ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

01 ಮೇ 2016

ಬಿಸಿಲ ಧಗೆ

ಬಿಸಿಲ ಧಗೆ

ಅಯ್ಯೋ, ಬೆಂಕಿ ಉಗುಳುತಿದೆ
ತಾಳಲಾರೆ ಉರಿಯ ಧಗೆ |
ಕಾಡಲು ಬಂದೆಯಾ ಹೀಗೆ
ಬೆಂಕಿ ಕೆಂಡದ ಬೇಸಿಗೆ ||

ಪ್ರಖರತೆ ಹೊತ್ತು ಬೆಳಕಾಯ್ತು
ಹಗಲೇ ದುಸ್ತರವಾಯ್ತು |
ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲೇ ಎಲ್ಲ
ಕಾಲ ಕಳೆಯದಾಯ್ತು ||

ಹಗಲ ನೋವೆ ಸಂಜೆ ನೆನಪು
ಬಿಸಿಲ ಧಗೆಗೆ ನೊಂದೆನು |
ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ, ಹುಳುಗಳ ಕಾಟ
ಶಪಿಸಿದೆ ಬೇಸಿಗೆಯನು ನಾನು ||

ಧಾರಾಕಾರ ಬೆವರ ಧಾರೆ
ಹರಿಯುತಿದೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ |
ತೋಯ್ದ ಬಟ್ಟೆ ಹಸಿ ಮುದ್ದೆ
ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕೆಲ್ಲಿ ||

ಹೊರಗೆ ಹೋಗದಾಗದು
ಒಳಗೆ ತುಂಬಿದೆ ಧಗೆ |
ಎಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ಅಯ್ಯೊ, ಅಯ್ಯೋ
ಶಿವನೇ ಕಳಿಸು ಗಂಗೆ ||
 ***************************************************************
ಕವಿತೆಯ ರಚನೆಕಾರರರು: 
ಮ.ಕೃ.ಮೇಗಾಡಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: ೯೮೪೪೦೮೮೧೩೩
ವಿಳಾಸ:
        ಮ.ಕೃ.ಮೇಗಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರು-ಸಾಹಿತಿಗಳು
        ಪೋಸ್ಟ ಆಫೀಸ್ಫ್ ಹತ್ತಿರ, ವಿದ್ಯಾನಗರ
        ರಬಕವಿ-೫೮೭೩೧೨
        E-Mail ವಿಳಾಸ:: mmegadi@gmail.com
 ***************************************************************