ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015

ನಡುಗನ್ನಡದ ಕವಿಗಳು (ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಯುಗ)
ಕವಿ-ಸಾಹಿತಿಗಳ ಪರಿಚಯ
ನಡುಗನ್ನಡದ ಕವಿಗಳು (ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಯುಗ)
ಕ್ರ. ಸಂ.
ಹೆಸರು
೨೭
ಚಾಟುವಿಠಲನಾಥ
೨೮
ಅಭಿನವವಾದಿ ವಿದ್ಯಾನಂದ
೩೧
ಸಾಳ್ವ
೩೩
ಸರ್ವಜ್ಞ
೩೪
ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ
೩೫
ವಾದಿರಾಜ
೩೬
ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪಂಡಿತ
೩೭
ಭಟ್ಟಾಕಳಂಕ
೩೮
ಗೋವಿಂದವೈದ್ಯ(ಭಾರತಿನಂಜ)
೩೯
ಗೋಪಕವಿ(ಗೋವಿಂದ)
೪೦
ನಾಗರಸ
೪೧
ಷಡಕ್ಷರದೇವ
೪೨
ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ
೪೩
ತಿರುಮಲಾರ್ಯ
೪೪
ಚಿಕ್ಕುಪಾಧ್ಯಾಯ
೪೫
ಮಹಲಿಂಗರಂಗ
೪೬
ಸಿಂಗರಾರ್ಯ
೪೭
ಸಂಚಿಹೊನ್ನಮ್ಮ
೪೮
ಚಿದಾನಂದಾವಧೂತ
೪೯
ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ
೫೦
ಲಿಂಗಣ್ಣ
೫೧
ಜಗನ್ನಾಥದಾಸ
೫೨
ದೇವಚಂದ್ರ
೫೩
ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ
೫೪
ಕೆಂಪುನಾರಾಯಣ
೫೫
ಅಳಿಯಲಿಂಗರಾಜ
ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ