ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016

8,9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿ ಪದ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆಗಳು

8,9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿ ಪದ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆಗಳು

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:-
ಕೃಪೆ :
ಶ್ರೀ ಚ್ ಎನ್ ದೇವರಾಜು, ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರು,
ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಡ್ಯ
ಜಂಗಮ ವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 9964415616
                       ಮತ್ತು 
ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಭಾಗ್ವತ್, ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, 
ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ)
ಮಳಗಿ, ಮುಂಡಗಿ ತಾ. ಶಿರಸಿ ಶೈ.ಜಿಲ್ಲೆ
ಜಂಗಮ ವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 9481861862


8ನೆಯ ತರಗತಿ ಪದ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ
ಪದ್ಯದ ಹೆಸರು
Play
1
ಕನ್ನಡಿಗರ ತಾಯಿ
2
ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ 
 ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
3
ಗೆಳೆತನ
4
ಭರವಸೆ
5 ವಚನಾಮೃತ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
6
ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕ 
ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
7
ಜೀವನ ದರ್ಶನ
8
ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ 
 ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ9ನೆಯ ತರಗತಿ ಪದ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ
ಪದ್ಯದ ಹೆಸರು
Play
1
ಹೊಸಹಾಡು
2
ಪಾರಿವಾಳ 
3
ಸಿರಿಯನಿನ್ನೇನ ಬಣ್ಣಿಪೆನು
4
ನಿಯತಿಯನಾರ್ ಮೀಱಿದಪರ್   Download
5
ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ  Download
6
ತತ್ವ ಪದಗಳು
7
ನಿನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಸತ್ತಿಗೆಯ ನಿತ್ತು ಸಲಹು
8
ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ
ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ10ನೆಯ ತರಗತಿ ಪದ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ
ಪದ್ಯಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
Play
1
ಸಂಕಲ್ಪಗೀತೆ 
2
ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ 
3
ಹಡಗಲಿಬೇಡರು
4
ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು
5
ಹಸುರು  Download
6
ಛಲಮನೆ ಮೆಱೆವೆಂ  Download
7
ವೀರಲವ
8
ಕೆಮ್ಮನೆ ಮೀಸೆವೊತ್ತನೇ   
Download

***********

26 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

 1. ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ ಪೂರ್ಣ ಪದ್ಯದ ಆಡಿಯೋ ಹಾಕಿ ಸರ್

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 2. ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳೇ.

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 3. ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ ಪದ್ಯದ ರಾಗ ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 4. Geletana poem dvani mudrike enda nanage tumba Sahaya aitu so thank you so much sir

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 5. ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾವು ಪದ್ಯದ ಆಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿ ಸರ್

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 6. ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಪದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಉತ್ತರಗಳು ಹಾಕಿ ಸರ್

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 7. ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಪದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಉತ್ತರಗಳು ಹಾಕಿ ಸರ್

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 8. ಸರ್ 2020 ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೆಜ ಹಾಕಿ 6362848525

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 9. 8 ನೇತರಗತಿಯ ವಚನಾಮೃತ ಪದ್ದಯ ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿ ಇದ್ದರೆ ಕಳುಹಿಸಿ

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 10. ����������������ಕೋಟಿ ನಮನ ಸರ್

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 11. ನಿನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಸತ್ತಿಗೆಯ ನಿತ್ತು ಸಲಹು ಪದ್ಯ ಹಾಕಿ Sir

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ