ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2013

ಕನ್ನಡದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿಗಳು

ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿಗಳು
          ಕವಿ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ ವರ್ಷ
ಎಂ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಮದ್ರಾಸ್ 1949
ಕುವೆಂಪು ಕರ್ನಾಟಕ 1964
ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕ 2006
ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ