ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

05 ಮೇ 2017

ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು (Kannada-Text-Books-for all class)

ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿಗಳ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು
(ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ Download ಮಾಡಿ)
ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ
    ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ವಿಭಾಗ
              ಈ ಮೇಲಿನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ(ರಿ), ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಮರುಮುದ್ರಣ ಅಥವಾ ಮರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.

   20 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

   1. ಸರ್ ೫ ೬ ೭ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ notes link send me sir

    ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
   2. ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದ link ಕಳುಹಿಸಿ

    ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
   3. 7ನೆ ತರಗತಿಯ ಹಳೆಯ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯ ಪಾಠ ಬೇಕಿತ್ತು sir

    ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
   4. Sir Kannada 7th ವಚನಗಳ ಭಾವಸಂಗಮ ಪದ್ಯದ Artha send madi plz

    ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
   5. ಸರ್ ನನಗೆ 2006-2007 ನೆ ಯ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸಿ ದಯಮಾಡಿ

    ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
   6. 2013ನೇ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕಿತ್ತು

    ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ