ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

30 ಮಾರ್ಚ್ 2016

ಕನ್ನಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ

 1. ಕನ್ನಡ ಕವಿ/ಸಾಹಿತಿಗಳ ಕಾವ್ಯನಾಮಗಳು
 2. ಕನ್ನಡದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿಗಳು
 3. ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕನ್ನಡ ಕವಿ/ಸಾಹಿತಿಗಳು
 4. ಕನ್ನಡದ ಬಿರುದಾಂಕಿತರು
 5. ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕನ್ನಡಿಗರು 
 6. ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು 
 7. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಥಮಗಳು 
 8. ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲುಗಳು
 9. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳ ವರ್ಷ - ಸ್ಥಳ - ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಟ್ಟಿ
 10. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ 
 11. ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಆಳಿದ ರಾಜವಂಶಗಳು 
 12. ಆತ್ಮಕಥೆಗಳು

3 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

 1. ಕರ್ನಾಟಕದ ನದಿಗಳು, ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ...

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 2. ಸರ್ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣಾ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಕವಿ-ಕಾವ್ಯನಾಮಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಸರ್..

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 3. ಸರ್ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣಾ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಕವಿ-ಕಾವ್ಯನಾಮಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಸರ್..

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ