ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

11 ನವೆಂಬರ್ 2015

ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು
1) ವಿಜಯವಾಣಿ
2) ಕನ್ನಡಪ್ರಭ
3) ಪ್ರಜಾವಾಣಿ
4) ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ
5) ಉದಯವಾಣಿ
6) ಕ್ರಾಂತಿ
7) ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ
8) ಹೊಸ ದಿಗಂತ

ಸಂಜೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

1) ಸಂಜೆವಾಣಿ
2) ಈ ಸಂಜೆ
3) ಸಂಜೆ ಕರ್ನಾಟಕ
4) ಮುಸ್ಸಂಜೆ

ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಪ್ರಜಾಪ್ರಗತಿ (ತುಮಕೂರು
ಜನತಾ ಮಾಧ್ಯಮ (ಹಾಸನ)
ಹಾಸನವಾಣಿ (ಹಾಸನ)
ಪ್ರಜೋದಯ (ಹಾಸನ)
ಜನಮಿತ್ರ (ಹಾಸನ)
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ (ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು)
ಆಂದೋಲನ (ಮಂದ್ಯ, ಮೈಸೂರು)
ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ
ಜನತಾ ವಾಣಿ (ದಾವಣಗೆರೆ)
ಸುದ್ದಿ ಮೂಲ ರಾಯಚೂರು)
ನಾಡೋಜ (ಬೆಳಗಾಂ)
ಜಯಕಿರಣ (ಮಂಗಳೂರು)
ಕೋಲಾರವಾಣಿ
ಸುದ್ದಿಬಿಡುಗಡೆ (ಕರಾವಳಿ)
ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ
ಕರಾವಳಿ ಅಲೆ


******************