ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

ಬ್ಲಾಗ್ ಕುರಿತು

 ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಥಾಪಕರು:
          ಎಸ್.ಮಹೇಶ
          ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು,
          ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನಿಡುವಣಿ,
          ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ.
          ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಜಂಗಮವಾಣಿ : 9743316629
ಮಿಂಚಂಚೆ : mahesh.s282@gmail.com

ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ
ಈ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬುತ್ತಿರುವ
ನನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಮೈತ್ರಾ

ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು
* ಶ್ರೀ ಬೇದ್ರೆ ಮಂಜುನಾಥ
   ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕರು,
   ಆಕಾಶವಾಣಿ, ಹಾಸನ
   (ಶ್ರೀಯುತರ 'ಬ್ಲಾಗ್ BLOG ಬ್ಲಾಗ್' ಕೈಪಿಡಿ)
 
* ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜು.ಕೆ.ಎಸ್
    ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, 
    ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ತಟ್ಟೆಕೆರೆ,
    ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ.
    ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ.

* ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ
    ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, 
    ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನಿಡುವಣಿ, 
    ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ.

www.blogger.com  ಮತ್ತು www.google.com

***********

The Blog Created and Maintaining by:
          S.Mahesha,
          Asst. Master (Kannada)
          Govt. High School, Niduvani
          Holenarasipur Tq. Hassan Dist,
          Karnataka.
          Contact No : 9743316629
          Email ID : mahesh.s282@gmail.com

*************
Special Thanks To:
 DSERT and NCERT (ICT)

Dedicating To:
All My Students, Teachers and My Colleagues
  
Cordial Suggestion and Cooperation
My Wife  Mythra
Special Thanks To:
Sri Bedre Manjunath
Programme executive,
All India Radio FM, Hassan.
His Helpful Hand Book : 'Blog Blog Blog'

Sri Devaraju K S
The Head Master,
Adarsha Vidyalaya, Thattekere,
Holenarasipur Tq. Hassan Dist.

Sri Manjunatha Naik
The Head Master,
Govt. High School, Niduvani,
Holenarasipur Tq. Hassan Dist.

 ***********
ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ