ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

06 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015

೧೪) ಜನಪದ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ಕೋಶ: ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ವಿಶ್ವಕೋಶ (ಐ)

ಜನಪದ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ಕೋಶ: ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ವಿಶ್ವಕೋಶ (ಐ)
೩೯೬. ಐಗಂಚೀಲಿಲ್ಲದಿರು = ದೂರವಿರದಿರು
ದೊಡ್ಡ ಕಂಚಿ ಚಿಕ್ಕಕಂಚಿ ಎಂದು ಎರಡು ಕಂಚಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಿವೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡ ಕಂಚಿಗೆ ಐಗಂಚಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದೂರ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರ : ಬೇಗ ತರೋಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕೆ, ಅದೇನು ಐಗಂಚೀಲಿಲ್ಲ.
೩೯೭. ಐನಾತಿ ಆಸಾಮಿಯಾಗಿರು = ಘಟಿಂಗನಾಗಿರು, ತಂತ್ರಗಾರನಾಗಿರು, ಯುಕ್ತಿವಂತನಾಗಿರು
(ಐನಾತಿ = ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಮುಖ್ಯ, ಆಸಾಮಿ = ವ್ಯಕ್ತಿ)
ಪ್ರ : ಅವನು ಐನಾತಿ ಆಸಾಮಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನೂ ತಿಳಿಯದವನು ಎಂದು ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋದೀಯ.
೩೯೮. ಐಬಿಲ್ಲದಿರು = ಕುಂದಿಲ್ಲದಿರು
(ಐಬು = ದೋಷ, ಊನ)
ಪ್ರ : ಐಬಿಲ್ಲದೋರಿಗೆ ಹೆದರೋ ಬಾಬ್ತು ಎದುರಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ.
೩೯೯. ಐರಾಣಿ ಹೊರು = ಅರಣೆ ಹೊರು, ಗಡಿಗೆ ಹೊರು
(ಐರಾಣಿ > ಅರಣಿ > ಅರಣೆ = ಗಡಿಗೆ) ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನೀರು ತರುವ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು. ಗಡಿಗೆಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಅಂಗುದಾರ ಹೂವು ಸುತ್ತಿ, ನೀರು ತುಂಬಿದ ಅದನ್ನು ಬಾವಿಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರ : ಗಾದೆ-ಅತ್ತೆಗೆ ಅರಣೆ ಹೊರ್ತಾರೆ ಸೊಸೆಗೆ ಸೋಬಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
೪೦೦. ಐಲಗೋ ಅನ್ನು = ಗಂಟಲು ಹರಿದುಕೊಳ್ಳು, ಕಿರುಚಿಕೊಳ್ಳು
(ಲಗೊ..< ಲಗ್ (ಹಿಂ) = ತೊಡಗು, ಹಿಡಿ)
ಪ್ರ : ನೀವು ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಯವಾಗಿರು. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆತನಕ ಐಲಗೋ ಅಂತ ಅರಚಿಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ತೀನಿ.
೪೦೧. ಐಲು ಹತ್ತು = ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿ
(ಐಲು = ತಿಕ್ಕಲು, ಹುಚ್ಚು)
ಪ್ರ : ಐಲು ಹತ್ತಿದೋರಿಗೆ ಗಳಿಗ್ಗೆ ಹದಿನಾರು ಗ್ಯಾನ.
೪೦೨. ಐಲು ಪೈಲಂಗಾಡು = ತಿಕ್ಕಲನಂತಾಡು
ಪ್ರ : ಐಲು ಪೈಲಾಗಿ ಆಡೋನ ಹತ್ರ ಗುಟ್ಟು ಹೇಳಿದೋನು ಕೆಟ್ಟ.
ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ