ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014

10ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯಪಾಠಗಳು (ಹೊಸದು) - 10th Kannada Prose (new)10ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯಪಾಠಗಳು

17 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

 1. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮಹೇಶ್, ಅಭಿನ೦ದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದರ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ.

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 2. ನಿಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದದ್ದು.....ಮುಂದುವರೆಯಲಿ...

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 3. ಗುಣಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬೋಧನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ.
  ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 4. ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿಜುಲೈ 2, 2015 02:46 ಅಪರಾಹ್ನ

  ಆತ್ತೀಯ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 5. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಅಂತಃಸತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ದಾರೆ ಚಿಂತಿಸುವಂತೆ

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 6. ಸರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 7. ಹಳೆಗನ್ನಡ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು.

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ