ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

05 ಆಗಸ್ಟ್ 2018

ವಿಕಲಚೇತನರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ

ವ್ಯಾಪ್ತಿ

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳನ್ನು IX, X xi, xii,ತರಗತಿಯವರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ  ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಚಲರ್ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಯುಜಿಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ  ವಿಕಲಾಂಗತೆಗಳುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ (ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ) ಕಾಯ್ದೆ, 1995 ಮತ್ತು ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಳೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಟಿಸಂ, ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಪಾಲ್ಸಿ, ಮಂದಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬಹು ದೈಹಿಕ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯ, 1999 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ . ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವಾಲಯ   ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ , ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಹತೆ ನಿಯಮಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳು:
  • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವು ಭಾರತದ ರಾಷ್ರತೀಯತೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
  • 40% ಕ್ಕಿಂತ  ಕಡಿಮೆ  ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ (ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು / ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಸಮರ್ಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್.) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಹರಲ್ಲ.
  • ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಹು ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳು ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವಳಿ ಜವಳಿ  ಆದಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ  ಮಕ್ಕಳು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ
  • ಯಾವುದೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ  ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದುವೇಳೆ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದರೆ  ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ
  • ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ / ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅರ್ಹರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.  ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ  ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಯಾದ  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ವಿರುತ್ತದೆ. ಅವನು/ಅವಳು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು / ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು  ಅವನು / ಅವಳು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮೊತ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ / ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಪಡೆದು ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ತರಬೇತಿ  ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದದ  ವಿದ್ಯಾಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ
  • ಅವಳು / ಅವನು ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಸರ್ಕಾರಿ  ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗ IX ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ / ರಾಜ್ಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರಬೇಕು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮೌಲ್ಯಪೂರ್ವ ಮೌಲ್ಯದ - ಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ :
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಂಟ್ ದರಗಳು
ವಸ್ತುಗಳು ಡೇ ಸ್ಕಾಲರ್ ಹೊಸ್ಟೆಲ್ರ್ಸ್
ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ತಿಂಗಳು ಕೊಡಬೇಕಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ದರ (ರೂ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು) 350 600
ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ 750 1000

ಭತ್ಯೆಗಳು
ಭತ್ಯೆ

ಮೊತ್ತ (ರೂ)
ಕುರುಡು ವಿದ್ಯಾಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳ ರೀಡರ್ ಭತ್ಯೆ 160
ಮಾಸಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ, (ಇಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರದಿದ್ದರೆ) 160
ತೀವ್ರ  ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ (ಅಂದರೆ 80% ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯಲು  ದಿನ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ / ಕಡಿಮೆ ಪರಮಾವಧಿಯ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ 160
ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾಸಿಸುವ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ  ಸಹಾಯ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಿದ್ರಿರುವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ  ಮಾಸಿಕ ಸಹಾಯಕ ಭತ್ಯೆ 160
ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ  ಒಳಗಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಮರೆವಿನ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ತರಬೇತಿ ಭತ್ಯೆ

240

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಮೂಲ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪೋರ್ಟಲ್

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: