ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

08 ಆಗಸ್ಟ್ 2018

books-market
*ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ* ಬ್ಲಾಗ್ ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಎಸ್. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ನೋಟ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ನೋಟ್ಸ್ಅನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರಲಾಗಿದೆ. 

ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಆಕಾರದಷ್ಟೇ ಇರುವ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆಯು ₹100 ಆಗಿದ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ *ಕೇವಲ ₹60* ಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :
ನವಿಲುಗರಿ ಪ್ರಕಾಶನ,
ಹಾಸನ.
9740053988

ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಹಾಗೂ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.***********************************************************