ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ


ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ

     ಶರೀರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೃದುವಾದ ಅಂಗವೇ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇವೆರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಡಕು ಬಿಟ್ಟು ವರ್ತುಲಗಳು ಇದ್ದಂತೆ ಆದರೂ ಇವೆರಡುಕ್ಕೂ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಅದ್ದೇಶಗಳಿವೆ.
    ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಭಾಗ್ಯವೇ ಮಾನವ ಮೊದಲ ಗುರಿ. ಇಂತಹ ಗುರಿಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಎಂಬ ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯ ಪದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರವಾದ ಶರೀರ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಶರೀರದೊಳಗಿನ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ಡಾ॥ ಥಾಮಸ್ ಲುಡ್ ಇವರ ಪ್ರಕಾರ "ಮನೆ ಶಾಲೆ ಹಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೇಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅನುಭವಗಳ ಒಟ್ಟು ಪರಿಣಾಮವೇ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ".
    ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವು ಒಟ್ಟು ಮಗುವಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಶಿಕ್ಷಕನಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
      ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ, ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಸಮಾಜದ ಪಾತ್ರ ಬಹಳವಿದೆ. ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ಕೊಠಾರಿಯ ವರದಿ ತಾಷ್ಟ್ರದ ಭವಿಷ್ಯವು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಯೊಳಗೆ ನಿರ್ಮಾನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ.
   ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನು ದಿನನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಅವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೋಧನೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಅವಿಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಟದ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ರೂಢಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷಯಗಳು

 1. ಆಹಾರ
 2. ಆರೋಗ್ಯದ ರೂಢಿಗಳು
 3. ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು
 4. ರೋಗಗಳನ್ನು ಹರಡುವ ಅಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತವಾಗುವ ಕ್ರಮ
 5. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಶಿಕ್ಷಣ

       ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವು ಇದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂದರೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೂಡಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ವ್ಯೆದ್ಯರ ಸೇವೆ ದೊರೆಯುವವರೆಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಏರ್ಪಡಿಸುಚುದೇ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ.
     ಶಾಲಾ ಮೈದಾನ, ಮನೆ, ಮತ್ತು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಫಃಆತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆಗ ಕನಿಷ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾವಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ನಂಟರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅಂತಹ ಅವ್ಘಡಗಳು ಆಗದಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚಿರಿಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸುವುದೇ ಸುರಕ್ಷತಾ ಶಿಕ್ಷಣ.
       ಮಕ್ಕಳು ದಿನನಿತ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಜಾಮಿಟ್ರಿಬಾಕ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಣ್ಣದ ಡಬ್ಬಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಷ ಅನಿಲ ಗಾಜು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಷಜಂತುಗಳಿಂದ ಕಡಿತ, ಆಘಾತಕಾರಿಯಾದ ಬೆಂಕಿ, ನೀರು ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವ ಅನಾಹುತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ತುವ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಅವಗಡದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕನಿಷ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶೀಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

 

ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ

ರಾಷ್ತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪಮೂಲಗಳೀಇಂತ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವೇ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ರಾಷ್ತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಆಯಾ ರಾಷ್ತ್ರದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಆಟದ ಪಾಠದ, ಪಠ್ಯವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿದೆ.
ನಾಡಗೀತೆ, ತಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ, ದೇಶಭಕ್ತಿಗೀತೆ, ಸಾಭಿನಯಗೀತೆ ನೃತ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ, ಲಾಂಛನ,, ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಹೂವು, ಇವುಗಳ ತ್ಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಶಃಅಣ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನೃತ್ಯ

ಇದು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ನೃತ್ಯವು ಇಂದು ಏರೀಬಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿದೆ. ನೃತ್ಯ ಎಂಬುದು ಶರೀರದ ಅಂಗಗಲು ಸಂಗೀತದ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚಲನೆಗೊಳಿಸಿ, ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಭಿನಯ ಗೀತೆ, ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಆಟದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾ: ಸುಗ್ಗಿ ಕುಣಿತ, ಕುಣಿಯಲು ಕಷ್ಟಸಹಿಷ್ಣತೆ ಹಾಗೂ ನರಸ್ನಾಯು ಸಂಯೋಜನೆಯು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಆಟದ ಪಾಠದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ

ಈ ಆಟದ ಪಾಠವು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜೀವನ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಹಾಗೂ ಅದರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈದೇರಿಸುವಂತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅತಿಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವ ತಂಟ್ರವೂ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಓದುಗರಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಳನೋಟವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಂತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಯೋಗವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೀವಾಳದಂತೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ರೂಢಿಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮೌಲ್ಯ ಶೀಕ್ಷಣ, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆಯಲಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಟಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಲೂ ಹಾಗೂ ಸರಳವಾಗಿ ಪದಕವಾಯಿತು ಕಲಿಸುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಟದಿಂದ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಅಂಶವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಬೋಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಟದ ಪಾಠದ ಗುರು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದು.
 2. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ(ಜೀವನ ವಿಜ್ಞಾನ) ದ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
 3. ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೊಂದು ಪಠ್ಯ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದು.
 4. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಧಾನ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂದುಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವುದು.
 5. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಯಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಟಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಆಟೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು.
 6. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಶಾಲಾ ಹಾಜರಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.
 7. ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವುದು. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯನ್ನು ತರುವುದು.
 8. ವಿಶೇಷವಾಗಿಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಸದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿ, ಅವರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಸದೃಢವಾದ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವುದು)
 9. ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.
 10. ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದು.

 

 

*******ಮಾಹಿತಿ ಕೃಪೆ: ವಿಕಾಸ್ ಪೀಡಿಯಾ********

 

 

 

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: