ನಿಷ್ಠೆ ಬಿಡದಿರು
(ಕ್ರಿಯಾ = ಕೃತಜ್ಞತೆ, ನಿಷ್ಠೆ)
ಪ್ರ : ಆದೋರು ಹೋದೋರ್ನ ಮರೀಬೇಡ, ಕ್ರಿಯಾ ಅನುಸರಿಸು
೬೯೬. ಕ್ರಿಯಾಭ್ರಷ್ಟನಾಗು = ಕೃತಜ್ಞನಾಗು, ನೇಮನಿಷ್ಠೆ ತೂರು, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನಾಗು
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಕ್ರಿಯಾ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗೋದೂ ಒಂದೆ, ಕ್ರಿಮಿಯಾಗೋದೂ ಒಂದೆ.
೬೯೭. ಕೀತ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಉಚ್ಚೆ ಹುಯ್ಯದಿರು = ಮಹಾ ಜಿಪುಣನಾಗಿರು, ಯಾರಿಗೂ ಏನನ್ನೂ ಕೊಡದಿರು
(ಕೀತ = ಕೀವುಗೊಂಡ, ಬೆಳ್ಳಿಗೆ = ಬೆರಳಿಗೆ) ಹೊಲ ಹುಯ್ಯುವಾಗ ಕುಡಲು ಏನಾದರೂ ಬೆರಳಿಗೆ ತಾಕಿ ಕುಯ್ದುಕೊಂಡರೆ ಜನಪದರು ಬೇಲಿ (ರೋಜಗಿಡ) ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕಿತ್ತು ಒಸಗಿ ಅದರ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ತಾವು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವಾಗ ಆ ಬೆರಳಿಗೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಐದಾರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೀತ ಬೆಳ್ಳು ವಾಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೀತ ಗಾಯವಾಗಿ ವಾಸಿ ಮಾಡುವ, ಮಾಯಿಸುವ ಯಾವುದೋ ಗುಣವಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಂಗಿ ಹೋಗುವ ಉಚ್ಚೆಯನ್ನು ಕೀತ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಹುಯ್ಯಿ ಎಂದರೂ ಹುಯ್ಯದ ಜಿಪುಣತನದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣತ್ತೇವೆ.
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಕೀತ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಉಚ್ಛೆ ಹುಯ್ಯಿ ಅಂದ್ರೆ
ಜಲಮಲ ಕಟ್ಟಿ ಆರುತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಅಂದ
೬೯೮. ಕೀರನಂತಾಡು = ಮುಂಗುಸಿಯಂತೆ ಕಿರ್‌ಪರ್ ಎಂದು ಚೀರಾಡು, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಪರಿಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂಗೋಪದ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿರು
(ಕೀರ = ಮುಂಗುಸಿ)
ಪ್ರ : ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟವೇ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕೀರನಂಗಾಡ್ತಾಳೆ.
೬೯೯. ಕೀವುಗಟ್ಟು = ಸಾಲುಗಟ್ಟು
(ಕೀವು < ಎಘಿ = ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲು)
ಪ್ರ : ಜನ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಗಾಗಿ ಕೀವುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತವರೆ
೭೦೦. ಕುಟ್ಟಾಣಿಯಾಗು = ತೆವಲು ತೀರಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗು
(ಕುಟ್ಟಾಣಿ < ಕುಟ್ಟಣಿ = ಹಲ್ಲಿಲ್ಲದವರು ಎಲೆಅಡಿಕೆ ಕುಟ್ಟಲು ಬಳಸುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಒರಳು)
ಪ್ರ : ನಾನು ನಿಗೆ ಬರೀ ಕುಟ್ಟಾಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಕಟ್ಟಾಣಿಯಾಗಿಲ್ಲ
೭೦೧. ಕುಟ್ಟಿ ಲಗಾಯಿಸು = ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನು
ಪ್ರ : ಇಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂರು ಬಿಡದೆ ಕುಟ್ಟಿ ಲಗಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟ.
೭೦೨. ಕುಟ್ರಿ ಸಂತೆಗೆ ಹೋದಂತಾಗು = ಮಲಗುವವರಿಗೆ ಹಾಸಿ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗು
(ಕುಟ್ರಿ < ಕೊಟರಿ < ಕೋಟರಿ = ಬೆತ್ತಲೆ ಹೆಣ್ಣು)
ಪ್ರ : ಗಾದೆ -ಕುಟ್ರ ಸೂಳೆಗೇರಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಕುಟ್ರಿ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗೋದು – ಎರಡೂ ಒಂದೆ.
೭೦೩. ಕುಡಿದ ನೀರು ಅಲುಗಾಡದಂತಿರು = ಶ್ರಮ ಬೀಳದಿರು, ಹಾಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿರು
ಪ್ರ : ಅತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕುಡಿದ ನೀರು ಅಲುಗಾಡದಂತೆ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
೭೦೪. ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಕುಣಿ ಪಾಲಾಗು = ಮೆರೆದು ಮೆಕ್ಕೆಕಾಯಿ ತಿಂದು ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಗು
(ಕುಪ್ಪಳಿಸು = ನೆಗೆ, ಕುಣಿ < ಕುಳಿ = ಗುಂಡಿ, ಸಮಾಧಿ)
ಪ್ರ : ಮನಸೇಚ್ಛೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ಕುಣಿ ಪಾಲಾದ.
೭೦೫. ಕುತ್ತರಿಸು = ನಡುಗು, ಕಂಪಿಸು
(ಕುತ್ತರಿಸು < ಕುಸ್ತರಿಸು?)
ಪ್ರ : ಹಸು ಕುತ್ತರಿಸ್ತಾ ಅದೆ, ದನಗಳ ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ
೭೦೬. ಕುತ್ತಾಗು = ಗಂಡಾಂತರವಾಗು, ಅಪಾಯವಾಗು)
(ಕುತ್ತು = ಅಪಾಯ, ಗಂಡಾಂತರ)
ಪ್ರ : ನೀನಿವತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಮೆತ್ತಗಾದ್ರೆ, ನಾಳೆ ಅವಳು ನಿನಗೆ ಕುತ್ತಾಗ್ತಾಳೆ
೭೦೭. ಕುತ್ತು ಬಂದು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು = ಆಪತ್ತು ಬಂದು ಸಾಯು,
ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದು
(ಕುತ್ತು = ಕಾಯಿಲೆ, ಆಪತ್ತು ; ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು = ಚಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ನಾಲೋರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂತಾಗು)
ಪ್ರ : ಇವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕುತ್ತು ಬಂದು, ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಹಂಗಾದ್ರೆ, ಸಾಕು.
೭೦೮. ಕುತ್ಗೆ ಕುಯ್ದ ಕೋಳಿಯಂತಾಡು = ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೆಗೆದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳು, ಎಗರಾಡು
(ಕುತ್ಗೆ < ಕುತ್ತಿಗೆ = ಕೊರಳು)
ಪ್ರ : ಕುತ್ತಿಗೆ ಕುಯ್ದ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ಎಗರಾಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಇವನು.
೭೦೯. ಕುತ್ಗೆ ಗೆಣ್ಣಿಕ್ಕು = ಗೋಮಾಳೆ ಮುರಿ, ಧ್ವನಿ ಬದಲಾಗು
ಬೆರಳಿಗೆ ಗೆಣ್ಣು ಇರುವಂತೆ ಕಬ್ಬಿಗೂ ಗೇಣುದ್ದದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಬಳೆಯಾಕಾರದ ಉಬ್ಬುಗೆರೆಯ ಗೆಣ್ಣುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬು ಗೆಣ್ಣಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಗಂಟಲ ಬಳೆಯೂ ಉಬ್ಬುವುದರಿಂದ ಗೆಣ್ಣಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರ : ಕುತ್ಗೆ ಗೆಣ್ಣಿಕ್ತು ಅಂತ ಅವನಿಗಾಗಲೇ ಕುತ್ಗೆಗೆ ಒಂದು ಗುದ್ದಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಕೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಅವರೆ.
೭೧೦. ಕುತ್ಗೆಗೆ ತರು = ಅಪಾಯ ತರು
ಪ್ರ : ಇದ್ದೂ ಇದ್ದೂ ಇವನು ನನ್ನ ಕುತ್ಗೆಗೇ ತಂದಿಟ್ಟನಲ್ಲ.
೭೧೧. ಕುತ್ಗೆ ಜಿಗುಟಿ ಹಾಕೋ ಹಂಗಾಗು = ಕುತ್ತಿಗೆ ಸವೆದು ಹೋಗು, ಕೃಶವಾಗು
(ಜಿಗುಟಿ < ಚಿವುಟಿ = ಉಗುರಿನಿಂದ ತುಂಡರಿಸಿ)
ಪ್ರ : ಇದ್ಯಾಕೆ ಹರೇದ ಹುಡುಗ ಹಿಂಗೆ ಕುತ್ಗೆ ಜಿಗುಟಿ ಹಾಕೋ ಹಂಗಾಗಿದ್ದಾನೆ ? ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ.
೭೧೨. ಕುತ್ಗೆಗೆ ಮಾರಮ್ಮನ ಉಗ್ಗ ಹಾಕು = ಬಲಿ ಸಾಕು, ಸಾಯಿಸು
(ಉಗ್ಗ < ಉಕ್ಕ (ತೆ, ತ) = ಪಾತ್ರೆಯ ಕಂಠಕ್ಕೆ ಹುರಿ ಹಾಕಿ ಬಿಗಿದು, ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕುಣಿಕೆ) ಮಾರಮ್ಮನಿಗೆ ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಕುರಿ ಮೇಕೆಗಳ ತಲೆಗಳು ಪಂಜನ್ನು ಹಿಡಿದ ಅಗಸರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಟಗರಿನ ಅಥವಾ ಹೋತದ ಕೊಂಬಿಗೆ ಉಗ್ಗದಂತೆ ಹುರಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು.
ಪ್ರ : ಮುಂಡೇ ಮಗನ ಕುತ್ಗೆಗೆ ಮಾರಮ್ಮನ ಉಗ್ಗ ಎಂದು ಬೀಳ್ತದೋ ಕಾಣೆ.
೭೧೩. ಕುತ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂರು = ತಗಾದೆ ಮಾಡು, ಪೀಡಿಸು
ಪ್ರ : ಸಾಲಗಾರನ ಕುತ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟೋನು, ಪಾಪ ಆ ಬಡಪಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಏನೋ, ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು
೭೧೪. ಕುತ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕು = ದಬ್ಬು, ನೂಕು
ಪ್ರ : ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಿಯೋ, ಇಲ್ಲ, ಕುತ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಲೊ?
೭೧೫. ಕುದುರೆ ಎಳೆ = ಗುಂಡು ಹಾರಿಸು, ಈಡು ಹೊಡೆ
(ಕುದುರೆ = ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವ ಕೀಲಿ, ಗುಂಡಿ)
ಪ್ರ : ಕುದುರೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಹಗೆಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಕುದುರೆ ಎಳೆದ
೭೧೬. ಕುದುರಿಕೊಳ್ಳು = ಪಳಗು, ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳು
ಪ್ರ : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದುರಿಕೊಂಡ
೭೧೭. ಕುದುರೆ ಬಾಯಿಯಾಗಿರು = ಸುಮ್ಮನಿರದಿರು, ಮೆಲುಕು ಆಡಿಸುತ್ತಿರು
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಕುದುರೆ ಬಾಯಿ, ಹಾದರಗಿತ್ತಿ ಬಾಯಿ ಸುಮ್ನಿರಲ್ಲ
೭೧೮. ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತಾಡು = ತರಾತುರಿ ಮಾಡು
ಪ್ರ : ಬಿಡುಬೀಸಾಗಿ ಬಂದು ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಇದ್ದು ಹೋಗದೆ, ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತೆ ಆಡಿದರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ?
೭೧೯. ಕುಪ್ಪೆ ಇಕ್ಕು = ಮಲ ವಿಸರ್ಜಿಸು
(ಕುಪ್ಪೆ = ಗುಡ್ಡೆ)
ಪ್ರ : ಮಕ್ಕಳು ಬೀದಿ ತುಂಬ ಕುಪ್ಪೆ ಇಕ್ಕಿವೆ, ಹೆಜ್ಜೆ ಇಕ್ಕೋಕೆ ತಾವಿಲ್ಲ.
೭೨೦. ಕುಮ್ಮಣ್ಣಿ ಮರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕು = ಶಿಷ್ನಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಡು
(ಕುಮ್ಮಣ್ಣಿ = ಶಿಷ್ನ; ಕುಮ್ಮು > ಗುಮ್ಮು = ಹೆಟ್ಟು, ತಿವಿ; ಅಣ್ಣಿ < ಅಣ್ಣ < ಅಣ್ಣೈ)
ಪ್ರ : ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಕುಮ್ಮಣ್ಣಿ ಮರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದಳು.
೭೨೧. ಕುಮ್ಮರಿಸು = ನೀರನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸುರಿ, ವೀರ್ಯವನ್ನು ಸುರಿಸು.
ಪ್ರ : ಆ ಚಿನಾಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಮ್ಮರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ
೭೨೨. ಕುಮುರುದೆಗೆ = ಹಣ್ಗಾಯಿ ನೀರ್ಗಾಯಿ ಮಾಡು, ಸಾಯಬೀಳ ಸದೆಬಡಿ.
(ಕುಮುರ < ಕುಮ್ಮರಿ (ಕುಮ್ಮರಿಗಡಿ = ಕುಸಿದು ಬೀಳುವಂತೆ ಕಡಿ – ಪಂಪಭಾರತ) = ಕುಸಿ)
ಪ್ರ : ನನಗೆ ಅಮರಿಕೊಂಡಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಮುರುದೆಗೆದು ಕಳಿಸಿದೆ.
೭೨೩. ಕುಯ್ದು ಪಾಲು ಹಾಕು = ಸಾಯಿಸು, ಚಿಂದಿ ಚಿಂದಿ ಮಾಡು
(ಪಾಲು = ಭಾಗ) ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಜನ ಹಣ ಹಾಕಿ ಮರಿ ಅಥವಾ ಕುರಿ ತಂದು ಮೇಯಿಸಿ ಮಾರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ದರೋ ಅಷ್ಟು ಸಮಪಾಲುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾಂಸದ ಗುಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ಒಂದೊಂದು ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ನುಡಿಗಟ್ಟಿದು.
ಪ್ರ : ನನ್ನ ಕುಯ್ದು ಪಾಲು ಹಾಕಿದರೂ ಸಮನೆ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಬಾಗಲ್ಲ.
೭೨೪. ಕುಯ್ಯೊ ಮರ್ರೋ‍ಎನ್ನು = ಜೋರಾಗಿ ಆಳು
(ಕುಯ್ಯೋ = ಕೀರಲು ದನಿಯ ಅಳು; ಮರ್ರೋ‍< ಮೊರ್ರೋ‍= ಜೋರು ದನಿಯ ಅಳು)
ಪ್ರ : ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಅಸ್ತ್ರವೆಂದರೆ ಕುಯ್ಯೋ ಮರ್ರೋ‍ಅನ್ನೋದು.
೭೨೫. ಕುರಿತುಕೊಳ್ಳು = ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳು, ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳು
ಪ್ರ : ನಾನು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೋ ಕುರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಗ ನಂಬ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಾನ.
೭೨೬. ಕುರಿಯದಿರು = ವಿಚಾರಿಸದಿರು, ಲಕ್ಷಿಸದಿರು
ಪ್ರ : ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಕುರಿಯದಿರುವಾಗ, ನಾನಲ್ಲೇಕೆ ಕುರಿಯಂಗೆ ಕೂತಿರಲಿ?
೬೨೭. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರವಾಗು = ಜಗಳವಾಗು
ಪ್ರ : ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರ ಮಧ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಜರುಗಿ ಹೋಯ್ತು
೭೨೮. ಕುರ್ಜು ಹೊರಡು = ಸಣ್ಣ ತೇರು ಹೊರಡು ; ತೇರಿನಂಥ ಆಕರ್ಷಕ ಹೆಣ್ಣು ಹೊರಡು
(ಕುರ್ಜು < ಕುರುಜು = ಚಿಕ್ಕ ಅಲಂಕೃತ ತೇರು)
ಪ್ರ : ಈ ಮನೆಯ ಕುರ್ಜು ಹೊರಡೋದನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಗರ್ಜಲು ಹುಡುಗರು.
೭೨೯. ಕುರುಡು ಕವಡೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲದಿರು = ಚಿಕ್ಕಾಸಿನ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದಿರು
ನಾಣ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಅಡಕೆ, ಕರಿಮಣಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾದಂತೆ ಕವಡೆಯೂ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರ : ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕುರುಡು ಕವಡೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ.
೭೩೦. ಕುರೋ ಕುರೋ ಎನ್ನು = ಹೆಸರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕರೆಯದಿರು, ನಾಯಿ ಎಂದು ಕರೆ.
(ಕುರೋ ಕುರೋ < ಕುರ ಕುರ < ಕುರ್ಕುರ = ನಾಯಿ)
ಪ್ರ : ಆ ಕಳ್ಳನ್ನ ನಾನು ಹಿಡಕೊಡದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಕುರೋ ಕುರೋ ಅಂತ ಕರಿ.
೭೩೧. ಕುಲಗೆಟ್ಟು ಹೋಗು = ಹಾಳಾಗು, ವಿರೂಪವಾಗು.
ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳು ಎಂಬ ಭೇದಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಬದುಕಿನ ದುರಂತಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಜಾತಿ ಕುಲ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳು ಮೊದಮೊದಲು ಉತ್ತಮ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಾತಿಮುತ್ತು ಎಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮುತ್ತು ಎಂದೂ, ಜಾತ್ಯಶ್ವ ಎಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುದುರೆಯೆಂದೂ ಇಂದಿಗೂ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕುಲಪರ್ವತ ಎಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರ್ವತ ಎಂದೇ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಹತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಪಂಪ ತನ್ನ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯಶ್ವ, ಕುಲಪರ್ವತ ಎಂದು ಬಳಸಿದಂತೆಯೇ ‘ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ತಾನೊಂದೆ ವಲಂ’ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಮೇಲು ಜಾತಿ, ಕೀಳು ಜಾತಿ, ಉತ್ತಮ ಕುಲ ಅಧಮ ಕುಲ ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯ ತಲೆಗೆದರಿ, ಬೇರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದುದು ರುಜುವಾತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೂ ಜಾತಿ ಕೆಡುವುದು ಮಹಾಪರಾಧ ಎಂಬ ಮತಾಂಧತೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದುದರ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯಂತಿರುವ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಈಗ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬೇರೆ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರ : ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕುಲಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದರಿಂದ ಮತಗಳು ಕುಲಗೆಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಸಹಜ.
೭೩೨. ಕುಲಾಕರ್ಮ ನೋಡಲಾಗದಿರು = ಹೊಲಸಿನ ನಡೆನುಡಿ ನೋಡಿ ಸಾಕಾಗು
(ಕುಲಾಕರ್ಮ < ಕುಲ + ಅಕರ್ಮ = ಕುಲಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕರ್ಮ)
ಪ್ರ : ಪಾರ್ವಪಿಳ್ಳೆಗಳು ಮದ್ವಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಕುಡಿದು, ಮೂಳೆ ಕಡಿದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಮಡೀಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಸುತ್ತುವ ಕುಲಾಕರ್ಮವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು ವಿಚಾರವಾದಿಯೊಬ್ಬರು.
೭೩೩. ಕುಲಾಜಾಗು = ಮುಕ್ತಾಯವಾಗು
(ಕುಲಾಜು < close = ಮುಗಿ)
ಪ್ರ : ಕೋರ್ಟಿನ ಮೊಕದ್ದಮೆಯೂ ಕುಲಾಜಾಯ್ತು, ಅವನ ಕಾಯಿಲೆಯೂ ಕುಲಾಜಾಯ್ತು.
೭೩೪. ಕುಲ್ಲಿ ಕೂಳೆ ಮೀನಾಗು = ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಕುದಿದೂ ಕುದಿದೂ ಕೊನೆಗೆ ಮರಣ ಹೊಂದು
(ಕೂಳೆ < ಕೂಳಿ < ಕೂಣಿ = ಕೊಡಮೆ, ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧನ; ಕುಲ್ಲಿ = ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟು, ಒಳಗೊಳಗೆ ಅಸಹನೆಯಿಂದ ಬೆಂದು)
ಪ್ರ : ಇವಳೊಬ್ಬಳು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕುಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಕೂಳೆ ಮೀನಾದಳು.
೭೩೫. ಕುವಿ ಕುವಿ ಅನ್ನು = ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಕರಿ
(ಕುವಿ = ಮೇಕೆ) ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ ಕೋಕೋ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೋಕ ಎಂದರೆ ಕೋಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕುರೋ ಕುರೋ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕುರ ಕುರ ಎಂದರೆ ನಾಯಿ. ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸೀಬಿ ಸೀಬಿ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾರೆ. ಸೀಬಿ ಎಂದರೆ ಬೆಕ್ಕು. ಕುರಿಗಳನ್ನು ‘ ಬ್ಯಾ ಬ್ಯಾ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾ ಎಂದರೆ ಕುರಿ. ಧಾರವಾಡದ ಬಳಿ ಇರುವ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಊರ ಅರ್ಥ ಕುರಿಹಟ್ಟಿ ಎಂದು. ದನಗಳನ್ನು ತ್ರುವೇ ತ್ರುವೇ (< ತುರುವೇ) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ತುರು ಎಂದರೆ ದನ. ತುರುವಿನೂರು ಇಂದು ತುರುವನೂರು ಆಗಿದೆ (ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ). ಹಾಗೆಯೇ ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಕುವಿಕುವಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕುವಿ ಎಂದರೆ ಮೇಕೆ.
ಪ್ರ : ಕುವಿ ಕುವಿ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಮೇಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಗುಂಪು ನಿಂತವು.
೭೩೬. ಕುಸಾಕುಳಿ ಬೀಳು = ಪರದಾಡು, ಒದ್ದಾಡು
(ಕುಸಾಕುಳಿ < ಕುಸಾಕೂಳು..< ಕುಸುವುವ ಕೂಳು. < ಕುಸುಬುವ ಕೂಳು = ಬೇಯುವ ಅನ್ನ) ಅನ್ನ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಎಸರಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಅದು ಕೊತಕೊತನೆ ಕುದಿಯತೊಡಗಿದಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಲಾಗ ಹಾಕುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆ ಒದ್ದಾಟ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡರಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅಡುಗೆಯ ಮೂಲದಿಂದ ಮೂಡಿದ ನುಡಿಗಟ್ಟಿದು
ಪ್ರ : ನಿತ್ಯ ಕುಸಾಕುಳಿ ಬಿದ್ದು ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ನನ್ನಿಂದ ಇನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
೪೩೭. ಕುಸುಕ ತೊಡಗು = ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅಳತೊಡಗು, ತಡೆ ತಡೆದು ಅಳತೊಡಗು
(ಕುಸುಕು < ಕುಸುಂಕು = ಸಣ್ಣ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಅಳು)
ಪ್ರ : ಏನು ಕಡಮೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕುಸುಕತೊಡಗಿದ್ದಿ, ಅದನ್ನಾದರೂ ಹೇಳು.
೭೩೮. ಕುಸುವಿ ಹಾಕು = ಬೇಯಿಸಿ ಹಾಕು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸು
(ಕುಸುವು < ಕುಸುಬು = ಬೇಯಿಸು)
ಪ್ರ : ಈ ಮನೇಲಿ ಬಂದುಬಂದೋರಿಗೆಲ್ಲ ಕುಸುವಿ ಹಾಕೋದೇ ಒಂದು ಕಸುಬು.
೭೩೯. ಕೂಗಳತೆಯಲ್ಲಿರು = ದೂರವಿರದಿರು, ಕೂಗಿದರೆ ಕೇಳಿಸುವಷ್ಟು ಅಂತರದಲ್ಲಿರು.
ಕಾಲವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಗಡಿಯಾರವಾಗಲೀ, ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮಾಪನ ಯಂತ್ರವಾಗಲೀ, ದೂರವನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವ ಮೈಲಿ, ಪರ್ಲಾಂಗ್ ಎಂಬ ಪರಿಭಾಷೆಯಾಗಲೀ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನ ತಮ್ಮದೇ ಪರಿಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ನೀಡಿದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉಣ್ಣೋ ಹೊತ್ತು, ಮಲಗೋ ಹೊತ್ತು, ಕೋಳಿ ಕೂಗೋ ಹೊತ್ತು ಎಂಬ ಕಾಲಸೂಚಕ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹದ, ಒಂದು ಕಂಬಳಿ ಹದ, ದೋಣಿದುಮುಕಲು ಎಂಬ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂಚಕ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಂತೆಯೇ ದೂರ ನಿರ್ದೇಶನ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನೂ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರು. ‘ಕೂಗಳತೆ’ ಎಂಬುದು ದೂರ ಸೂಚಕ ಪರಿಭಾಷೆಯ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ.
ಪ್ರ : ಆ ಊರೇನೂ ದೂರ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೂಗಳತೆಯಲ್ಲಿದೆ.
೭೪೦. ಕೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು = ಮರುಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು.
ಗಂಡ ಸತ್ತಾಗ ಅಥವಾ ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಬೇರೊಬ್ಬನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಸಾಗಿಸುವ, ಸುಖ ಅನುಭವಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ್ರವನ್ನು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಶೂದ್ರ ಜನಾಂಗ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಯ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಮೇಲ್ವರ್ಗ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಜಮಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಸ್ಥ ಧೋರಣೆಯುಳ್ಳದ್ದು ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ದುರ್ದೈವ ಎಂದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕೆಲ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವದ ಶೂದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳು ಹಾಗೆ ಮದುವೆಯಾದವರನ್ನು ‘ಕೂಡಿಕೆ ಸಾಲಿನವರು’ ‘ಕೂಟಿಕೆ ಸಾಲಿನವರು’ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಿ, ವಮನ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನವೆಂಬಂತೆ ಕಾಣತೊಡಗಿದ್ದು ಖಂಡನಾರ್ಹ. ಆದರೆ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಲಡಗಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ.
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಕೂಡಿಕೆ ಹೆಂಡ್ರಿಗೆ ಗೌಡಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಕೆ
ಕೂತುಣ್ಣೊದು ನಮ್ಮ ವಾಡಿಕೆ ಅಂದ್ಲು.
೭೪೧. ಕೂತುಣ್ಣುವಂತಿರು = ಬೇಕಾದಷ್ಟಿರು, ದುಡಿಯದೆ ಹಾಯಾಗಿರುವಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯವಿರು.
ಪ್ರ : ಅವರಿಗೇನಪ್ಪ ಕೂತುಣ್ಣೋವಷ್ಟು ಮನೇಲಿ ಗಿಟಕಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿದ್ದದೆ, ಆದರೆ ಗೇದುಣ್ಣೋರಿಗಿಂತ ಕೂತುಣ್ಣೋರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಕಸಾಲೆ ಜಾಸ್ತಿ.
೭೪೨. ಕೂದಲು ಕೊಂಕದಿರು = ಒಂದು ಚೂರೂ ಅಪಾಯವಾಗದಿರು, ಮುಕ್ಕಾಗದಿರು
ಪ್ರ : ಒಂದು ಕೂದಲೂ ಕೊಂಕದ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ
೭೪೩. ಕೂದಲು ಹಣ್ಣಾಗು = ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಾಗು, ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗು.
ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣಾಗುವ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿರುವ ನುಡಿಗಟ್ಟಿದು.
ಪ್ರ : ಕೂದಲು ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ರೂ, ಮೈಕಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
೭೪೪. ಕೂನು ಸಿಗದಿರು = ಗುರುತು ಹತ್ತದಿರು
(ಕೂನು = ಗುರುತು)
ಪ್ರ : ಕೂನು ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾತಾಡಲಿ, ನೀನೇ ಹೇಳು.
೭೪೫. ಕೂರಿಗೆ ದಾಳು ಮುಳುಗು = ಬೆಳಗಿನ ಜಾವವಾಗು, ಮಸಕು ಹರಿಯುವ ಹೊತ್ತಾಗು
(ಕೂರಿಗೆದಾಳು < ಕೂರಿಗೆ + ತಾಳು) ಕೂರಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆಯ ಉಪಕರಣ. ಮೂರು ತಾಳಿನ ಕೂರಿಗೆ, ಆರುತಾಳಿನ ಕೂರಿಗೆ, ಒಂಬತ್ತು ತಾಳಿನ ಕೂರಿಗೆ, ಹನ್ನೆರಡು ತಾಳಿನ ಕೂರಿನ ಇರುವುದುಂಟು. ತಾಳು ಎಂದರೆ ಕೂರಿಗೆಯ ಹಲುಬೆಯಾಕಾರದ ಮರದ ದಿಂಡಿಗೆ ಎಜ್ಜ ಮಾಡಿ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಕೊಳವೆಯಾಕಾರದ ಒಂದೂವರೆ ಗೇಣುದ್ದದ ಬಿದಿರಗೂಟಗಳು. ಮೇಲುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದ ಸೆಡ್ಡೆ (ಕೊಳವೆಯಿರುವ ಬಿದಿರ ಕೋಲುಗಳು) ಗಳನ್ನು ಮೇಲಿರುವ ಕೂರಿಗೆ ಬಟ್ಟಲು ರಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಅಲುಗಾಡದಂತೆ ಹುರಿ ಸೇದಿ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೂರಿಗೆ ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ರೈತ ಬಿಡುವ ರಾಗಿ ಸೆಡ್ಡೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಳಗಿಳಿದು, ತಾಳುಗಳ ಮೂಲಕ ನೆಲದ ಮಣ್ಣೊಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ.
ಮೂರು ತಾಳಿನ ಕೂರಿಗೆಯಂತೆ, ಸಾಲಾಗಿರುವ ಮೂರು ಚುಕ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಜನಪದರು ‘ಕೂರಿಗೆದಾಳು’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿಗೆ, ಪ್ರಾಣಿಪಕ್ಷಿ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಾದಿಗಳಿಗೆ ಅರಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಹೆಸರಿಸುವ ಸೃಜನಪ್ರತಿಭೆ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ‘ಬೇಡತಿ ಮೂಗುತಿ’ ಎಂದೂ (ಚಂದ್ರನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹರಿಹರ ‘ಪುಳಿಂದಿ ತಾಳ್ದೆಸೆವ ಮೂಗಿನ ನತ್ತು’ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮೇಲಿನ ಜನಪದ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಬಹುದೆ?)ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ‘ಅಜ್ಜಿ ಮಂಚ’ ಎಂದೂ, ಶುಕ್ರನಿಗೆ ‘ಬೆಳ್ಳಿ’ ಎಂದೂ, ಧೂಮಕೇತುವಿಗೆ ‘ಬರಲು ಚುಕ್ಕೆ’ ಎಂದೂ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ, ನೀರು ಕುಡಿದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಬಲ್ಲವರು. ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಕೂರಿಗೆದಾಳು ಪಡುವಲತ್ತ ಜಾರಿ ಕಾಣದಾದಾಗ ‘ಕೂರಿಗೆ ದಾಳು ಮುಳುಗಿದವು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವವಾಯಿತು ಎಂಬ ಕಾಲ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪರಿಭಾಷೆಯಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು “ಮಹಾವ್ಯಾಧ ನಡುಪಟ್ಟಿಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ “Belt of the Orien” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರ : ಆಗಲೇ ಕೂರಿಗೆ ದಾಳು ಮುಳುಗಿದೊ, ಎದ್ದು ಆರು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು
೭೪೬. ಕೂರಗವಿಲ್ಲದ ಕದವಾಗು = ಕ್ರಿಯಾವಿಹೀನವಾಗು, ಚಲನರಹಿತವಾಗು, ಹೆಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಸ್ಪಂದನರಹಿತ ನಿಸ್ಸಾರ ಸಂಸಾರವಾಗು.
ಕೂರವೆಂದರೆ ಮರೆದ ಕದ ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಮುಂದಕ್ಕೂ ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದ, ಇಡೀ ಕದದ ವಜೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ, ಕದದ ಎಡ ಭಾಗದ ಅಂಚಿನ ಕೆಳಗಿರುವ, ಕೆಳಗಿನ ತಿರುಗಣೆಯ ಗೂಟ. ಕೂರಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕದವನ್ನು ತೆಗೆಯಲೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮುಚ್ಚಲೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಬದಲು ಸ್ಥಾವರವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕಿಂತ ಜಂಗಮ ಲೇಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಪ ‘ಸಾರಂ, ಜಂಗಮ ಲತಾಲಲಿತಾಂಗಿಯರಿಂದಮಲ್ತೆ ಸಂಸಾರಂ?’ ಎಂದು ಸಾರಿದ್ದು.
ಪ್ರ : ಹೆಂಡ್ರಿಲ್ಲದ ಮನೆ, ಕೂರಗವಿಲ್ಲದ ಕದ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ
೭೪೭. ಕೂಲಿಸಿ ಹೋಗು = ನಾಶವಾಗು, ದಡ ಕುಸಿದು ಹೋಗು
(ಕೂಲ = ದಡ)
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಕೀಲು ಸುಳಿ ಎತ್ತು ತಂದ್ರೆ ಮನೆ ಕೂಲಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ.
೭೪೮. ಕೂಸುಮರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು = ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಳುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಗಿಸಲು, ಅವರನ್ನು ಆಟವಾಡಿಸಲು ಬೆನ್ನಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ, ಮಗುವಿನ ಸೊಂಟವನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ, ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ‘ಕೂಸುಮರಿ ಬೇಕೇ ಕೂಸುಮರಿ’ ಎಂದು ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಹೊಲದ ಬಳಿಗೋ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಬಳಿಗೋ ಅತಿ ಮುದ್ದಿನಿಂದ ಸಾಕಿದ ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗರನ್ನೂ ಕೂಸುಮರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದುಂಟು.
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಕೂಸುಮರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಂಕುಳ ಸಂದಿ ಕೈಯಿಕ್ಕಿದ !
೭೪೯. ಕೂಳು ಕುಕ್ಕು = ಅನ್ನ ಮದ ಹೆಚ್ಚಾಗು, ಅಹಂಕಾರ ಅಧಿಕವಾಗು
(ಕೂಳು = ಅನ್ನ) ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಬಂದ ‘ಅನ್ನ’ ಶಬ್ದ ಅಚ್ಚಗನ್ನಡದ ‘ಕೂಳು’ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮೂಲೆಪಾಲು ಮಾಡಿ ಮಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತಿತು. ಹೀಗೆಯೇ ಅಚ್ಚಗನ್ನಡ ‘ನೀರು’ ಶಬ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತದವರ ಪಾಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಮಣೆಯ ಮೇಲೆ ವಿರಾಜಮಾನವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ತೀನಂಶ್ರೀ ಅವರು “ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತದವರ ಅನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿದೆವು” ಎಂದು ವಿನೋದವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅನ್ನ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ “ತಂಗಳು ಬೆಂಗಳು” ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಳು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಪ್ರ : ನಿನಗೆ ಕೂಳು ಕುಕ್ತದೆ, ಏನ್ಮಾಡ್ತೀಯ ? ಕೂಳಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಗೋಳು
೭೫೦. ಕೂಳು ಹಾಕು = ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡು, ತಿಥಿ ಮಾಡು, ಪಿಂಡಹಾಕು.
ಕೂಳು ಎಂಬ ಶಬ್ದ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ‘ಅನ್ನ’ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು (ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅನ್ನ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಾಚುರ್ಯದಿಂದಾಗಿ) ಈಗ ತೀರಿ ಹೋದವರಿಗೆ ಪಿಂಡ ಹಾಕು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವುದುಂಟು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ‘ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಕೂಳಿಗೂ ಗತಿ ಇಲ್ಲ’ ‘ಹೊತ್ತಿಗ್ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೂಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೊತ್ತಿಗ್ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು’ ಇತ್ಯಾದಿ.
ಪ್ರ : ಇವತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ‘ಕೂಳು ಹಾಕ್ತೇವೆ’ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಹಂಗೆ ಬಂದುಬಿಡಿ.
೭೫೧. ಕೂಳೆ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಅಂಗಾಲು ಮೋಳೆ ಬೀಳು = ನಡೆಯಬಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ನೋವು ತಂದುಕೊಳ್ಳು
(ಕೂಳೆ = ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೊಯ್ದ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುವ ಬುಡ, ಮೋಟು; ಮೋಳೆ = ತೂತು)
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಕೂಳೆ ಮೇಲೆ ಹಾದರೆ ಅಂಗಾಲು ಹೈರಾಣ
ಸೂಳೆ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಕಂಗಾಲು ಪರಾಣ
೭೫೨. ಕೆಕ್ಕರಿಸು = ದ್ವೇಷಿಸು, ಸೇಡಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರು
(ಕೆಕ್ಕರಿಸು < ಕ್ಯಾಕರಿಸು < ಕೇಕರಿಸು = ಕಾಲು ಕೆರೆದು ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗೆಯುವ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮುವುದು, ಕ್ಯಾಕರಿಸಿ ಉಗಿಯುವುದು, ದುರುಗುಟ್ಟಿ ನೋಡುವುದು – ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡು)
ಪ್ರ : ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಹಂಗೆ ಕೆಕ್ಕರಿಸ್ತಾನೆ.
೭೫೩. ಕೆಚ್ಚಲು ಬಿಡು = ಸೊರ ಬಿಡು.
(ಕೆಚ್ಚಲು = ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೊಲೆಯ ಮೇಲುಭಾಗದ ಮಾಂಸಲಭಾಗ)
ಪ್ರ : ಕರ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಕೆಚ್ಚಲು ಬಿಡ್ತದೆ; ನೀನು ಮೊದಲೇ ಮೊಲೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಹಾಲು ಕರೆಯೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಒದೀತದೆ ಅಷ್ಟೆ, ಹಾಲೂ ಇಲ್ಲ ಗೀಲೂ ಇಲ್ಲ
೭೫೪. ಕೆಟ್ಟು ಕೆರ ಹಿಡಿದು ಹೋಗು = ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗು, ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದುಡಿಮೆಗೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು.
ಹಿಂದೆ ಕರೆ ಹೊಲಿಯುವ, ಮಾರುವ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಎಡಗೈ ಜಾತಿಯ ಜನ. ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲ ಹಾಕುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೇ ವಿನಾ ಅವರಿಗೆ ಉಳುವ ಭೂಮಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾತ್ ಸಮಾಜ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ವಂಚಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆರ ಹೊಲಿಯುವ ವೃತ್ತಿ ಏನೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಿಲ್ಲದ ನಿರ್ಗತಿಕನ ಅಂತಿಮ ನೆಲೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ವೃತ್ತಿ ಕೀಳೆಂಬ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವಂಥದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಯವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಜನ ಲಾಭದಾಯಕ ವೃತ್ತಿಯೆಂದು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸಮಾಧಾನದ ಸಂಗತಿ.
ಪ್ರ : ಅಯ್ಯೋ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಳಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟ ಕೆರ ಹಿಡಿದು ಹೋದ.
೭೫೫. ಕೆತ್ತ ಕೆತ್ತ ಸಿಬರಾಗು = ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಮಥನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗು, ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಿಸು
(ಕೆತ್ತ ಕೆತ್ತ < ಕೆತ್ತುತ್ತಾ ಕೆತ್ತುತ್ತಾ; ಸಿಬರು = ಮರದ ಸಣ್ಣ ರೇಕುಗಳು, ಕೂಳೆ) ಮರವನ್ನು ನಯಸ್ಸು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ನುಣುಪು ಮಾಡಲು ಬಾಚಿಯಿಂದ ಕೆತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಬರೆದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಅದನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ನುಣುಪು ಮಾಡಲು ಹೋದರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಬರು ಮೇಲೇಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದರ ಸಿಬರು ಏಳುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯು ನುಣುಪು ನಯವಾಗುವ ಬದಲು ಸಿಬರೆದ್ದು ಉರುಕು ಉರುಕಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಬಡಗಿ ವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲದ್ದು.
ಪ್ರ : ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಎದುರಾಡಬೇಡ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ‘ಕೆತ್ತಕೆತ್ತ ಸಿಬರು’ ಅಂತ?
೭೫೬. ಕೆದಕಿ ತದಕಿಸಿಕೊಳ್ಳು = ಹಿಂದಿನದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಾಡಿ ಮೂಳೆ ಮುರಿಸಿಕೊಳ್ಳು
(ಕೆದಕು = ಕೆದರು, ಬೆದಕು; ತದಕು = ಹೊಡಿ)
ಪ್ರ : ಹಿಂದಿನದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆದಕಿ ಅವನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತದಕಸಿಕೊಂಡ

೧೯) ಜನಪದ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ಕೋಶ: ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ವಿಶ್ವಕೋಶ (ಕ೩)

ಜನಪದ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ಕೋಶ: ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ವಿಶ್ವಕೋಶ (ಕ೩)
೬೨೦. ಕಳ್ಳಿ ಹೋಗು = ಬವಳಿ ಬಂದಂತಾಗು, ಸೊರಗಿದಂತಾಗು
(ಕಳ್ಳಿ < ಕಳಲಿ – ಸೊರಗಿ)
ಪ್ರ : ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕಳ್ಳಿ ಹೋದಂತಾಗಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದೆ.
೬೨೧. ಕಳ್ಳು ಕಿತ್ತ ಬೆಕ್ಕಿನಂತಿರು = ಒಣಗಿಕೊಂಡಿರು, ಮೂಳೆಚಕ್ಕಳವಾಗಿರು
(ಕಳ್ಳು < ಕರುಳು) ಕಾಡು ಬೆಕ್ಕಿನ ಕರುಳನ್ನು ಕಿತ್ತು, ಒಣಗಿಸಿ, ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರುವ, ಕೊಳ್ಳುವ ಪದ್ಧತಿ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ.
ಪ್ರ : ತೋಳನಂಥ ಗಂಡಿಗೆ ಕಳ್ಳು ಕಿತ್ತ ಬೆಕ್ಕಿನಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಸರಿಜೋಡಿಯಾಗ್ತದ?
೬೨೨. ಕಳ್ಳು ಕೊಟ್ಟು ನೆಳ್ಳು ಮಾಡು = ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ಹೂಡು ಮಾಡು
(ಕಳ್ಳು < ಕರುಳು ; ನೆಳ್ಳು < ನೆರಳು)
ಪ್ರ : ಕಳ್ಳು ಕೊಟ್ಟು ನೆಳ್ಳು ಮಾಡಿದ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದಿರನ್ನು ಅನಾದರ ಮಾಡೋಕಾಗುತ್ತ?
೬೨೩. ಕಳ್ಳು ತೆಗೆದು ಕಾಲಿಗೆ ಸುತ್ತು = ಮದುವೆ ಮಾಡು, ಹೆತ್ತ ಕರುಳ ಕುಡಿಯನ್ನು ಅಳಿಯನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕು.
ಮರಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮರ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಆಧಾರಸ್ತಂಭ. ಮಳೆಗಾಳಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಬಳ್ಳಿ ಮರದ ಆಸರೆ ಬಯಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಪಲ್ಲವಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಕಾಯಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಮೂಡಿರಬಹುದಾದ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಇದು.
ಪ್ರ : ನಮ್ಮ ಕಳ್ಳು ತೆಗೆದು ನಿನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ; ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ನಿನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು.
೬೨೪. ಕಳ್ಳು ಬಳ್ಳಿಗೇ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳು = ಸಂಬಂಧದೊಳಗೇ ಮದುವೆಯಾಗು
(ಕಳ್ಳು ಬಳ್ಳಿ = ನೆಂಟಸ್ತನ, ವಂಶ)
ಪ್ರ : ನಮ್ಮ ಕಳ್ಳು ಬಳ್ಳಿಗೇ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ.
೬೨೫. ಕಳ್ಳು ಪಚ್ಚಿ ಹೊರಡಿಸು = ಸಾಯಬೀಳ ಸದೆ ಬಿಡಿ
(ಪಚ್ಚಿ = ಬೋಟಿ, ಜಠರ)
ಪ್ರ :ಏನಾದರೂ ಗರ್‌ಮಿರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕಳ್ಳು ಪಚ್ಚಿ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹುಷಾರ್ !
೬೨೬. ಕಳ್ಳು ಬಿರಿಯ ಪೋಣಿಸು = ಕಂಠ ಪೂರ್ತಿ ಉಣ್ಣು, ಕರುಳು ಹಿಗ್ಗುವಂತೆ ತಿನ್ನು
(ಬಿರಿಯ = ಅರಳುವಂತೆ, ಅಗಲಗೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಪೋಣಿಸು = ತುತ್ತನ್ನು ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದನ್ನು ಸೇರಿಸು, ದಾರಕ್ಕೆ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಏರಿಸಿದಂತೆ)
ಪ್ರ : ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳು ಬಿರಿಯ ಪೋಣಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಊಟ ಬೇಡ
೬೨೭. ಕಾಕಾ ಎನ್ನು = ಕಾಗೆಯಂತೆ ಸದಾ ಕ್ರಾಕ್ರಾ ಎಂದು ಅರಚು, ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸದಿರು
ಪ್ರ: ಗಾದೆ – ಬೆಳ್ಳಯ್ಯ ಕಾ
ಅರಿವಯ್ಯ ಮೂಕ
೬೨೮. ಕಾಗೆ ಎಂಜಲು ಮಾಡು = ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಕಡಿದುಕೊಂಡು, ಕೊಂಚ ಕೊಡು
ಹಣ್ಣನ್ನು ಭಾಗಮಾಡಲು ಹತಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಬಾಯಿಂದ ಕಡಿದು, ಹೋಳು ಎಂಜಲಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುವುದುಂಟು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಗೆ ಎಂಜಲು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ- ಕೊಂಚ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ.
ಪ್ರ : ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನಕನದು ಸಿಂಹಪಾಲು, ಉಳಿದವರದು ಕಾಗೆ ಎಂಜಲು
೬೨೯. ಕಾಜಿ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡು = ಕಣ್ಣೊರೆಸುವ ನ್ಯಾಯಮಾಡು, ತಿಪ್ಪೆ ಸಾರಿಸುವ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡು
(ಕಾಜಿ = ಮಹಮ್ಮದೀಯ ಸಂತ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ)
ಪ್ರ : ಹಿಂಗೆ ಕಾಜಿ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ತಪ್ಪಿಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ.
೬೩೦. ಕಾತಾಳ ಪಡು = ರೋಷದ್ವೇಷಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗು, ಕೇಡಿನಿಂದ ಕುದಿ
(ಕಾತಾಳ < ಘಾತಾಳ < ಘಾತಾಳಿಕೆ = ಕೇಡು, ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಉದ್ವೇಗ)
ಪ್ರ : ಮನುಷ್ಯ ಸಂಯಮದಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಕಾತಾಳ ಪಡಬಾರದು.
೬೩೧. ಕಾದು ಕಾದು ಕಣ್ಣು ಬೆಳ್ಳಗಾಗು = ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣು ನಿಸ್ತೇಜವಾಗು, ಬಾಡಿದಂತಾಗು
ಪ್ರ : ಕಾದು ಕಾದು ಕಣ್ಣು ಬೆಳ್ಳಗಾದವೇ ವಿನಾ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ.
೬೩೨. ಕಾಯಿಗಟ್ಟು = ಗಂಟಾಗು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗು
ಪ್ರ : ಒಳದೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಹದಗಳ್ಳೆ ಕಾಯಿಗಟ್ಟಿದೆ
೬೩೩. ಕಾರ ಅರೆ = ಕೇಡು ಬಗೆ, ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸು
ಪ್ರ : ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ ನನಗೇ ಕಾರ ಅರೆದನಲ್ಲಪ್ಪ ಅವನು
೬೩೪. ಕ್ಯಾಕ ಹಾಕು = ನಲಿ, ಸಂತೋಷ ಸೂಚಿಸು
(ಕ್ಯಾಕ < ಕೇಕೆ)
ಪ್ರ : ಘನತೆ ಗಾಂಭಿರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ, ಕುಡಿದು ಕ್ಯಾಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಣೀತಾ ಅವರೆ
೬೩೫. ಕ್ಯಾರೆ ಅನ್ನದಿರು = ಏನು ಎನ್ನದಿರು, ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರು
(ಕ್ಯಾರೆ < ಕ್ಯಾ + ರೆ = ಏನಯ)
ಪ್ರ : ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರೂ ಕ್ಯಾರೆ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ
೬೩೬. ಕ್ವಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು = ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗು
(ಕ್ವಾರಣ್ಯ < ಕೋರನ್ನ = ಕೋರಕ್ಕಿ, ಒಂದು ಬಗೆಯ ಧಾನ್ಯ) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುರುಬ ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನು ಒಡೇರಯ್ಯ (< ಒಡೆಯರ್) ನೋರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕಾಲಿಗೆ ಜಂಗು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ವಾರುಣ್ಯ ಭಿಕ್ಷಾ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಜೋಳಿಗೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು. ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಆ ಮೂಲದ್ದು.
ಪ್ರ : ಮನೇಲಿ ನಿತ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಮಾಣ್ಯ ಆಗ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಕ್ವಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಗತಿ ಬರಬಹುದು.
೬೩೭. ಕಾಲ ಹಾಕು = ಜೀವನ ಸಾಗಿಸು
ಪ್ರ : ಕಷ್ಟವೋ ಸುಖವೋ ಒಬ್ಬರ ಬಾಯಿಗೆ ಬರದಂತೆ ಕಾಲ ಹಾಕೋದು ಮುಖ್ಯ.
೬೩೮. ಕಾಲು ಕಟ್ಟು = ಓಲೈಸು, ಅಂಗಲಾಚು
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಕಾರ್ಯವಾಸಿ ಕತ್ತೆ ಕಾಲು ಕಟ್ಟು
೬೩೯. ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಹುಡುಕು = ಹಿಟ್ಟಾಗಿ ಹಿಸುಕು, ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಶೋಧಿಸು.
ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಓಡಲಾಗದಂತೆ ಕಾಲುಕಟ್ಟಿ ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಗ್ಗುಲನ್ನೂ ಹಿಟ್ಟಾಗಿ ಹಿಸುಕು ಶೋಧಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಮೂಡಿದೆ.
ಪ್ರ : ದೇಶಾನೆ ಕಾಲ್ಕಟ್ಟಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಎಮ್ಮೆ ಪತ್ತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
೬೪೦. ಕಾಳು ಕೀಳು = ಹೊರಡು, ಸ್ಥಳಬಿಡು
ಪ್ರ : ನನ್ನ ಮುಖ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ,ಲ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲು ಕಿತ್ತ
೬೪೧. ಕಾಲು ಕೆರೆದು ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗಿ = ತಾನಾಗಿಯೇ ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲು
(ಕ್ಯಾತೆ < ಕೇತೆ = ಜಗಳ) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ಗೂಳಿಗಳು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ ಎಂಬಂತೆ ಅಥವಾ ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತೆ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ನೆಲವನ್ನು ಪರ್ರ‍್ಪರ್ರ‍ನೆ ಕೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ವರ್ತನೆ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ.
ಪ್ರ : ಅವನೇ ಕಾಲು ಕೆರೆದು ಕ್ಯಾತೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ?
೬೪೨. ಕಾಲು ಪದ ಹೇಳು = ನೋವಾಗು, ನೋವಿನಿಂದ ತಕಪಕ ಕುಣಿ
(ಪದ ಹೇಳು = ಪಲುಕು, ಕಂಪನರಾಗಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗು)
ಪ್ರ : ನಡೆದೂ ನಡೆದೂ ಕಾಲು ಪದ ಹೇಳ್ತವೆ, ನಾನೀಗ ಬರಲಾರೆ
೬೪೩. ಕಾಲು ಕಸಕ್ಕೆ ಕಡೆಯಾಗು = ಕೀಳಾಗು, ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗು
ಕಾಲುಕಸವನ್ನು ಗುಡಿಸಿ ಮೂಲೆಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೊರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉಳ್ಳವರು ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ದೂರವಿಡುವ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರ: ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಲುಕಸಕ್ಕೆ ಕಡೆಯಾಗಿ ಕಂಡ್ರು
೬೪೪. ಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ನುಸಿ = ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸು
(ನುಸಿ < ನುಸುಳು = ತೆವಳು) ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲುಗೆಲುವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಥ ಕಟ್ಟುವುದು ಅಥವಾ ಬಾಜಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪೌರುಷಕ್ಕೆ ಕುಂದು ತರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗುವ ಮೂಲಕ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ನುಡಿಗಟ್ಟಿದು.
ಪ್ರ : ಇದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಸಾಬೀತಾದರೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲುಕೆಳಗೆ ನುಸಿಯೋಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧ
೬೪೫. ಕಾಲು ಕೆಳಗಿನ ನೋಟ ನೋಡು = ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಿರು, ತತ್‌ಕ್ಷಣದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು
ಪ್ರ : ಕಾಲು ಕೆಳಗಿನ ನೋಟ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಕೂಡುಕುಟುಂಬ ಚುಪ್ಪಾನು ಚೂರಾಗ್ತದೆ.
೬೪೬. ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳು = ತನಗೆ ತಾನೇ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು
ಪ್ರ : ನಿನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನೀನೇ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡು
೬೪೭. ಕಾಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಕೆಲಸಾನಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡು = ಭಯಭಕ್ತಿ ವಿನಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರು
ಪ್ರ : ಕಾಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಕೆಲಸಾನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನಾವೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹುಳ ಬೀಳ್ತವೆ ಅಷ್ಟೆ.
೬೪೮. ಕಾಲವಾಗು = ಮರಣ ಹೊಂದು
(ಕಾಲ = ಯಮ, ಆಯಸ್ಸಿನ ಅವಧಿ)
ಪ್ರ : ಅವನು ಕಾಲವಾಗಿ ಆಗಲೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂತು.
೬೪೯. ಕಾಲಿಕ್ಕು = ಪ್ರವೇಶಿಸು, ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡು
ಪ್ರ : ಅವನು ಕಾಲಿಕ್ಕಿದ ಮನೆ ಎಕ್ಕ ಹುಟ್ಟೋಗದಂತೂ ನಿಜ
೬೫೦. ಕಾಲಿಗೆ ಕಾಲು ಹೆಚ್ಚಾಗು = ಸಂತಾನ ವೃದ್ಧಿಯಾಗು
ಪ್ರ : ಒಂದು ಕುರಿ ಒಂದು ಟಗರು ತಂದು ಸಾಕಿದ್ರೆ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಾಲಿಗೆ ಕಾಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಂದೆಯೇ ಆಗಬಹುದು.
೬೫೧. ಕಾಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳು = ಕಾಲುನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡು, ವಾಹನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯದಿರು.
ಪ್ರ : ನೀವು ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಸ್ಸಿಗೇ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಕಾಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದೆ.
೬೫೨. ಕಾಲಿಗೆಬೀಳು = ನಮಸ್ಕರಿಸು
ಕಿರಿಯರು ಹಿರಿಯರ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುವ ಪರಿಪಾಠವಿತ್ತು. ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಣ್ಣುಗಂಡುಗಳು ಹಿರಿಯರ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಮಠಾಧೀಶರ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಪರಿಪಾಠ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೂಲದ ಕಲ್ಪನೆ ಇಂದಿಗೂ ಕೊಡಗಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಕಂಡಕಂಡೋರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ರು
ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ
೬೫೩. ಕಾಲಿಗೆ ಸರವಿ ಹಾಕು = ಮರಣ ಹೊಂದು
ಹೊರೆ ಕಟ್ಟಲು ನೆದೆಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಸೆದು ಮಾರುದ್ದದ ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ಸರವಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ‘ಕುರುಡ ಸರವಿ ಹೊಸೆದಂಗೆ’ ಎಂಬ ಗಾದೆ, ಕಣ್ಣಿರುವವರು ಮಾರುದ್ದವನ್ನು ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುದಿಯನ್ನು ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಅತ್ತೆಸದು, ಬೇರೊಂದನ್ನು ಹೊಸೆಯಲು ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸರವಿಯ ಅಂದಾಜು ಉದ್ದ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹೊಸೆಯುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಔಚಿತ್ಯರಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಣವನ್ನು ಚಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸರವಿ ಹಾಕಿ ಬಿದಿರ ಬೊಂಬಿಗೆ ಬಿಗಿಯುತ್ತಾರೆ, ಹೆಣ ಜಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳದಿರಲೆಂದು. ಗುಂಡಿಯ (ಸಮಾಧಿ) ಬಳಿ ಚಟ್ಟವನ್ನು ಇಳಿಸಿ, ಸರವಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ, ಹೆಣವನ್ನು ಗುಂಡಿಯ ಒಳಗೆ ಮಲಗಿಸಿ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಆಚರಣಾ ಮೂಲವುಳ್ಳದ್ದು ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು.
ಪ್ರ : # 360. Begur Hobli. Near Yelanhalli Village. Kopa Main Road. Bangalore-560 058
ಇವನ ಕಾಲಿಗೆ ಸರವಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೇ ಈ ಮನೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋದು
೬೫೪. ಕಾಲುಗುಣ ನೋಡು = ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯ ಅಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸು.
ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಾಲ್ಗುಣ ಮನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಜನಪದರಲ್ಲಿದೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೂಸು ಈ ನುಡಿಕಟ್ಟು.
ಪ್ರ : ಮನೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸೊಸೆಯ ಕಾಲ್ಗುವೇ ಕಾರಣ.
೬೫೫. ಕಾಲ್ಧೂಳಾಗು = ಭೇದಿಯಾಗು, ಹೊ‌ಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಿಸಿಕೊಳ್ಳು
ಕಾಲಿನ ಧೂಳಿನಿಂದ ಸೋಂಕಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಜನಪದರು ‘ಕಾಲ್ಧೂಳು ತೆಗೆ’ ಯುವ ಅಂಧ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿದ್ಯೆ ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಂಥ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ.
ಪ್ರ : ಕಾಲ್ಧೂಳಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಮೊದಲು ಕಾಲ್ಧೂಳು ತೆಗೀರಿ.
೬೫೬. ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳು = ಕಾಪಾಡು ಎಂದು ಗೋಗರೆ, ಅಂಗಲಾಚು.
ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳುವುದು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ. ಆದರೆ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶ್ರೀಮಂತ ಜಮೀನ್ದಾರರ, ಕಟುಕರ, ಕೇಡಿಗರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕರಗಿಸಲೋಸುಗ. ಮಂಡಿಯೂರಿ ಅವರ ಕಾಲುಗಳೆರಡನ್ನೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಬಾಚಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಗೋಗರೆಯುವ ಚಿತ್ರ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರ : ಕಾಲು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಾಗೆ ಖಂಡುಗ ಸುರಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಆ ಕಟುಕನ ಎದೆ ಕರಗಿದ್ರೆ ಕೇಳು.
೬೫೭. ಕಾಲು ಜಾರು = ಅಡ್ಡದಾರಿಗಿಳಿ, ಶೀಲ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು
ಪ್ರ : ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಜಾರಿದೋರೆ, ಶೀಲೋಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾರುಬಾರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ.
೬೫೮. ಕಾಲು ಮಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗು = ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೋಗು.
(ಮಡಿ = ಮಡಿಚು) ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಲೀ ಗಂಡಾಗಲೀ ಕುಕ್ಕುರುಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪೈಜಾಮಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷರ ಪ್ಯಾಂಟುಗಳು ಉಡುಪಾಗಿ ಮೆರೆಯತೊಡಗಿದಾಗ ಗಂಡಸರು ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ಉಚ್ಚೆ ಹುಯ್ಯುವ ಪದ್ಧತಿ ಬೆಳಸಿಕೊಂಡರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪುರುಷಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೆಣ್ಣು ಕನಿಷ್ಠ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಈ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಹೊಸ ಭಂಗಿಯನ್ನೇ ಮಾನದಂಡವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ‘ಕಾಲ್ಮೇಲೆ ಉಚ್ಚೆ ಹುಯ್ಕೊಳೋರು’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿರುವುದೂ ಉಂಟು, ಲೇವಡಿ ಮಾಡುವ ಜೂರತ್ತಿನ ಗಂಡಸರೂ ಉಂಟು. ಇದು ಅವರ ಅಜ್ಞಾನದ ಕ್ಷುಲ್ಲಕತನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹರಾಜಿಗೆ ಇಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ.
ಪ್ರ : ಹಿತ್ತಲಿಗೆ ಕಾಲು ಮಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ, ಹಾಳು ಬೆಕ್ಕು ಬಂದು ಹಾಲು ಕುಡಿದುಬಿಟ್ಟಿದೆ.
೬೫೯. ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರು = ರಾಜನಂತೆ ದರ್ಬಾರು ನಡೆಸು
ಪ್ರ : ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋರಿಗೆ ಹಬೆಯಾಡುವ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯೂಟ. ಆದರೆ ಎರಡು ಕಾಲು ಒಂದ್ಕಡೆ ಇಡದಂಗೆ ಗೇದು ಬಂದೋರಿಗೆ ಆರಿದ್ದೋ ಹಳಸಿದ್ದೋ ಊಟ.
೬೬೦. ಕಾಲು ಮೆಟ್ಟಿ ಕಾಲು ಸಿಗಿದು ಊರಬಾಗಿಲಿಗೆ ತೋರಣಕಟ್ಟು = ರಾಜಾರೋಷ್ಟಾಗಿ
ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸು
(ಮೆಟ್ಟಿ = ಕಾಲಲ್ಲಿ ತುಳಿದುಕೊಂಡು, ತೋರಣ = ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಮಾಂದಳಿರ ಮಾಲೆ)
ಪ್ರ : ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಉಚ್ಚೆ ಹುಯ್ಕೊಳ್ಕೋ ನೀನು ನನಗೆ ಕಾಲೆತ್ತಿ ಒದೆಯೋಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತೀನಾ, ಕಾಲುಮೆಟ್ಟಿ ಕಾಲು ಸಿಗಿದು ಊರಬಾಗಿಲಿಗೆ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ.
೬೬೧. ಕಾಲೂರು = ಇಳಿದು ಕೊಳ್ಳು, ನೆಲೆಗೊಳ್ಳು
ಪ್ರ : ಪಡುವಲ ಕಡೆ ಮಳೆ ಕಾಲೂರಿತು, ಬೇಗೆ ಬೇಗ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕು, ಮಳೆಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ.
೬೬೨. ಕಾಲೆತ್ತು = ರತಿಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗು
ಪ್ರ : ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಕಾಲೆತ್ತಿದರೆ ಕೆಟ್ಟಂತೆಯೇ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕ್ಕಿದೋರಿಗೆ ಕಾಲೆತ್ತಿದರೂ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಅರಿವಿರಲಿ.
೬೬೩. ಕಾಲೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳು = ಕಾಯಿಲೆ ಮಲಗು, ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿ
ಪ್ರ : ಕೆಟ್ಟ ಆಟ ಆಡಿ, ಈ ವಯಸ್ಸಿಗಾಗಲೇ ಕಾಲೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
೬೬೪. ಕಾಲೆಳೆ = ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಿಸದೆ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಜಗ್ಗು, ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡು
ಪ್ರ : ಕಾಲೆಳೆಯೋ ಬುದ್ಧಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಲ್ಲಿ ಇರೋತನಕ, ಇವರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ
೬೬೫. ಕಾವು ಕೂರು = ಚಿಂತಿಸು, ಮನನ ಮಾಡು.
ಕೋಳಿಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾವು ಕೂತು ಮರಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಒಂದು ರೀತಿ ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತವೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ
ಪ್ರ : ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕಾವು ಕೂತಿದ್ದೇನೆ.
೬೬೬. ಕಾವು ಹಿಡ್ಕೋ ಅನ್ನು = ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನು, ಮೋಸ ಮಾಡು
(ಕಾವು < ಕಾಪು < ಕಾಂಬು (ತ) = ಹಿಡಿ [Handle]) ಪ್ರಸ್ತುತ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾವು ಎಂಬುದು ಪುರುಷಜನನೇಂದ್ರಿಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಮಾವ, ಹಿಡ್ಕೋ ನನ್ನ ಕಾವ
೬೬೭. ಕಾಸಿಗೆ ಕಡೆಯಾಗಿ ಕಾಣು = ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣು, ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣು
ಪ್ರ : ಆ ಮನೇಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಸಿಗೆ ಕಡೆಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ನಾನಿರಲ್ಲ
೬೬೮. ಕಾಸಿಗೆ ಕಾಸು ಗಂಟು ಹಾಕು = ಜಿಪುಣತನದಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಕೂಡಿಡು
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಕಾಸಿಗೆ ಕಾಸು ಗಂಟು ಹಾಕಿದೊ?
ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂಟು ಹಾಕಿದೊ?
೬೬೯. ಕಾಸಿಗೊಂದು ಕೊಸರಿಗೊಂದು ಸಿಕ್ಕು = ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕು, ಸಸ್ತಾ ಬೆಲೆಗೆ ದೊರಕು
(ಕೊಸರು = ಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಗ)
ಪ್ರ : ಇವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ದುಬಾರಿ ಕೊಡಬೇಕು ? ಸಂತೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಸಿಗೊಂದು ಕೊಸರಿಗೊಂದು ಸಿಕ್ತವೆ
೬೭೦. ಕಾಸಿ ಸೋಸಿ ಕೊಡು = ಒಪ್ಪ ಮಾಡಿ ಕೊಡು
(ಕಾಸಿ < ಕಾಯಿಸಿ, ಸೋಸಿ < ಶೋಧಿಸಿ)
ಪ್ರ : ತುಪ್ಪವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಜಾಲರಿಯಿಂದ ಸೋಸಿ ಬಡಿಸಬೇಕು
೬೭೧. ಕಾಸು ಕರಿಮಣಿ ಇಲ್ಲದಿರು = ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದಿರು, ಹಣವಿಲ್ಲದಿರು
ನಾಣ್ಯ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಡಕೆ, ಕವಡೆ, ಕರಿಮಣಿಗಳು ವಿನಿಮಯದ ಸಾಧನಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಸುಕರಿಮಣಿ ಜೋಡುನುಡಿಯಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಮೊದಲಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಕರಿಮಣಿ.
ಪ್ರ : ಕಾಸು ಕರಿಮಣಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಕಾಗ್ತದ?
೬೭೨. ಕಾಸು ಬಿಚ್ಚದಿರು = ಲೋಭಿಯಾಗಿರು, ಕಾಸನ್ನು ಜೇಬಿನಿಂದ ತೆಗೆಯದಿರು
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಕಾಸೂ ಬಿಚ್ಚ, ಕುಬುಸಾನೂ ಬಿಚ್ಚ
೬೭೩. ಕ್ವಾಚೆ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿರು = ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿರು
(ಕ್ವಾಚೆ < ಕೋಚೆ = ಡೊಂಕು, ಓರೆ, ವಕ್ರ)
ಪ್ರ : ಇಂಥ ಕ್ವಾಚೆ ಸ್ವಭಾವದೋನ್ನ ನಾನು ಕಂಡಿರಲೇ ಇಲ್ಲ
೬೭೪. ಕ್ವಾಷ್ಟ ಹತ್ತು = ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬರು
(ಕ್ವಾಷ್ಟ < ಕೋಷ್ಠ < ಕುಷ್ಠ = ಬೆರಳುಗಳು ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಕೊಳೆತು ಉದುರುವ ರೋಗ)
ಪ್ರ : ಕೆನ್ನೆ ಚುರುಗರಿಯೋ ಹಂಗೆ ಹೊಡೆದು ಹೋದ್ನಲ್ಲೆ, ಇವನ ಕೈಗೆ ಕ್ವಾಷ್ಟ ಹತ್ತ !
೬೭೫. ಕಿಟ್ಟಗಟ್ಟು = ಕರಿಕಾಗು, ಮಂಕಾಗು
(ಕಿಟ್ಟಗಟ್ಟು < ಕಿಟ್ಟ + ಕಟ್ಟು = ಕಿಲ್ಬಿಷ ದಟ್ಟವಾಗು)
ಪ್ರ : ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡು ಬತ್ತಿದ ಕಿಟ್ಟ ಕೆಡವಿ, ದೀಪವನ್ನು ರಜಗೊಳಿಸು
೬೭೬. ಕಿಡಿಕಿಡಿಯಾಗು = ರೋಷಾವೇಶದಿಂದ ಹಾರಾಡು, ಬೆಂಕಿಯ ಅವಲಾಗು.
ತೂಬರೆ ಮರದ ಸೌದೆಯನ್ನು ಒಲೆಗಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಚಟಪಟ ಎಂದು ಕಿಡಿಗಳನ್ನು ಕಾರತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ
ಪ್ರ : ಆ ಸುದ್ಧಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಕಿಡಿಕಿಡಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟ ಮಾರಾಯ
೬೭೭. ಕಿತ್ತು ಈಡಾಡು = ಚೆಲ್ಲಾಡು, ಹರಿದು ಹಲ್ಲಂಡೆ ಮಾಡು
ಪ್ರ : ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರಿಸಿದ್ರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹಲ್ಲಾಗಿ ಕಿತ್ತು ಈಡಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ
೬೭೮. ಕಿತ್ತರೆ ಬರದಂತಿರು = ಪರಸ್ಪರ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರು, ನಿಕಟಸ್ನೇಹದಿಂದಿರು
ಪ್ರ : ಮೊದಲು ಕಿತ್ತರೆ ಬರದಂಗಿದ್ದೋರು, ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಸೀಗೆಕಾಯಿ
೬೭೯. ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜಡಿ = ರಭಸದಿಂದ ಗುದ್ದು, ಸಂಭೋಗಿಸು
(ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ < ಕಿಳ್‌ಪೊಟ್ಟೆ = ಕೆಳ ಹೊಟ್ಟೆ; ಜಡಿ = ಹೊಡಿ, ಗುದ್ದು, ಸಂಭೋಗಿಸು)
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ ಹಿಡಿಕೊಳ್ಳಂಗೆ ಜಡಿದ
ತನ್ನ ತೀಟೆ ತೀರ್ತಲೇ ಕಡೆದ
೬೮೦. ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಕಟ್ಟು = ಬೆಲೆಗಟ್ಟು
(ಕಿಮ್ಮತ್ತು = ಬೆಲೆ)
ಪ್ರ : ಕುವತ್ತು ನಿಯತ್ತುಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಬೇಕು
೬೮೧. ಕಿರ್ದಿ ಬಿಚ್ಚು = ಜಮಾಖರ್ಚಿನ ವಿವರ ತೆಗಿ
(ಕಿರ್ದಿ = ಶಾನುಭೋಗದ ಲೆಕ್ಕದ ಪುಸ್ತಕ)
ಪ್ರ : ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಹಳೇ ಕಿರ್ದಿ ಬಿಚ್ಚಬೇಡ, ಅದುಮಿಕೊಂಡಿರು
೬೮೨. ಕಿರ್ಬೆಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಕುಣಿಸು = ಮನ ಬಂದಂತೆ ಆಟವಾಡಿಸು
(ಕಿರ್ಬೆಳ್ಳು < ಕಿರುಬೆರಳು = ಸಣ್ಣ ಬೆಟ್ಟು)
ಪ್ರ : ಸಣ್ಣಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಸಸಾರ ಮಾಡಿಬ್ಯಾಡ, ಗಂಡನ್ನ ಕಿರ್ಬೆಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಕುಣಿಸ್ತಾಳೆ.
೬೮೩. ಕಿಲುಬನಾಗಿರು = ಜಿಪುಣನಾಗಿರು
(ಕಿಲುಬು = ಕಿಟ್ಟ, ಕಿಲ್ಬಿಷ)
ಪ್ರ : ಗಾದೆ – ಕಿಲುಬ ಹಾರುವಯ್ಯ ಕಚ್ಚೇರವೆ ಒಳಗೆ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ
೬೮೪. ಕಿಲುಬನ ಹತ್ತಿರ ಗಿಲುಬು = ಜಿಪುಣನ ಹತ್ರ ಕೀಳು
(ಕಿಲುಬ = ಕಿಲುಬು ಹಿಡಿದವನು, ಜಿಪುಣ ; ಗಿಲುಬು =ಕೀಳು, ಗುಂಜು
ಪ್ರ : ಕಿಲುಬನ ಹತ್ರ ಕಾಸುನ ಗಿಲುಬುವ ಇವನು ಮಹಾ ಕಿಲುಬ
೬೮೫. ಕಿಲುಬು ಹಿಡಿ = ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು, ಜಡ್ಡುಗಟ್ಟು, ಜೀವವಿರೋಧಿಯಾಗಿರು
ಪ್ರ : ಕಿಲುಬು ಹಿಡಿದು ಕೂತೋರಿಗೆ ಜೀವಪರವಾದ ಒಲವುನಿಲುವುಗಳಿರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?
೬೮೬. ಕಿವಿ ಕಿತ್ತ ನಾಯಾಗು = ಮೆತ್ತಗಾಗು, ಕಯಕ್‌ಕುಯಕ್ ಅನ್ನದಿರು
ಪ್ರ : ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ, ಈಗ ಕಿವಿ ಕಿತ್ತ ನಾಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
೬೮೭. ಕಿವಿಗೆ ಕಲ್ಮುಳ್ಳು ಹುಯ್ಯಿ = ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಕೊರೆ, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಪದೆಪದೇ ಹೇಳು
ಹಸೆಕಲ್ಲು (< ಹಾಸುಗಲ್ಲು) ಮತ್ತು ಗುಂಡುಕಲ್ಲು ಸವೆದು ನುಣ್ಣಗಾದರೆಕಾರ ಮಸಾಲು ನುಣ್ಣಗೆ ಅರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕಲ್ಲುಕುಟಿಗನನ್ನು ಕರೆಸಿ ಉಳಿಯಿಂದ ಕಲ್ಮುಳ್ಳು ಹುಯ್ಯಿಸಿ, ಉರುಕುರುಕು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನುಣ್ಣಗಿನ ಕಲ್ಲನ್ನು ಉರುಕು ಮಾಡಲು ಹುಯ್ಯಿಸುವ ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಕಲ್ಮುಳ್ಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಚಾಣ (ಉಳಿ)ಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಮುಳ್ಳು ಮುಳ್ಳು ಮಾಡುವಂತೆ, ಮಾತಿನ ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದು ಕಿವಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಹುಯ್ಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವವಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಕುಟಿಗ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ನುಡಿಗಟ್ಟಿದು.
ಪ್ರ : ಅಯ್ಯೋ ಎದ್ದಾಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲೀವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಸಮ ಕಿವಿಗೆ ಕಲ್ಮುಳ್ಳು ಹುಯ್ದುಬಿಟ್ಟಳು, ಸಾಕು ಸಾಕು ಅಂದರೂ ಬಿಡದೆ.
೬೮೮. ಕಿವಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಹಿಂಡು = ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡು.
ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿದರೇ ನೋವು ಸಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನುರುಜುಗಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಿಂಡಿದರೆ ಆ ಯಮಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಶೋಷಕರ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ, ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಶಿಕ್ಷಾ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.
ಪ್ರ : ನಾನು ಕೊಂಚ ತಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕವ್ವ ಕಿವಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಹಿಂಡ್ತಾಳೆ, ನಾನಿನ್ನು ಬರ್ತೀನಿ
೬೮೯. ಕಿವಿಗೆ ರಸ ಹಿಂಡು = ಚಾಡಿ ಹೇಳು.
ಕಿವಿ ಪೋಟು (ನೋವು) ಬಂದರೆ, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯ ರಸ ಹಿಂಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಗ್ರಾಮೀಣರಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಆ ಜನಪದ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ.
ಪ್ರ : ಆ ಮಾಯಕಾತಿಯೇ ಅವನ ಕಿವಿಗೆ ರಸ ಹಿಂಡಿರೋದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ, ಅವನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
೬೯೦. ಕಿವಿಗೊಡು = ಆಲಿಸು, ಕೇಳು
ಪ್ರ : ಕಿವಿಗೊಡೋರೇ ಇಲ್ಲದಾಗ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಗತಿಯೇನು?
೬೯೧. ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚು = ಬುದ್ಧಿ ಗಲಿಸು, ವಿವೇಕ ಕಲಿಸು
ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣಾಗಿರಲಿ ಗಂಡಾಗಿರಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಕಿವಿಚುಚ್ಚುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದರೂ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚುವ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಗಂಡಸರ ಕಿವಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಹಿಂದುವೋ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಮೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಹಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಿಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿವಿ ನೋಡಿ ಮತ ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಕ್ಕೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ, ಬರುತ್ತಿದೆ, ಬರಬಹುದು
ಪ್ರ : ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಮ್ಮವ್ವನೂ ನನಗೆ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಿದ್ದಾಳೆ, ತಿಳಕೋ
೬೯೨. ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚು = ಚಾಡಿ ಹೇಳು
ಪ್ರ : ಯಾರೋ ಅವನಿಗೆ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈ ರಂಪ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
೬೯೩. ಕಿವಿ ನೆಟ್ಟಗಾಗು = ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗು, ಜಾಗೃತಿ ಚಿಗುರ ತೊಡಗು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಯಿಗಳು, ದನಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೋಲು ಬಿದ್ದ ಕಿವಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಲಿಸತೊಡಗುತ್ತವೆ, ಅಪಾಯದ ಗಂಟೆ ಸದ್ದು ಇರಬಹುದೇ ಎಂದು, ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವರ್ತನೆ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ.
ಪ್ರ : ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬಂತಪ್ಪಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಿವಿ ನೆಟ್ಟಗಾದವು.