ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

31 ಆಗಸ್ಟ್ 2014

10ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ ಪಾಠಗಳು (ಹೊಸದು) - 10th Kannada Poems (New)


10ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ದ್ಯಪಾಠಗಳು
ಕ್ರ. ಸಂ
ಪದ್ಯಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
ವಿಷಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
ಮತ್ತು ಮಾನಕಗಳು
1
2
3
4
5
ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಓದಿರಿ
Download
6

7
8


8, 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿ ಹಳಗನ್ನಡ ಪದ್ಯಗಳ ಗಮಕ ವಾಚನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆ Download ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.


***********

12 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

 1. Hai Mahes Sir
  http://hassankannadaclub.blogspot.com and http://hassanddpi.blogspot.com we can find our jnanadeevige books as pdf files and we can download them also. Please attatch those files in your blog.
  Thanks and regards
  Ramesh K
  GHS Kuruvanka
  Arsikere tq

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 2. ಸರ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯ ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಏನಾದರು ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 3. 10ನೇತರಗತಿಯ ಶ್ಲೇಷಾಲಂಕಾರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 4. 10ನೇತರಗತಿಯ ಶ್ಲೇಷಾಲಂಕಾರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ